edu.klimaka.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2315/2012)

(Μετάβαση στις διευκρινήσεις)

Αρ.Πρωτ.93008/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα
Ιωάννα Γκούλη
Τηλέφωνο: 210-3442205
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sde1(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1894/1990 (110 Α/27.8.1990).

2. Την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α/14.3.2000).

3. Την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του Ν. 3027 /2002 (ΦΕΚ 152 Α/ 28.6.2002).

4. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.

5. Το άρθρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011).

6. Το Π.Δ. 390/1998 (ΦΕΚ 270 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 140/2003 (ΦΕΚ 119 Α) για τη σύσταση 32 θέσεων Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας (2 για κάθε Σ.Σ.Ν.), 32 θέσεων Π.Ε. Ψυχολόγων (2 για κάθε Σ.Σ.Ν.) και 16 Ιατρών Παιδοψυχιάτρων (1 για κάθε Σ.Σ.Ν.).

7. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.».

8. Την Κ.Υ.Α. Γ2/806/93 (ΦΕΚ 134 Β/12.2.1993) «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».

9. Την Κ.Υ.Α. Γ2/1869/97 (ΦΕΚ 287 Β/28.3.1997) «Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.».

10. Την Κ.Υ.Α. 104492/Γ7/06 (ΦΕΚ 1556 Β/24.10.2006) «Ίδρυση και Λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».

11. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.».

12. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».

14. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Υπευθύνων Σ.Σ.Ν..

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

1. Σε κάθε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) τοποθετείται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1) Υπεύθυνος. 

2.Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. γίνεται για τριετή θητεία.

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη  διαδικασία επιλογής

1.Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. μπορούν να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) εκπαίδευσης, όλων των κλάδων, που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που υπάγονται και οι Σ.Σ.Ν. των οποίων τη θέση Υπευθύνου διεκδικούν και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι.  Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.

II. Υπηρεσιακής κατάστασης, επιμορφωτικού έργου και άσκησης διοικητικών καθηκόντων.

IΙΙ. Προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης.     

2.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

Ι.  Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α1) Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Υγείας, την Αγωγή Υγείας ή την Ψυχολογία

6

α2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο με το παραπάνω αντικείμενο

4

β1) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλα αντικείμενα

4

β2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλα αντικείμενα

2

γ) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο Ε.Σ.Δ.Δ.

2

δ) Μετεκπαίδευση δυο ετών

3

ε) Ετήσια επιμόρφωση (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., ΠΑ.ΤΕ.Σ., Ε.Σ.Δ.Υ., Ε.Α.Π.)

1,5

στ) Επιμόρφωση σε Π.Ε.Κ .(ή αντίστοιχη επιμόρφωση)

1 και μέχρι 2

ζ1) Άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών

2

ζ2) Καλή γνώση ξένων γλωσσών

1

η1) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)Επιπέδου Α

1

η2) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Επιπέδου Β

2

θ) Η συγγραφή βιβλίων (με αναγνωρισμένο ISBN) σχετικών με τις Επιστήμες Υγείας, Ψυχολογία, την συμβουλευτική, την Αγωγή Υγείας και την Ψυχική Υγεία, ή σχολικών βιβλίων (εγκεκριμένων από τον ΟΕΔΒ) ατομικά ή με συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα

0,5 για κάθε βιβλίο και μέχρι 3,5

ι) Οι δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή εισηγήσεις-ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σε θέματα  Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, Αγωγής Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

0,3 για κάθε δημοσίευση

και μέχρι 3

Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Από τα κριτήρια α1) και α2) μοριοδοτείται το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν το διδακτορικό ανήκει σε διαφορετικό κλάδο από το μεταπτυχιακό και δεν αποτελεί συνέχειά του.

Για τη μοριοδότηση των κριτήριων β1) και β2) ισχύουν τα ίδια που ισχύουν με τα α1) και α2). Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων για τα κριτήρια α1), α2), β1), β2) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα 12 μονάδες.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) θα πρέπει η αντίστοιχη ετήσια επιμόρφωση να μην αποτελεί προϋπόθεση για το διορισμό ως εκπαιδευτικού.

Από τα κριτήρια ζ1)& ζ2), εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά διαφόρων επιπέδων, µοριοδοτείται µόνο το ανώτερο.Οι τρόποι απόδειξης γνώσεως ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 22/1Γ/2003, παρ/μα Α (ΦΕΚ 556/τ.ΑΣΕΠ/23-10-03. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης .Ανώτατο όριο µορίων για την γνώση ξένων γλωσσών ορίζονται τα τρία (3) μόρια. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

Για το κριτήριο θ) απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος.

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας Ι) ορίζονται τα τριάντα (30).

ΙΙ.  Υπηρεσιακή κατάσταση και επιμορφωτικό έργο- άσκηση διοικητικών καθηκόντων

α) Υπηρεσία σε θέση Υπευθύνου Αγωγής Υγείας ή Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης

1 για κάθε έτος και μέχρι 6

β) 1.Επιμορφωτικό έργο στη συμβουλευτική, ψυχολογία

2. Διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή Π.Ε.Κ. ή άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα άνω των 40 ωρών

0,2 για κάθε εισήγηση και μέχρι 4

γ) Υλοποίηση εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2

δ) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης αυξημένης ευθύνης (Διευθυντή σχολικής μονάδας, Προϊσταμένου Γραφείου ή Δ/νσης Εκπ/σης, Προϊσταμένου Δ/νσης, Τμήματος κλπ)

1 για κάθε έτος και μέχρι 4

ε) Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Διοίκησης (Υποδιευθυντή, υπηρεσία στο Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ)

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 1

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ) ορίζονται τα δεκαεπτά (17).

ΙΙΙ.  Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση

Τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής συνεκτιμώνται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής με βάση:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου.

β) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου επί των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

Συνεκτιμώνται οι εκπαιδευτικές, επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προάγει τα θέματα συμβουλευτικής και αγωγής υγείας στην τοπική κοινωνία, όπως προκύπτουν από συμμετοχές του, μεταξύ άλλων, σε σεμινάρια, συνέδρια, ομάδες εργασίας και επιτροπές σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την ανάπτυξη του θεσμού των Σ.Σ.Ν., επιστημονικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητα του υποψηφίου να επιλύει προβλήματα σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής καθώς επίσης και θέματα διοικητικά και διδακτικά, να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον,  να προάγει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους.

Μέγιστος αριθμός μορίων της κατηγορίας αυτής (IΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15) μόρια.

ΙV. Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα οκτώ (68) μόρια.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. εκδίδεται προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση για θέση Υπευθύνου Σ.Σ.Ν. που υπάγεται σε Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης της ίδιας Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης, καταθέτοντας σε αυτήν με ευθύνη τους πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης της οργανικής τους θέσης.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών Ι και ΙΙ  της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καταρτίζουν τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

6. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθεσμία της παρούσης παραγράφου.

7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του Συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών.

8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης για την οποία κάνουν αίτηση και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες.

9. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής προκύπτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων.

10. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.

11. H εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στον πίνακα των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας. Οι τοποθετούμενοι ως Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. διαγράφονται από τον άλλο πίνακα.

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συμπληρώνει εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες, ως Υπεύθυνος επιλέγεται και τοποθετείται εκείνος με τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες για ένα σχολικό έτος και η θέση επαναπροκηρύσσεται την επόμενη σχολική χρονιά για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν.τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 2 και έχουν βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Σ.Σ.Ν., μετά από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. ελλείψει, για οποιονδήποτε λόγο, η κενούμενη θέση πληρώνεται από τον επόμενο επιλαχόντα στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κενούμενη θέση του Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα τρία τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν., μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.

γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Στην περίπτωση γ) το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. έχουν ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.

2. Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.

3. Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας.

4. Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

5. Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.

6. Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

7. Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους.

8. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. συνεργάζονται με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας, ώστε να προωθηθούν με κάθε τρόπο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς και οι τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. υποβάλλουν προγραμματισμό συνεργασιών, δράσεων και σεμιναρίων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Επίσης, υποβάλλουν στα παραπάνω όργανα απολογισμό όλων των δράσεών τους μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε έτους.

9. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Ευρίσκονται στα γραφεία της Δ/νσης στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κλπ.). Ο προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους Σ.Σ.Ν. επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. ευρίσκονται κατά το ήμισυ των ημερών εργασίας του υπολοίπου έτους στα γραφεία της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης ώστε να επιτελούν το διοικητικό και οργανωτικό μέρος του έργου των, να επικοινωνούν με τα σχολεία και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.να δέχονται επισκέψεις εκπαιδευτικών που θέλουν την υποστήριξή τους και να προωθούν τις συνεργασίες με άλλους φορείς.

10. Τις άλλες ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας τους επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους. Κάθε Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. τηρεί ημερολόγιο - βιβλίο συναντήσεων και επισκέψεων, στο οποίο αναγράφει την ημερομηνία των συναντήσεων με εκπαιδευτικούς ή των επισκέψεων στα σχολεία, τη διάρκειά τους, περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και  το περιεχόμενο της συνεργασίας και αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάστηκε και του Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το σύντομο πρακτικό κάθε επίσκεψης συνεργασίας υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν., τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν και από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε τρίμηνο του σχολικού έτους από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

11. Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν στις συντονιστικές ομάδες θεματικών δικτύων, στις οργανωτικές επιτροπές σεμιναρίων και συνεδρίων και να αναλαμβάνουν εισηγήσεις σχετικές με το περιεχόμενό τους. Οι συμμετοχές τους σε σεμινάρια άλλων περιοχών εκτός εκείνης της Δ/νσής τους, επιτρέπονται μόνον αν πρόκειται για σεμινάρια θεματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν και αν είναι προσκεκλημένοι εισηγητές. Οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. μπορούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφούμενοι, μέχρι δεκαπέντε ημέρες ανά σχολικό έτος.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η Γ2/3351/00 (ΦΕΚ 1206 Β/2.10.2000) «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων, της διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ. Σ. Ν.), της διαδικασίας τοποθέτησης και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορά τους Υπεύθυνους των Σ.Σ.Ν..

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα