edu.klimaka.gr

ΠΔ.50/1996 Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 45
8 Μαρτίου 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙθ. 50
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Κατηγορiες μεταθέσεων

Άρθρο 2. Κατηγορίες τοποθετήσεων

Άρθρο 3. Αρμόδια όργανο για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Άρθρο 4. Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 5. Περιοχές μετάθεσης

Άρθρο 6. Αιτήσεις - Προθεσμίες

Άρθρο 7. Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων

Άρθρο 8. Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

Άρθρο 9. Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 10. Αμοιβαίες μεταθέσεις

Άρθρο 11. Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

Άρθρο 12. Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης

Άρθρο 13. Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Άρθρο 14. Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Άρθρο 15. Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής

Άρθρο 16. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Άρθρο 17. Καταργητικές και τελικές διατάξεις

Καταργήσεις:

1 . Από την ημερομηνία ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π. Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51/Α") εκτός από τις διατάξεις του όρθρου 11 που αφορούν τις μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Α/θμιας εκπαίδευσης και των παρ. 4 εδαφ. α· και β" και Β περ. α· του όρθρου ·16 των οποίων η ισχύς παύει από 1.9.1996.
2. Το Π.Δ. 385/1995 (ΦΕΚ 215/Α') και το Π.Δ. 373/93 (ΦΕΚ 156/Α")·εξακολουθούν να ισχύουν.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 45/1996 με το ΠΔ50/1996

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 45
8 Μαρτίου 1996

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50
Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Β' παρ. 8 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1, περίπτωση η' του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προβλέπεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4.Την αριθμ. 49/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση τουο Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Κατηγορίες μεταθέσεων

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού στα πειραματικά σχολεία.

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α). Όπου στις διατάξεις του διατάγματος αυτού αναφέρεται «ΣΜΕΑ» νοούνται και οι ειδικές τάξεις άλλων σχολείων.

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού αμοιβαίες.

δ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

ε) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

στ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για ρύθμιση υπεραριθμίας.

ζ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών.

Αρθρο 2
Κατηγορίες τοποθετήσεων

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε:

α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ', στ' και ζ' του άρθρου 1 αυτού του Π.Δ.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Κεφάλαιο Γ, παρ.9 του Ν.1566/1985 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988.

Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα για τις μεταθέοεις και τοποθετήσεις

1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ -ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ).

2.Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες.

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραματικά σχολεία και τις ΣΜΕΑ, καθώς επίσης από πειραματικά και ΣΜΕΑ σε λοιπές σχολικές μονάδες και αντίστροφα της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται με τις κατηγορίες α' και γ' της παρ.2 του άρθρου αυτού.

γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεράριθμες.

Άρθρο 4
Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή καταρτίζονται μέχρι 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης, χωριστά για δασκάλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων κατά κλάδο προκείμενου για τους πίνακες της Α/θμιας Εκπ/σης και κατά κλάδο και ειδικότητα προκειμένου για τους πίνακες της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στους πίνακες αυτούς καταγράφονται αριθμητικά οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο πίνακες συντάσσονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση διευθύνσεις προσωπικού της Κ. Υ. με βάση τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων τα οποία υπολογίζουν τις κενές οργανικές θέσεις ή τυχόν υπεραριθμίες λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τα ΠΥΣΠΕ

αα) Τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων με την αυτοδίκαια αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία και

ββ) Τις κενές οργανικές θέσεις όλων των σχολείων της περιοχής τους.

β) Τα ΠΥΣΔΕ

αα) Τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων με την αυτοδίκαια αποχώρηση των εκπαιδευτικών από την υπηρεσία και

ββ) Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.

ΥΥ) Τα τμήματα που προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος.

δδ) Τους οργανικά ανήκοντες στις σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας τους εκπαιδευτικούς και

εε) Την ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει κάθε σχολική μονάδα. Για το σκοπό αυτό τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια για τον καθορισμό των ομάδων σχολείων της δικαιοδοσίας τους, λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψη τους στοιχείο. Εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μεταβληθούν, τα συμβούλια μπορεί να ανακαθορίζουν τις ομάδες σχολείων στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

3. Οι παραπάνω εισηγήσεις αποστέλλονται στις αρμόδιες διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Φεβρουαρίου.

4. Για τα πειραματικά σχολεία και τις ΣΜΕΑ συντάσσονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού χωριστοί πίνακες από τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι κοινοποιούνται στις λοιπές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Οκτωβρίου.

5. Για τη σύνταξη των τελικών πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού, κατά περιοχή μετάθεσης, οι διευθύνσεις προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ υπολογίζουν και τις θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων ή άλλη μεταβολή της οργανικότητας των σχολικών μονάδων καθώς και από τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Στην περίπτωση που οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά κενά υπλογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους.

Αρθρο 5
Περιοχές μετάθεσης

Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/ θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988.

Αρθρο 6
Αιτήσεις - Προθεσμίες

1. Ο τύπος των αιτήσεων μετάθεσης καθορίζεται από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ.

2. Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.

3. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης που προβλέπονται από αυτό το Π.Δ. πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Κατεξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαμβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για μετάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του διατάγματος αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί μετά την 30 Νοεμβρίου. Όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάθεσης η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων.

4. Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να ανακληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

5. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι ανατρεπτικές.

Άρθρο 7
Εκτέλεση και γνωστοποίηση των μεταθέσεων

1. Οι μεταθέσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. αποφασίζουν τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. αποφασίζουν τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εκτελούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

2. Όταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια κατηγορία μετάθεσης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες μετάθεσης.

3. Οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται από τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια γνωστοποιούνται με τον ημερήσιο τύπο και κοινοποιούνται στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

4. Οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, γνωστοποιούνται με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην πινακίδα ανακοινώσεων των οικείων συμβουλίων.

5. Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 8
Γ ενικές προϋποθέσεις μετάθεσης

1. Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο, ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου.

3. Ο χρόνος προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς και στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο σε ΣΜΕΑ.

Αρθρο 9
Μεταθέσεις στα Πειραματικά Σχολεία

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π. Δ/τος αυτού και
β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στη δημόσια εκπαίδευση αντίστοιχης βαθμίδας.

2. Για τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του νόμου 1566/1985 την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάθεση εκπαιδευτικών.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από κανονικά σχολεία σε πειραματικά της Ιδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση χωριστή αίτηση μέσα στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν, στα παραπάνω κατά περίπτωση αρμόδια Συμβούλια χωριστή αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

4. Η διαδικασία των μεταθέσεων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι τέλους Φεβρουαρίου.

5. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που μετατίθενται ή τοποθετούνται στα πειραματικά σχολεία, εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά σ' αυτά και όταν πάψουν να λειτουργούν ως πειραματικά. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας"από τη μετάθεση ή τοποθέτηση τους δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση και σε άλλα σχολεία μη πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις στα πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι. Οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης στα παραπάνω σχολεία εφόσον το επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης και για τα λοιπά πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αν όμως μετατεθούν στα πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι. ή δεύτερη αίτηση τους δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αρθρο 10
Αμοιβαίες μεταθέσεις

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου τoυ έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν μετά την παρέλευση τριών ετών.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

Αρθρο 11
Μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ)

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης σε ΣΜΕΑ έχουν:

α) Για τις ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπαίδευσης οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, εφόσον έχουν πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ) ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή σε ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

β) Γις τις ΣΜΕΑ Β/θμιας Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί της βαθμίδας αυτής, εφόσον έχουν πτυχίο ειδικής αγωγής ή ψυχοπαιδαγωγικής αγωγής ΑΕΙ ή μετεκπαίδευση ή ειδίκευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής ή αγωγής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 ή τριετή διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

γ) Οι εκπαιδευτικοί με τα παραπάνω προσόντα εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς ΣΜΕΑ καθώς και από λοιπές σχολικές μονάδες σε ΣΜΕΑ της Ιδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, υποβάλλουν προς το ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα χωριστή αίτηση για το αίτημα τους αυτό μέσα στην προσθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 αυτού του Π.Δ. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν διετή πραγματική υπηρεσία σε ΣΜΕΑ δύνανται να υποβάλουν αίτηση για να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες μη ειδικής αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Στην αίτηση τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δέκα πέντε (15) περιοχές μετάθεσης, κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτών, εφόσον φυσικά επιθυμεί να παραμείνει στην περιοχή αυτή.

Άρθρο 12
Μεταθέσεις από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης

1. Οι μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων με βάση τις κενές και τις τυχόν δημιουργούμενες κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

2. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις μεταθέσεις της κατηγορίας αυτής έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για να μετατεθούν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, μέσα στο μήνα Νοέμβριο. Στην αίτηση αναγράφονται ως προτιμήσεις μέχρι δεκαπέντε (15) περιοχές μετάθεσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 αυτού του Π.Δ.

4. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και γραφείων, αφού διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, ελέγξουν και βεβαιώσουν την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών, προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, Στη συνέχεια συντάσσουν πίνακες με το ονοματεπώνυμο, τον κλάδο και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολο τους. Τους πίνακες αυτούς τους υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα οι πίνακες αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά φυλάσσονται στη διεύθυνση ή το γραφείο εκπαίδευσης.

5.Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια, στα οποία διαβιβάζονται οι αιτήσεις για μετάθεση συνεδριάζουν μέχρι 31 Μαρτίου και αφού λάβουν υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις, τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 αυτού του Π.Δ. και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων αποφασίζουν για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με την εξής σειρά:

α) μεταθέσεις στις ΣΜΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτού του Π.Δ.

β) μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού του Π.Δ.

γ) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με το άρθρο 14 αυτού του Π.Δ.

δ) μεταθέσεις από μιά περιοχή σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

ε) αμοιβαίες μεταθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.

6.Η τοποθέτηση σε συγκεκριμένο σχολείο των εκπαιδευτικών που μετατίθενται σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ.

Άρθρο 13
Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

1.  Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά
προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρϋκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους πάσχουν απο μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.

Άρθρο 14
Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

1.Υπεραριθμιες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:

α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης απο ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή απο μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητος που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίαση τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το Ιδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικρί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του ΠΔ

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.

5.  Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/ θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρεια του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Ιδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Ιδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της Ιδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις.

6.Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρεια του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Ιδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της Ιδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της Ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο,

γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωση τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.

7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο άπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτηση τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσης τους.

8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενη τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέοη εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

Άρθρο 15
Μεταθέσεις σε σχολεία της ίδιας περιοχής

1. Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με βάση τις κενές θέσεις του άρθρου 4 αυτού του Π.Δ. και τις τυχόν δημιουργούμενες κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

2. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 αυτού του Π.Δ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσω του Προϊσταμένου της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης μέσα στο μήνα Νοέμβριο, χωρίς να αναγράφουν στην αίτηση τους προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Μέσα στην Ιδια προθεσμία υποβάλλουν στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δήλωση για οριστική τοποθέτηση και όσοι βρίσκονται στη διάθεση αυτού από μετάθεση, διορισμό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.

4. Οι Προϊστάμενοι των διευθύνσεων ή γραφείων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης ελέγχουν και βεβαιώνουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και τέλος προσδιορίζουν τις μονάδες μετάθεσης - τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού κατά κριτήριο και στο σύνολο τους. Στη συνέχεια, συντάσσουν πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση κατά κατηγορία στους οποίους περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης ή τοποθέτησης του καθενός, κατά κριτήριο και στο σύνολο τους.

5. Οι πίνακες αυτοί στέλονται μαζί με τις αιτήσεις - δηλώσεις στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων - δηλώσεων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά φυλάσσονται στη διεύθυνση ή στο γραφείο εκπαίδευσης. Αντίγραφα των ανωτέρω πινάκων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων, της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης και του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι όλα τα στοιχεία της μετάθεσης - τοποθέτησης τους. Οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλλουν σχετική αναφορά στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Η αναφορά αυτή εξετάζεται κατά τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης.

6. Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ., τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίαση τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσειθς των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.

7. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωση τους, καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, να υποβάλουν, μέσα σε δέκα {10) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

8. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου και αποφασίζουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την εξής σειρά:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 14.

β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.

9. Οι αιτήσεις για μετάθεση και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου
συνεξετάζονται με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 16 του διατάγματος αυτού.

10. Μετά τη εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές.

11. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησης τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.

12. Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχο-λείστης προτίμησης τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τη διαδικασία του εδαφίου β της παρ.7 του άρθρου 14 σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

13. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζεται στο άρθρο 10 αυτού του Π.Δ.

14. Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεων τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

15. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφρούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.

Άρθρο 16
Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις

1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) η συνυπηρέτηση
γ) οι οικογενειακοί λόγοι
δ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
ε) η εντοπιότητα
στ) η πρώτη προτίμηση

2. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση
ε) η εντοπιότητα

3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:

α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεο-διόριστσυς εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

4. Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.

5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της Ιδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 {ΦΕΚ 65 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στα συγκεκριμένο τόπο.

β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά η αναγνωρισμένα).

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά η αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποία πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

8. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από μετάταξη από την Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση ή από την εκκλησιαστική εκπαίδευση λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης τους.

Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση τα εξής:

α) Οι Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δέκα (10) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ και I, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων αυτών οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα με βάση τα παρακάτω κριτήρια (i) πληθυσμό της έδρας των σχολείων, (ϋ) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, (iii) την ορ-γανικότητα, (ίν) την απόσταση τους από την έδρα του Νομού , (ν) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και (νί) το υψόμετρο. Για το σκοπό αυτό ο Υπουργός δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων καθώς και για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων.

β) Οι σχολικές μονάδες που καταργήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του Π.Δ. θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία της πλησιέστερης λειτουργούσας σχολικής μονάδας ίδιας βαθμίδας.

γ) Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται.
Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολιέα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, θ και I κατηγορίες υπολογίζονται 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 και 10 μονάδες μετάθεσης αντίστοιχα.

ε) Για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες, εκτός σχολείων, ο χρόνος της υπηρεσίας σε αυτές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο της έδρας των υπηρεσιών.

στ) Για τα μέλη των πρωτοβαθμίων, εφόσον ανήκουν οργανικά σε Νομό που εκλέγονται, των δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων και τους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται και υπηρετούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στα γραφεία Φυσικής Αγωγής, ο χρόνος απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση για κάθε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται σε επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται βάσει ειδικών διατάξεων από τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος απόσπασης τους θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε άλλα σχολεία ως διευθυντές ή υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. λαμβάνουν τις μονάδες της θέσης στην οποία άσκησαν ή ασκούν τα καθήκοντα τους. Εκπαιδευτικοί που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.

η) Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρέτησαν ή υπηρετούν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας, λαμβάνουν τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων, που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

θ) Ο χρόνος άδειας αναρρωτικής, κύησης ή λοχείας των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση, εκτός εάν πριν από την άδεια τους είχαν αποσπαστεί σε άλλο σχολείο, οπότε λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο αποσπάστηκαν. Ο χρόνος άδειας εκπαιδευτικής ή άνευ αποδοχών θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας.

ι) Ο χρόνος απόσπασης των εκπαιδευτικών της Α/θ μιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α' κατηγορίας για την Ευρώπη, της Β' κατηγορίας για την Αμερική και της Γ' κατηγορίας για τις υπόλοιπες χώρες.

ια) Όταν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί διαδοχικά σε σχολεία της ίδιας κατηγορίας, ο χρόνος λογίζεται ενιαίος.

9. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όταν ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη περιοχή, εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας από διετίας.

10. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησης τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν στ) στην πρώτη προτίμηση.

12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις οτην Ιδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 17
Καταργητικές και τελικές διατάξεις

1. Από την ημερομηνία ισχύος του Διατάγματος αυτού καταργείται το Π.Δ. 115/1989 (ΦΕΚ 51 / Α') εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 11 που αφορούν τις μεταθέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Α/θμιας εκπαίδευσης και των παρ. 4 εδαφ. α' και β' και θ περ. α" του άρθρου 16 των οποίων η ισχύς παύει από 1.9.1996.

2. Το Π.Δ. 385/1995 (ΦΕΚ 215/Α) και το Π.Δ. 373/93 (ΦΕΚ 156/Α")· εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η ισχύς της Διατάγματος αυτού, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 1, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Σχετικά Άρθρα