edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 549/2012 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΦΕΚ 549/2012
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 549
2 Μαρτίου 2012

Αριθμ. 21410/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11−8−2011).

Προσθήκη:

1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 Απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία, κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο, αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο για ένα από αυτά».

Καταργήσεις

Η παράγραφος 2 και το β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 απόφασης καταργούνται.

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 549/2012

Σχετικά Άρθρα