edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 2314/2012 Επιλογή Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών, Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΦΕΚ 2314/2012
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2314
10 Αυγούστου 2012

Αριθμ. 92998/Γ7
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες περιεχόμενο της αρ.92998/Γ7 περί επιλογής υπευθύνων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Περιεχόμενα

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων και κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

Άρθρο 6
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Αγωγής Υγείας

Άρθρο 7
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων

Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων

Άρθρο 9
Κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 10
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 11
Όργανα και διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 12
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 13
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της απόσπασης

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

Καταργήσεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούνται:

α) η Γ2/3351/00 (ΦΕΚ 1206/Β΄/2.10.2000) και

β) η 69259/Γ7/03 (ΦΕΚ 1321/Β΄/16.9.2003)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2314/2012

Σχετικά Άρθρα