edu.klimaka.gr

Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ 2011

ΦΥΛΛΟ ΦΕΚ Αριθμός
Απόφασης
Τίτλος
ΦΕΚ 2885/2011 Αριθμ. Κ−193/145251/Δ2
Καταργήθηκε
Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους.
ΦΕΚ 2794/2011 Αριθμ. 141081/Γ4
Καταργήθηκε
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουργικής απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΦΕΚ 2477/2011 Αριθμ. 118218/Γ2 Τροποποίηση−συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄).
ΦΕΚ 2400/2011 Αρ.116379/Γ2 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών

ΦΕΚ 2197/2011

Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.
ΦΕΚ 2156/2011 Αριθμ. Φ.12/819/104706/Γ1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων
ΦΕΚ 2082/2011 Αριθ. 91343/Δ2 Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας σύνδεσης των σχολικών μονάδων Π.Π.Σ. με φορείς
ΦΕΚ 1966/2011 Αριθμ.86160/Γ2 Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο
ΦΕΚ 1307/2011 Aριθμ. Φ. 151/67431/Β6 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373−Β/3.3.2009) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α΄... και σχολές Αστυφυλάκων
Αριθμ. Φ.253/67430/Β6 Τροποποίηση των αριθμ. α) Φ.253/28934/Β6/21.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 391) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και β) Φ.253/27456/Β6/11.3.2009 (ΦΕΚΒ΄ 493) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Αριθμ. Φ.151/64998/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272−Β/1.3.2007) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και των παραγράφων 1, 2 και 3 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α΄)».
ΦΕΚ 1168/2011 Αριθμ. 59614/Γ2 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 1096/2011 Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1 Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
ΦΕΚ 561/2011 Αριθμ. 26139/Α2 Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 247/2011 Αρ.Πρωτ.Φ.351.1/3/19075/Δ1 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΦΕΚ 95/2011 Αριθμ. Φ.821/3556Β/157898/Ζ1

Καθορισμός, προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Καταργούνται α) η αρ. πρωτ. Φ.821/2139Σ/85089/Ζ1/26−8−2004 (ΦΕΚ 1317 − τ.Β/27−8−2004)
και β) η αρ. πρωτ. Φ.821.2/Σ217/Ζ1/3157/9−8−2001 (ΦΕΚ 1075−τ.Β΄/2001).

ΦΕΚ 622/2011 Αριθμ. 27509/Α2

Αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

     
     

1

Σχετικά Άρθρα