edu.klimaka.gr

Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Υποστήριξης ΣΔΕΥ - ΕΔΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΔΕΥ) και ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΔΥ)

Αρ.Πρωτ.121046/ΓΔ4/04-10-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-------
Πληροφορίες : Ι. Μπουσδούνης
Ε. Παναγιωτοπούλου
Email : deae1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 344 2191, 2190

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών»

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών», ισχύουν τα εξής:

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κεφ. Α, της παραπάνω Υ. Α., ορίζεται:

3. Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας  μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης».

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Κεφ. Α, της παραπάνω Υ. Α., ορίζεται:

«9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην Ε.Δ.Υ..»

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 του Κεφ. Α, ορίζεται:

13. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν σε καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της συνεδριάσεις για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα. Η συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ του συνολικού χρόνου του ωρολογίου προγράμματος. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β΄ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

 1. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. και ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε διαθέτουν μία (1) διδακτική ώρα από το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ..
 2. Η απαλλαγή του εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε., του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ., από εφημερίες, αφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και όχι μόνο στο πρόγραμμα μιας ημέρας. Η απαλλαγή από διοικητικά καθήκοντα, σύμφωνα με τη διατύπωση, αναφέρεται σε καθήκοντα που δεν αφορούν τον ρόλο τους στην Ε.Δ.Υ..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 5009/2021

Αριθμ. 134960 /Δ3
Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. Της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136).
β. Του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Α΄ 88).
γ. Των άρθρων 1, 4, 5, 6 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄199).
δ. Του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
ε. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
στ. Του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).
2. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
3. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Τα άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
7. Της υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
8. Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/619/118878/Β1/ 22-09-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1
Σκοπός - Οργάνωση Σ.Δ.Ε.Υ.

1. Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

2. Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα:

 1. η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενίσχυσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,
 2. η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και
 3. η υποστήριξη του έργου των Τμημάτων Ένταξης, της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία και όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

3. Τα Σ.Δ.Ε.Υ. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την εισήγηση, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στην απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζονται α. μία σχολική μονάδα, κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. και β. οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.

4. Ως συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου.

5. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να εξυπηρετεί έως πέντε (5) σχολικές μονάδες, ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην περίπτωση που το κέντρο του Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι πέντε (5) σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από αυτό, είναι σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κάθε μια από τις οποίες συστήνεται μια Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Οι Ε.Δ.Υ. που συστήνονται σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε του σχολικού δικτύου.
Στην περίπτωση που το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι μονάδα γενικής εκπαίδευσης, η μία από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που στηρίζονται από αυτό, είναι η σχολική μονάδα που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. στην οποία συστήνεται μια από τις Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.

6. Η παρακολούθηση λειτουργίας και η επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση των Σ.Δ.Ε.Υ. και των αντίστοιχων Ε.Δ.Υ. γίνεται από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

7. Η σχολική μονάδα που ορίζεται ως το κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμπράττει στον συντονισμό των ενεργειών του δικτύου για την επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του. Το κέντρο υποστήριξης δύναται να οργανώνει δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης του προσωπικού των σχολικών μονάδων του δικτύου και των γονέων ή κηδεμόνων και συνεργάζεται με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

8. Στις περιπτώσεις που το κέντρο υποστήριξης είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., με τη συνεργασία του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του δικτύου με την παροχή τεχνογνωσίας, ανάπτυξης και διάχυσης υλικού και μεθόδων στις σχολικές μονάδες του δικτύου.

9. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συστήνεται και λειτουργεί με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρούσα.

10. Οι δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να εντάσσονται στον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 2
Σκοπός - Οργάνωση Ε.Δ.Υ.

1. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

 1. η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
 2. η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

3. Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

 1. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 2. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.
 3. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
 4. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

4. Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περ. γ΄ και δ΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της περ. β΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ΄ και δ΄ συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Υ. στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ.

6. Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προκειμένου για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Δ.Υ. κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

7. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή με τον αναπληρωτή του μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων - μελών Ε.Ε.Π., ο οποίος δύναται να συμπληρώνει το ωράριό του.

8. Το κάθε μέλος της Ε.Δ.Υ. ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της ειδικότητας του, ως μέλος συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας, όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού και συμμετέχει είτε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είτε σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζει η Ε.Δ.Υ..

9. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. των περ. β΄, γ΄ και δ΄ μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική τους μονάδα που παρεμποδίζουν το έργο τους στην Ε.Δ.Υ..

10. Οι υπηρεσιακοί φάκελοι των Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30 της Ε.Δ.Υ. τηρούνται στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και διοικητικός προϊστάμενός τους είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

11. Η λειτουργία της Ε.Δ.Υ αποτυπώνεται σε ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις σχολικές μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός «πρωτόκολλου ενεργειών» που καθορίζεται στην παρούσα.

12. Το Πρωτόκολλο Ενεργειών για τη σύσταση του ωρολογίου προγράμματος της Ε.Δ.Υ. έχει ως εξής:

α. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ., κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, συγκαλεί Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα: «Ορισμός προτεραιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μονάδας που υποστηρίζει η Ε.Δ.Υ.».

β. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας ενημερώνει τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, παιδαγωγικής ευθύνης και Ε.Ε.Π) ότι μπορούν να παρίσταται και να συμμετάσχουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

γ. Παρουσιάζεται εισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας, η οποία έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

δ. Συντάσσεται πρακτικό το οποίο με ευθύνη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καταχωρίζεται σε σχετικό αρχείο και αντίγραφό του υποβάλλεται στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

ε. Σχεδιάζεται με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της σχολικής μονάδας, το οποίο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. εισηγείται στον Συντονιστή του ΣΔΕΥ, όπου ανήκει η Ε.Δ.Υ, κατά την ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια με ευθύνη του τελευταίου υποβάλλεται στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

στ. Ο προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετά από πρόσκληση, μπορεί να καλεί τους συντονιστές των Σ.Δ.Ε.Υ και τους προέδρους των Ε.Δ.Υ. όλων των σχολικών μονάδων σε συνεδρίαση στην αρχή και τη λήξη του σχολικού έτους ή όποτε προκύπτει ανάγκη, με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, τον συντονισμό και την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

13. Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν σε καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της συνεδριάσεις για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα. Η συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ του συνολικού χρόνου του ωρολογίου προγράμματος. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β΄ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

14. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση τριμηνιαίου προγραμματισμού δράσης σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών και της σχολικής κοινότητας που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης.

Για το σκοπό αυτό συντάσσονται (3) σχέδια δράσης, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, ΑπρίλιοςΙούνιος), τα οποία οριστικοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα λήξης κάθε περιόδου.

Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και αξιολογούνται ως προς τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και ως προς τις διεργασίες που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

15. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους η Ε.Δ.Υ. συντάσσει έκθεση τελικής αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της λειτουργίας της με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση των σχεδίων δράσης καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος, η οποία υποβάλλεται μέσω του Συντονιστή του ΣΔΕΥ στον προϊστάμενο του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

16. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Ε.Δ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

17. Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας στην οποία παρέχει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη του Ε.Ε.Π. δύνανται να προγραμματίζουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, και απογευματινές ώρες, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή/Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και που θα αποτυπώνεται στο Βιβλίο Πράξεων της Ε.Δ.Υ. Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο.

18. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. των περ. γ΄ και δ΄ της παρ.3 του παρόντος μετά τη λήξη του διδακτικού έτους παρουσιάζονται στον χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου σε κοινές συναντήσεις με τον προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.

1. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και ιδίως για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας, τις εξής αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136):

α. Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β. Διαμορφώνει πρόγραμμα μικροομαδικής ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν ως προς τα ζητήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

γ. Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα και εισηγείται, με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους για τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη, την παραπομπή τους στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

δ. Έχει την ευθύνη για την εισήγηση και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης για τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, το οποίο επικαιροποιείται ανά τρίμηνο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν, το οποίο εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

ε. Εισηγείται για μαθητές της σχολικής μονάδας να υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους μέχρι και την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. στ. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων καθώς και των μαθητών που δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία.

ζ. Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς.

η. Εισηγείται και εφαρμόζει σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

θ. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και με τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης.

ι. Εισηγείται, σχεδιάζει και υλοποιεί κοινές δραστηριότητες και προγράμματα συνεκπαίδευσης για την προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση τόσο σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης όσο και μεταξύ τάξεων της ίδιας σχολικής μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ια. Εισηγείται και παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Για την παραπομπή απαιτείται πράξη με την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην περιγραφική έκθεση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. ως προς το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

 1. τους εκπαιδευτικούς του Τμήματος Ένταξης, εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης της σχολικής μονάδας,
 2. τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης,
 3. τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας,
 4. τα μέλη του Ε.Ε.Π. οποιασδήποτε ειδικότητας ή Ε.Β.Π. κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..,
 5. τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο.

4. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

5. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.

6. Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα, καθώς και για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.

7. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει υλοποιήσει ενέργειες η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της. Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, απαιτείται να έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

8. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεων τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 1
Γενικές αρχές λειτουργίας

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις της Ε.Δ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και οι αποφάσεις λαμβάνονται διεπιστημονικά υπό την ευθύνη του προέδρου της Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τον συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, την εποπτεία και καθοδήγηση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αποσκοπούν δε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Όλα τα μέλη της Ε.Δ.Υ.:

α. Συνεργάζονται με το προσωπικό του σχολείου για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.

β. Συνεργάζονται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

γ. Ασκούν τα καθήκοντα τους μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και σε ιδιαίτερο χώρο μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος χωρίς να τους υποκαθιστούν.

δ. Για τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ειδικοτήτων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, λαμβάνεται μέριμνα εξασφάλισης ιδιαίτερου χώρου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των συναντήσεων.

ε. Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό του τμήματος και παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη σε εκπαιδευτικό υλικό ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας του μαθητή.

στ. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις κείμενες με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ζ. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, τις διεθνείς συμβάσεις και των προτεραιοτήτων τους καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ.

Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας που αποτελεί το κέντρο του σχολικού δικτύου, ο οποίος:

α. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους προέδρους των Ε.Δ.Υ σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και όπου κριθεί απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του σχολικού δικτύου.

β. Προσκαλεί τους προέδρους των Ε.Δ.Υ όλων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ. σε συνεδρίαση κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο ή εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών τους. Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζεται το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Ε.Δ.Υ και διαμορφώνεται το σχέδιο δράσης υλοποίησής του, το οποίο αναθεωρείται εφόσον χρειάζεται ή επικυρώνεται στη συνεδρίαση κάθε τριμήνου.

γ. Υποβάλλει το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ. στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.

δ. Υποβάλλει τις τελικές εκθέσεις αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και του απολογισμού της λειτουργίας των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ. στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

ε. Συντονίζει και στηρίζει σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. το έργο των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. στ. Συμβάλλει στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων του δικτύου υποστήριξης για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς και για θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, κοινών σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους, ανάπτυξης των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών.

Άρθρο 3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της Ε.Δ.Υ.

Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. είναι ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, ο οποίος:

α. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τον Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Ευθύνης ή Ε.Ε.Π., Σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες, να οριστούν οι προτεραιότητες για τον ετήσιο προγραμματισμό της Ε.Δ.Υ. να καθοριστεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά της, αλλά και σε όλες τις φάσεις του προγράμματος όπου παρίσταται ανάγκη.

β. Συμμετέχει στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις ή εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, που συγκαλεί ο συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών του Σ.Δ.Ε.Υ..

γ. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος, ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των προτεραιοτήτων.

δ. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για τις ανάγκες που θα καλύψει η Ε.Δ.Υ..

ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. για τη λήψη αποφάσεων.

στ. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της Ε.Δ.Υ. παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, τα μέσα, τον χώρο και την καθοδήγηση που απαιτείται.

ζ. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του αρχείου της Ε.Δ.Υ. και των ατομικών φακέλων των μαθητών.

η. Υπογράφει και σφραγίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών, τα τριμηνιαία σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας, το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα έντυπα της Ε.Δ.Υ..

θ. Έχει την ευθύνη τήρησης του απουσιολογίου των μελών της Ε.Δ.Υ. και ενημερώνει αυθημερόν το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των μελών Ε.Ε.Π. της της Ε.Δ.Υ..

ι. Υποβάλλει, μέσω του συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. της σχολικής μονάδας και ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, β) την έκθεση αποτίμησης και απολογισμού της λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε) της Ε.Δ.Υ.

Οι Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ε.Δ.Υ. έχουν την αρμοδιότητα να υποστηρίζουν με τις υπηρεσίες τους την Ε.Δ.Υ, ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, και να μεριμνούν για ζητήματα μαθησιακής αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και αναβάθμισης συνολικά του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα:

α. Έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, την ανίχνευση πιθανών εμποδίων στη μάθηση που ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα για το σύνολο των μαθητών καθώς και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας ώστε να προετοιμάσουν την εισήγηση για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος της Ε.Δ.Υ..

β. Συμμετέχουν στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

γ. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων των μαθητών για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με το εκπαιδευτικό ιστορικό των μαθητών και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και τις πιθανές δυσκολίες στη διδασκαλία και στη μάθηση καθώς και για τις κλίσεις και ενδιαφέροντα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα υποστηρικτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, πρωτόκολλα παρατήρησης του μαθητή στην τάξη κατά την ώρα διδασκαλίας, εργασίες καθώς και άλλες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες.

δ. Εισηγούνται στην Ε.Δ.Υ. και λειτουργούν συμβουλευτικά σε θέματα σχετικά με τη χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, τη ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και την ανατροφοδότηση των μαθητών, τη διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, σε θέματα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού.

ε. Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και υποστηρίζουν την υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης ή μετεγγραφής των μαθητών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης καθώς και πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης.

στ. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή με τις εργασίες του, τις δοκιμασίες και τα φύλλα αξιολόγησης, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 5
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός, μέλος της Ε.Δ.Υ., τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει την Κοινωνική Εργασία, έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον με σκοπό:

 1. την πρόληψη ή την αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, την άμβλυνση ή και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειες τους και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους και
 2. στη βελτίωση των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των μαθητών ώστε αφενός να ενισχυθεί η κοινωνική λειτουργία της οικογένειας και των μελών της κι αφετέρου να υιοθετούνται στάσεις και συμπεριφορές από τα μέλη της που οδηγούν σε λειτουργικές επιλογές.

Ειδικότερα:

1. Εστιάζει:

 1. σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση,
 2. σε παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν, σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού και
 3. στη διαμόρφωση ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος της κοινότητας των μαθητών, με σκοπό την ανάδειξη της ανάγκης κάλυψης της φροντίδας και προστασίας των παιδιών, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Διερευνά και εντοπίζει, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το είδος των δυσκολιών, των εμποδίων στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ρόλο και τα καθήκοντα της ειδικότητάς του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη βέλτιστη ανταπόκρισή της στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

4. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμβουλευτικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Βασικός σκοπός των παραπάνω είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της σχολικής κοινότητας σε συλλογικό επίπεδο και η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.

5. Πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τους γονείς ή κηδεμόνες και συντάσσει την έκθεση κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού του μαθητή που πρόκειται να δεχτεί τις υπηρεσίες της Ε.Δ.Υ. Η έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή των παραγόντων, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του σχολείου καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του, ανανεώνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται:

 1. με ατομικές συναντήσεις με τον γονέα/κηδεμόνα ή και με άλλα μέλη της οικογένειας, αν υπάρχει ανάγκη,
 2. με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο οικογενειακό περιβάλλον και
 3. με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου φοίτησης του μαθητή.

6. Συμμετέχει στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

7. Συμμετέχει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας στη σύνταξη προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, μεριμνώντας για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

8. Συμμετέχει με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

9. Στις περιπτώσεις μαθητών που ήδη διαθέτουν αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση κοινωνικού ιστορικού, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης που έχει διενεργηθεί από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

10. Στις περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι μετά την παρέμβαση της Ε.Δ.Υ., παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση, η έκθεση κοινωνικού ιστορικού προσαρτάται στα συνοδευτικά έγγραφα της σχολικής μονάδας προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

11. Συνεργάζεται με την οικογένεια του μαθητή με στόχο τη διαμόρφωση θετικής στάσης για το σχολικό θεσμό, την εξασφάλιση των συνθηκών για την απρόσκοπτη συμμετοχή του μαθητή στη σχολική ζωή, την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, κατά περίπτωση οργανώνει την παρέμβαση του σε άτομα, ομάδες και κοινότητα, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομική ή ομαδική βάση.

12. Ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει τους γονείς ή κηδεμόνες στην επικοινωνία τους με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης. Έχει τη δυνατότητα να κάνει προγραμματισμένες επισκέψεις στις οικογένειες των μαθητών, να συνοδεύει τους γονείς ή και τον μαθητή, κατόπιν αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων, σε διάφορες υπηρεσίες, όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως σε έκτακτες περιπτώσεις, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Διατηρεί επικοινωνία με τους φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης και παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας και των αποτελεσμάτων της, παρεμβαίνοντας όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, ενημερώνοντας συγχρόνως τον ατομικό φάκελο του μαθητή.

13. Υλοποιεί συμβουλευτικές παρεμβάσεις και καθοδηγεί την οικογένεια για τη διαμόρφωση κατάλληλου εξωσχολικού περιβάλλοντος με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών, της φροντίδας και προστασίας της ψυχοκοινωνικής υγείας και της συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών.

14. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, υποστηρίζει την ένταξη όλων των μαθητών στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής και διατυπώνει προτεραιότητες και στόχους ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών καθώς και εισαγωγής υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

15. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων συνεργάζεται με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, τις οικείες υπηρεσίες της Δημοτικής και Περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

16. Προετοιμάζει και υποστηρίζει τους μαθητές και τις οικογένειές τους, κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και για τους μαθητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν, συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και με τον υπεύθυνο του Γραφείου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, ενισχύοντάς τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων τους.

17. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. ευέλικτα δίκτυα συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας όπως φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδικής προστασίας, φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, δημοτικές ή κοινοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ομάδες.

18. Συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνονται από τη σχολική μονάδα, το οικείο Σ.Δ.Ε.Υ., το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή τους συμβούλους εκπαίδευσης για τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

19. Διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας και την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητάς του, τους οποίους δέχεται η σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 88 του ν.4823/2021 (Α΄136).

20. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργάζεται με τον ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ. για τη σύναψη του πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, μεριμνά για την ενημέρωση της οικογένειας για τους όρους και το περιεχόμενό του, φροντίζει για την πληρέστερη συμπλήρωση και την επικαιροποίησή του καθώς και μεριμνά για τη συνυπογραφή του από τα συνεργαζόμενα μέρη.

21. Τηρεί ημερολόγιο-αρχείο των ενεργειών του για το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε ως μέλος της Ε.Δ.Υ..

Άρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ.

Ο Ψυχολόγος, μέλος της Ε.Δ.Υ., φροντίζει για τη εφαρμογή των αρχών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα:

1. Εργάζεται, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με φορείς που παρέχουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίζει για τη διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τη σχολική μονάδα.

2. Ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για τον ρόλο και τα καθήκοντα της ειδικότητάς του και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στη βέλτιστη ανταπόκρισή της στις αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

3. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. συμβουλευτικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης. Βασικός σκοπός των παραπάνω είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της σχολικής κοινότητας σε συλλογικό επίπεδο και η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας ώστε να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

4. Διερευνά και αξιολογεί, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το είδος των δυσκολιών, των εμποδίων στη μάθηση και στην ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση των μαθητών της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

5. Αξιολογεί μαθητές που χρήζουν υποστήριξης αξιοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και μέσα όπως παρατήρηση, συνέντευξη με το μαθητή και την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου και κατάλληλα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση των αναγκών τους.

6. Συμμετέχει στη σύνταξη και εξειδίκευση των βασικών αξόνων των εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών ή και στη σχεδίαση ομαδικών προγραμμάτων και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή και επαναξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών.

7. Στις περιπτώσεις μαθητών που ήδη διαθέτουν αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., συντάσσει επικαιροποιημένη αξιολογική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης που έχει διενεργηθεί από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

8. Στις περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι μετά την παρέμβαση της Ε.Δ.Υ. παραπέμπονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για περαιτέρω αξιολόγηση, η αξιολογική έκθεση προσαρτάται στα συνοδευτικά έγγραφα της σχολικής μονάδας προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

9. Συμμετέχει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π της σχολικής μονάδας στη σύνταξη προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης καθώς και πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και μετάβασης σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μεριμνώντας για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

10. Συμμετέχει με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

11. Διενεργεί ενημερωτικές και υποστηρικτικές συναντήσεις με την οικογένεια με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ενεργητικής συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα: α) παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών σε ομαδική ή ατομική βάση, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ανάγκες, β) έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής οικογενειών σε ζητήματα εκπαίδευσης στις σχέσεις γονέων-παιδιών, συμβουλευτικής για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας και καθοδήγησης για την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων και διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς και γ) σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που δημιουργούν ευκαιρίες γνωριμίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

12. Προωθεί στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας την ανάπτυξη διεργασιών για την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών του προσωπικού της σχολικής μονάδας ως προς την ανάπτυξη της δυναμικής των ομάδων, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής με έμφαση σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προώθηση και την ενδυνάμωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων.

13. Οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. και το προσωπικό της σχολικής μονάδας, τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και την εδραίωση θετικού συναισθηματικού κλίματος στη σχολική μονάδα.

14. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατομική ή ομαδική βάση στο σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους για την υλοποίηση συλλογικών, συνεργατικών δράσεων με στόχο την ενδυνάμωσή τους, την ανάπτυξη του δυναμικού τους, τη δημιουργία θετικών αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ τους είτε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενδοσχολικών ή εξωσχολικών δράσεων είτε σε συνδυασμό με την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων της σχολικής μονάδας.

15. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Υ. ευέλικτα δίκτυα συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας όπως φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδικής προστασίας, φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, δημοτικές ή κοινοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ομάδες.

16. Συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνονται από τη σχολική μονάδα, το οικείο Σ.Δ.Ε.Υ., το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ή τους συμβούλους εκπαίδευσης για τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

17. Διευκολύνει τη διεξαγωγή έρευνας και την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητας του, τους οποίους δέχεται η σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

18. Στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργάζεται με τον κοινωνικό λειτουργό της Ε.Δ.Υ. για τη σύναψη του πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες, μεριμνά για την ενημέρωση της οικογένειας για τους όρους και το περιεχόμενό του, φροντίζει για την πληρέστερη συμπλήρωση και την επικαιροποίησή του καθώς και μεριμνά για τη συνυπογραφή του από τα συνεργαζόμενα μέρη.

19. Τηρεί ημερολόγιο - αρχείο των ενεργειών του για το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησε ως μέλος της Ε.Δ.Υ..

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της Ε.Δ.Υ.

Χρέη γραμματέα της Ε.Δ.Υ. εκτελεί ο γραμματέας της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει προτείνεται μέλος του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων και μελών του Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π. της σχολικής μονάδας.

Ο Γραμματέας της Ε.Δ.Υ.:

 1. Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ..
 2. Φροντίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου της Ε.Δ.Υ, για την έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα και κοινοποιεί στα μέλη της Ε.Δ.Υ την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 3. Διενεργεί και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της Ε.Δ.Υ και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πρόεδρο για την τακτική ενημέρωση των μελών της Ε.Δ.Υ..
 4. Τηρεί το απουσιολόγιο των μελών της Ε.Δ.Υ στη σχολική μονάδα, το οποίο ως προς τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. και με ευθύνη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας υποβάλλεται αντίγραφό του στον προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 5. Συντάσσει τα τριμηνιαία σχέδια δράσης καθώς και την τελική έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και του απολογισμού της λειτουργίας της Ε.Δ.Υ..

Άρθρο 8
Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της Ε.Δ.Υ.

Σε κάθε σχολική μονάδα, με ευθύνη του Διευθυντή και Προέδρου της Ε.Δ.Υ., τηρείται αρχείο που περιλαμβάνει:

 1. τους ατομικούς φακέλους των μαθητών που υποστηρίζονται από την Επιτροπή Διεπιστημονική Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.),
 2. τα πρακτικά συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ., γ) τα τριμηνιαία σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας, δ) το ετήσιο - (εβδομαδιαίο) ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. με τις τυχόν τροποποιήσεις του και ε) την έκθεση τελικής αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της λειτουργίας της.

1. Ο ατομικός φάκελος του μαθητή περιλαμβάνει:

α. Το αντίγραφο του πρακτικού της αρχικής ή άλλης σχετικής πρότασης του συλλόγου διδασκόντων για την υποστήριξη του μαθητή.

β. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες ή και με τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον είναι δυνατόν.

γ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. όπου είναι καταγεγραμμένες οι σχετικές υποστηρικτικές ενέργειες και υπηρεσίες προς στο μαθητή.

δ. Το αξιολογικό υλικό των μελών της Ε.Δ.Υ., που πιθανόν υπάρχει και περιλαμβάνει τις εξειδικευμένες διαδικασίες διερεύνησης αναγκών, μέσα και εργαλεία μέτρησης για την τυπική - άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, κλίμακες παρατήρησης και οτιδήποτε σχετικό στοιχείο.

ε. Τις εκθέσεις των μελών της Ε.Δ.Υ. και συγκεκριμένα:

 1. τις αξιολογικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε,
 2. τις παιδαγωγικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών του μαθητή του τμήματος φοίτησης αυτού,
 3. την έκθεση κοινωνικού ιστορικού και ψυχολογικής εκτίμησης, τις εκθέσεις άλλων μελών του Ε.Ε.Π. που πιθανόν υποστηρίζουν τον μαθητή καθώς και
 4. οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο για το μαθητή.

στ. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης του μαθητή με ενσωματωμένες τις τυχόν τριμηνιαίες τροποποιήσεις του και επισημάνσεις για την συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του.

ζ. Την εισηγητική έκθεση για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στην οποία προσαρτώνται αντίγραφα της τεκμηριωμένης εισήγησης του συλλόγου των διδασκόντων, της βεβαίωσης ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και της δήλωσης συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την περαιτέρω αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

η. Την αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή τις γνωματεύσεις - διαγνώσεις που προσκομίστηκαν από τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή από άλλους φορείς, εφόσον υπάρχουν.

2. Η διακίνηση των εγγράφων αυτών από τη σχολική μονάδα γίνεται, κατόπιν αιτήματος ή έγγραφης συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή μόνο υπηρεσιακά και με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 9
Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης καταρτίζεται από την Ε.Δ.Υ. υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Δ.Υ., τους συμμετέχοντες στη διδασκαλία και υποστήριξη του μαθητή εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας, τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή ή από τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και σφραγίζεται από το Διευθυντή/ Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και πρόεδρο της Ε.Δ.Υ..

Με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ.Υ. προγραμματίζονται και διενεργούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών της, των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και τους γονείς ή κηδεμόνες ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και καθορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και ο χώρος συνεργασίας.

Συγκεκριμένα:

1. Για τη συνολική διαδικασία, από την αρχική διερεύνηση, εντοπισμό των αναγκών και τις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις και τις εκθέσεις ψυχοκοινωνικής εκτίμησης ως την κατάρτιση του προγράμματος και την υπογραφή του δεν πρέπει να διανυθεί χρόνος περισσότερο από 6 δίωρα.

2. Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί μέρος του ατομικού φακέλου του μαθητή.

3. Η κατάρτισή του διαμορφώνεται από κοινού με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες ή και τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον είναι δυνατόν.

4. Ο σχεδιασμός του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) περιλαμβάνει:

α. Την αρχική διερεύνηση και εκπαιδευτική αξιολόγηση για τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του μαθητή καθώς και για τις πιθανές δυσκολίες του στη διδασκαλία και στη μάθηση.

β. Τη θέσπιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εκπαιδευτικών και διδακτικών στόχων ανά τομέα παρέμβασης με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησή τους.

γ. Τις απαραίτητες προσαρμογές, ειδικές ρυθμίσεις και διαφοροποιήσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, στα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες, την ηλικία και το ρυθμό εργασίας και μάθησης του μαθητή.

δ. Τις διαφοροποιημένες διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές, περιγραφή του κατάλληλου σχεδιασμού του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και την ανατροφοδότηση του μαθητή.

ε. Την ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση - καταγραφή κριτηρίων και παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των τιθέμενων στόχων.

στ. Την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

5. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Διεπιστημονικής Υποστήριξης περιλαμβάνει:

α. Την αποτύπωση των βασικών πληροφοριακών στοιχείων του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του καθώς και του ιστορικού της φοίτησής του στη σχολική μονάδα ή σε προηγούμενα εκπαιδευτικά πλαίσια.

β. Την καταγραφή των βασικών πληροφοριακών στοιχείων του αναπτυξιακού ιστορικού του μαθητή, που κρίνονται αναγκαία να ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του προγράμματος υποστήριξης καθώς και των στοιχείων της εισηγητικής αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή και των γνωματεύσεων -διαγνώσεων που προσκομίστηκαν από τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή από άλλους φορείς, εφόσον υπάρχουν.

γ. Την αρχική διερεύνηση και εντοπισμό των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών ή άλλων αναγκών του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, το βαθμό και την ποιότητα της αλληλεπίδρασής του με το σχολικό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές του σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συνομηλίκους του, προηγούμενες δράσεις παρέμβασης είτε στο σχολικό είτε στο οικογενειακό περιβάλλον και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο που επηρεάζει την ισότιμη συμμετοχή του στη σχολική ζωή και τη μάθηση.

δ. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία από την έκθεση του κοινωνικού, οικογενειακού και ατομικού ιστορικού του μαθητή που έχει συνταχθεί από τον κοινωνικό λειτουργό της Ε.Δ.Υ..

ε. Τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία από την έκθεση ψυχολογικής εκτίμησης για τις ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή που έχει συνταχθεί από τον ψυχολόγο της Ε.Δ.Υ..

στ. Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) του μαθητή με αναφορά στον τομέα ή τομείς παρέμβασης, τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους ανά τομέα, τις ενέργειες και τις δραστηριότητες, τη σύνδεσή τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διαφοροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος, ελέγχου επίτευξης των αποτελεσμάτων του καθώς και τη διαδικασία επικαιροποίησής του για τον πιθανό επανασχεδιασμό του.

ζ. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες ή και με τον ίδιο τον μαθητή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

η. Τα πρόσθετα εξειδικευμένα ατομικά ή ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής ενίσχυσης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την ενδυνάμωση του μαθητή.

θ. Την περιγραφή των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης της οικογένειας και των ενεργειών καθοδήγησης των γονέων και κηδεμόνων για τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται.

ι. Την ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση - καταγραφή κριτηρίων και παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των αρχικών τιθέμενων στόχων.

ια. Το χρονολόγιο ενεργειών και παρεχόμενων υπηρεσιών των μελών της Ε.Δ.Υ..

ιβ. Την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Άρθρο 10
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες σχεδιάζεται για να προωθήσει μια ενιαία και διεπιστημονική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία της σχολικής μονάδας με την οικογένεια του μαθητή, ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την ενεργή συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής, παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης του μαθητή, θέτοντας κοινούς στόχους και ακολουθώντας κοινές πρακτικές τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή.

Καθορίζει τις προσδοκίες και τους στόχους των μελών της Ε.Δ.Υ. και της σχολικής μονάδας για ουσιαστική και από κοινού δέσμευση και συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και περιγράφει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του σκοπού τους.

Συγκεκριμένα:

1. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας συνυπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ.Υ. ή και τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π που λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής, παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης του μαθητή, από τους γονείς και κηδεμόνες και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

2. Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί μέρος του ατομικού φακέλου του μαθητή.

3. Παραδίδεται σε αντίγραφο το πρωτόκολλο στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα υποστήριξης.

4. Οι βασικοί άξονες του πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας συνδιαμορφώνονται από τις προτάσεις όλων των μελών της Ε.Δ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων καθώς και του ίδιου του μαθητή εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν.

5. Το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας περιλαμβάνει:

α. Τον καθορισμό ενός μέλους της Ε.Δ.Υ., κατά προτεραιότητα του κοινωνικού λειτουργού ή του ψυχολόγου, ως βασικού συντονιστή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τις οικογένειες, το οποίο αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και διασφαλίζει την ισορροπία της συστημικής σχέσης σχολείου - οικογένειας,

β. Την αμοιβαία δέσμευση της σχολικής κοινότητας και των γονέων και κηδεμόνων στη διατήρηση του απορρήτου στοιχείων και πληροφοριών που διαμοιράζονται κατά τα διάφορα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής, παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης του μαθητή, καθώς και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,

γ. Τη ρύθμιση θεμάτων επικοινωνίας και συνεργασίας που αφορούν σε γονείς μαθητή, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας ή μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια του μαθητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

δ. Το πρόγραμμα των τακτικών συναντήσεων, το οποίο καθορίζεται από κοινού από τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τους γονείς ή κηδεμόνες,

ε. Τη δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για τη διενέργεια διεπιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τα μέλη της Ε.Δ.Υ. και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης του μαθητή με σαφή και αναλυτική περιγραφή των όρων και των διαδικασιών που αυτή περιλαμβάνει,

στ. Τη συμμετοχή των μελών της Ε.Δ.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων στην τακτική διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του προγράμματος ψυχοκοινωνικής, παιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης του μαθητή με σκοπό την επικαιροποίησή του και τον αποτελεσματικότερο επανασχεδιασμό του,

ζ. Τη δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για τη διασύνδεση της οικογένειας, όπου θεωρείται αναγκαίο, με φορείς και υπηρεσίες της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας όπως φορείς ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδικής προστασίας, φορείς πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, δημοτικές ή κοινοτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές ομάδες,

η. Τη δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση του μαθητή, ο οποίος παρά την υποστήριξη στη σχολική μονάδα, εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον,

θ. Τη δήλωση συμμετοχής των γονέων ή κηδεμόνων, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. ή και του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεών τους σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο,

ι. Την πρόθεση συνεργασίας των γονέων ή κηδεμόνων με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαπιστωθούν δυσχέρειες και σοβαρές δυσκολίες στον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση των υποστηρικτικών δράσεων της Ε.Δ.Υ, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης της οικογένειας και να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η απαραίτητη συνέχεια ανάμεσα στα διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, συσχετίζοντας αρμονικά εκπαιδευτικές, οικογενειακές και κοινωνικές πρακτικές,

ια. Τη δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την κοινοποίηση με εμπιστευτική αλληλογραφία και με ευθύνη του προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στη σχολική μονάδα των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) και της τελικής αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το μαθητή, εφόσον έχει εκδοθεί και παραδοθεί στους γονείς ή κηδεμόνες,

ιβ. Τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων για την υποστήριξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης της σχολικής μονάδας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Υ. ή του συλλόγου διδασκόντων, και μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης,

ιγ. Τη δέσμευση της σχολικής κοινότητας για παροχή καθοδήγησης, συνδρομής και κάθε άλλου είδους υποστήριξης, όπου καθίσταται εφικτό, η οποία κρίνεται απαραίτητη για να βοηθήσει και να αναπτύξει την ικανότητα των γονέων ή κηδεμόνων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών δραστηριοτήτων για την βελτίωση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και δυνατοτήτων του μαθητή,

ιδ. Την πρόθεση συνεργασίας των γονέων ή κηδεμόνων για την εφαρμογή στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, στο μέτρο του εφικτού, δραστηριοτήτων και διαδικασιών που προάγουν την ολιστική ανάπτυξη του μαθητή με βάση τις ανάγκες του και την παροχή πληροφοριών και ανατροφοδότησης για αυτές στα μέλη της Ε.Δ.Υ. και της σχολικής κοινότητας,

ιε. Τη δέσμευση της σχολικής κοινότητας για την οργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών και επιμορφωτικών συναντήσεων καθώς και δράσεων συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και καθοδήγησης της οικογένειας για την απρόσκοπτη συμμετοχή του μαθητή στη σχολική ζωή.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα