edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 54/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.4057/2012)

ΦΕΚ 54/2012
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ.4057

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 54
14 Μαρτίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Μετάβαση:

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο του Νόμου υπ' αριθ.4057

Περιεχόμενα

Άρθρο πρώτο. Αντικατάσταση του κεφαλαίου  ΣΤ΄ του Μέρους Δ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 )

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΡΓΙΑ−ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103. Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
Άρθρο 104. Δυνητική θέση σε αργία - Αναστολή άσκησης καθηκόντων
Άρθρο 105. Συνέπειες αργίας − αναστολής άσκησης καθηκόντων

Άρθρο δεύτερο. Το Μέρος Ε΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Άρθρο 106. Πειθαρχικό παράπτωμα
Άρθρο 107. Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 108. Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 109. Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 110. Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 111. Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής
Άρθρο 112. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 113. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 114. Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη
Άρθρο 115. Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 116. Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 117. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι
Άρθρο 118. Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων
Άρθρο 119. Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 120. Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων.
Άρθρο 121. Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων

ΤΜΗΜΑ Β - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Άρθρο 122. Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 123. Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο
Άρθρο 124. Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ−ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ − ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
Άρθρο 125. Προκαταρκτική εξέταση
Άρθρο 126. Ένορκη διοικητική εξέταση
Άρθρο 127. Πειθαρχική ανάκριση
Άρθρο 128. Ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 129. Αυτοψία
Άρθρο 130. Μάρτυρες
Άρθρο 131. Πραγματογνώμονες
Άρθρο 132. Εξέταση διωκομένου
Άρθρο 133. Ενέργειες μετά την ανάκριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  - ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 134. Κλήση σε απολογία
Άρθρο 135. Απολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 136. Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης − Παράσταση διωκομένου
Άρθρο 137. Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 138. Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο.
Άρθρο 139. Εκτίμηση αποδείξεων
Άρθρο 140. Πειθαρχική απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΝΣΤΑΣΗ − ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 141. Ένσταση.
Άρθρο 14. Προσφυγή
Άρθρο 143. Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ − ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 144. Εκτέλεση απόφασης
Άρθρο 145. Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
Άρθρο 146. Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 146Α. Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 146Β. Σύσταση − Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο τρίτο. Αντικατάσταση της παρ.7 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), της παρ.5 του άρθρου 159 του Υ.Κ. και προσθήκη παρ.5 στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112)

Άρθρο τέταρτο..

Αρθρο πέμπτο..

Άρθρο έκτο. Ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άρθρο έβδομο. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο όγδοο. Καταργούμενες διατάξεις
1.Καταργείται κάθε διάταξη των νόμων 3528/2007, 3584/2007, καθώς και του π.δ. 410/1988 που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου
2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 και οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 162 του Υ.Κ., όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), καταργούνται.
3.Το άρθρο 163 του Υ.Κ., όπως ισχύει καταργείται.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο ένατο. Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο δέκατο. Έναρξη ισχύος

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 54/2012 με το Ν.4057/2012

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα