edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2315/2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)

ΦΕΚ 2315/2012
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2315
10 Αυγούστου 2012

Αριθμ. 92985/Γ7
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ.92985/Γ7 περί λειτουργίας των ΕΚΦΕ

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Άρθρο 2. Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη  διαδικασία επιλογής

Άρθρο 3. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Άρθρο 4. Όργανα και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 5. Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

Άρθρο 6. Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

Άρθρο 7. Τρόπος λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 8. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων

Άρθρο 9. Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

Καταργήσεις:

Της υπ΄ αριθμ.68278/Γ7/06 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 998/2006

Αριθμ. 93008/Γ7
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ.93008/Γ7 σχετικής με τη λειτουργία των ΣΣΝ

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Άρθρο 2. Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη  διαδικασία επιλογής

Άρθρο 3. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Άρθρο 4. Όργανα και διαδικασία επιλογής

Άρθρο 5. Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

Άρθρο 6. Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

Άρθρο 7. Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Άρθρο 8. Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

Καταργήσεις:

της υπ΄ αριθμ.Γ2/3351/00 δημοσιευμένης στο ΦΕΚ 1206/2000

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2315/2012

Σχετικά Άρθρα