edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 1318/2015 Λειτουργία Σχολικών Εργαστηρίων - Καθήκοντα Προσωπικού

ΦΕΚ 1318/2015
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1318
01 Ιουλίου 2015

Αριθμ. 96004/Δ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13−11−01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

Μετάβαση

στο πλήρες άρθρο με τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων ΣΕ-ΕΚ και τα καθήκοντα του προσωπικού

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Καθήκοντα διευθυντών Ε.Κ. και υπευθύνων Σ.Ε.

Άρθρο 3. Καθήκοντα Υποδιευθυντή Ε.Κ.

Άρθρο 4. Καθήκοντα Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηρίων

Άρθρο 5. Καθήκοντα Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.

Άρθρο 6. Καθήκοντα εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Άρθρο 7. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ. και Σ.Ε.

Άρθρο 8. Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό.

Άρθρο 9. Συνεργασία Ε.Κ. με τις σχολικές μονάδες

Άρθρο 10. Συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 11. Συμπεριφορά Μαθητών.

Άρθρο 12. Γενικές Διατάξεις.

Άρθρο 13. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις

Άρθρο 14. Ασφάλεια – Υγιεινή – Πρώτες βοήθειες στον εργαστηριακό χώρο.

Άρθρο 15. Καταργούμενες διατάξεις

Καταργήσεις

Καταργείται το άρθρο 34 της Υ.Α Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ1340/2002 τ.Β)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1318/2015

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα