edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 3573/2014 : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΑΕΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΦΕΚ 3573/2014
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΕΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3573
31 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. 207358/ΓΔ6
Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Μετάβαση

Στο πλήρες άρθρο με τις ρυθμίσεις για τις αμοιβαίες μετεγγραφές Φοιτητών

Περιεχόμενα

Άρθρο 1

Άρθρο 2. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Άρθρο 4. Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 5. Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας

Άρθρο 6. Αναγνώριση μαθημάτων

Άρθρο 7. Έναρξη ισχύος

Τροποποιήσεις

Τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.181819/Ζ1 (ΦΕΚ 2462/2015)

Αριθμ. 206968/K1
Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Περίληψη

Την έγκριση και υλοποίηση των παρακάτω ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ):

  • Τεχνικός Ανελκυστήρων

  • Τεχνικός Γαλακτοκομίας−Τυροκόμος

  • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

  • Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

  • Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. travel)


Β) Την τροποποίηση της παρακάτω ειδικότητας:

Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων σε: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Αριθμ. 206588/Ζ1 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 79976/Β7/28−9−2007 (ΦΕΚ 1994 Β΄ 11−10−2007) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γαλλική Λογοτεχνία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης − Αναμόρφωση του Προγράμματος.

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2. Αντικείμενο – Σκοπός

Άρθρο 3. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Άρθρο 4. Κατηγορίες Πτυχιούχων

Άρθρο 5. Χρονική διάρκεια

Άρθρο 6. Πρόγραμμα μαθημάτων

Άρθρο 7. Αριθμός εισακτέων

Άρθρο 8. Προσωπικό

Άρθρο 9. Υλικοτεχνική υποδομή

Άρθρο 10. Διάρκεια λειτουργίας

Άρθρο 11. Κόστος λειτουργίας

Άρθρο 12. Μεταβατικές Διατάξεις

Τροποποιήσεις

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 79976/Β7/28−9−2007 (ΦΕΚ 1994 Β΄ 11−10−2007)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3573/2014

Σχετικά Άρθρα