edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 945/2015 : Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 945/2015
ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 945
26 Μαΐου 2015

Αριθμ. 82092/Ε2
Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 21 του Ν. 4325/2015.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 21 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α΄/11−5−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/23−07−2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Φ.Ε.Κ. 181 τ. Α΄/29−08−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α΄/27−01−2015).
5. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 21 τ. Α΄/27−01−2015).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ100/20−02−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
7. Την υπ’ αριθμ. 106520/Δ2/31−07−2013 διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η κατάργηση των θέσεων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/23−07−2013).
8. Την υπ’ αριθμ. 106523/Δ2/31−07−2013 απόφαση εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α΄/23−07−2013) και της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 τ. Α΄).
9. Των υπ’ αριθμ. 17523/Δ2/07−02−2014, 43300/Δ2/21−03−2014 αποφάσεων ανάκλησης διαπιστωτικών πράξεων ως εκ παραδρομής ένταξης εκπαιδευτικών σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
10. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, για το τρέχον έτος ποσού ύψους: εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (9.385.000€) και για το επόμενο έτος δεκατέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες Ευρώ (14.050.000€), το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα: 19−220 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνουμε:

Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α΄/11−5−2015), οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων, επανασυστήνονται από 11−05−2015.

Πρόκειται για τους κατηργημένους κλάδους Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σύνολο

ΔΕ01.01

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

53

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

76

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

21

ΔΕ01.05

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

1

ΔΕ01.08

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

4

ΔΕ01.10

ΤΕΧΝΙΤΕΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

32

ΔΕ01.11

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

24

ΔΕ01.12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

16

ΔΕ01.13

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

2

ΔΕ01.14

ΚΟΠΤΙΚΗΣ−ΡΑΠΤΙΚΗΣ

5

ΔΕ01.15

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

9

ΔΕ01.16

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

4

ΔΕ01.17

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

35

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

153

ΠΕ14.02

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

100

ΠΕ14.03

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

19

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

97

ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

6

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

68

ΠΕ18.04

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

209

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

143

ΠΕ18.08

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

48

ΠΕ18.09

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

38

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

378

ΠΕ18.11

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

61

ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

19

ΠΕ18.21

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

10

ΠΕ18.24

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

19

ΠΕ18.25

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

110

ΠΕ18.26

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

48

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

53

ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

2

ΠΕ18.33

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

334

ΠΕ18.37

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

13

ΠΕ18.39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

3

ΤΕ01.08

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

6

ΤΕ01.10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

12

ΤΕ01.11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

12

ΤΕ01.12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

6

ΤΕ01.14

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

4

ΤΕ01.19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

84

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

11

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

7

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

25

ΤΕ01.29

ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

14

ΤΕ01.30

ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ − ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

16

ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ

3

Γενικό άθροισμα

 

2413

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα