edu.klimaka.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ)- ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2315/2012)

(Μετάβαση στις διευκρινήσεις)

Αρ.Πρωτ.92985/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πληροφορίες : Εύη Γιούρα, Φρέντζου Μαίρη
Τηλέφωνο: 210-3443359,2226
Fax : 210-3443303
e-mail: elpinor(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).

2. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.

3. Την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α/10.6.2003).

4. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.».

5. Την Υ.Α. 63644/Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/20.9.2002) «Λειτουργία Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.».

6. Την Κ.Υ.Α. 88051/Γ2/02 (ΦΕΚ 1224 Β/20.9.2002) «Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.»

7. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.».

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».

10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε..

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

1. Σε κάθε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)τοποθετείται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1) Υπεύθυνος.   

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. γίνεται για τριετή θητεία.

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη  διαδικασία επιλογής

1.Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04 που ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που υπάγονται και τα Ε.Κ.Φ.Ε. των οποίων τη θέση Υπευθύνου διεκδικούν και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ι. Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.
II. Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής και εργαστηριακής εμπειρίας.
IΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α) Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

6

β) Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα

2

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) σε συναφές αντικείμενο που δεν είναι αναγκαίο προσόν για το διορισμό

4

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

1

ε) Δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

2

στ) Επιμόρφωση ΣΕ.Λ.Μ.Ε., ΠΑ.ΤΕ.Σ. ή αντίστοιχη ή επιμόρφωση διάρκειας 1 έτους ή 200 ωρών, αντίστοιχα, (Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε. ή αντίστοιχη), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν ως προσόν διορισμού

1 ανά κατηγορία επιμόρφωσης και μέχρι 4 συνολικά

η) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α

2

θ) Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β

3

ι) Πιστοποιημένος επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε., Τ.Π.Ε.)

0,5 ανά συμμετοχή και μέχρι 4 συνολικά

ια) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

2

ιβ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

1,5

ιγ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ιδ) Συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα ή άσκηση έργου υπευθύνου συγγραφής επίσημων διδακτικών βιβλίων, συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης ή αναθεώρησης προγραμμάτων σπουδών, συμμετοχή σε ομάδες δημιουργίας ή άσκηση έργου υπευθύνου στη δημιουργία επίσημου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού κ.α.) το οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική πράξη, συμμετοχή σε επιτροπές εκπόνησης προδιαγραφών εργαστηρίων φυσικών επισημών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

1 ανά συμμετοχή και μέχρι 4

ιε) Συγγραφή ή συμμετοχή στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων σχετικών με τις φυσικές επιστήμες ή την πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών που έχουν εκδοθεί  (με αναγνωρισμένο ISBN) ατομικά ή ομαδικά

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 4

ιστ) Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού/CD που αποτελεί προϊόν του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή εποπτευόμενου Φορέα του

0,5 ανά λογισμικό και μέχρι 4

ιζ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις  και δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε έγκυρα επιστημονικά και εκπαιδευτικά περιοδικά με κριτές

0,2 ανά δημοσίευση και μέχρι 2

ιη) Εισηγήσεις και ανακοινώσεις με περιεχόμενο σχετικό με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια με κριτές

0,2ανάεισήγηση ή ανακοίνωση και μέχρι 2

ιθ) Διδασκαλία σε πανεπιστήμια, Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. που ανατέθηκε με βάση το π.δ. 407/1980 (Α 112) ή με απόφαση του οικείου τμήματος

0.5 ανά έτος και μέχρι 2

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας Ι) ορίζονται τα τριάντα (30).

Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. /Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν η διδακτορική διατριβή έχει διαφορετικό θέμα από τη μεταπτυχιακή και δεν αποτελεί συνέχειά της.

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τo άρθρο 3 του Ν. 3848/2010. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης που αποδεικνύουν. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

Σχετικά με το κριτήριο ιε) αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται αναλογικά.

Σχετικά με το κριτήριο ιστ)αν οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι του ενός, η μοριοδότηση επιμερίζεται αναλογικά.

Σχετικά με το κριτήριο ιθ), διδακτικά έργα τα οποία συμπίπτουν χρονικά δεν μοριοδοτούνται αθροιστικά.

ΙΙ.Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική και εργαστηριακή εμπειρία:

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (5 έτη).

0,5 ανά έτος και μέχρι 5

β) Διδακτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (3 έτη).

0,5 ανά έτος και μέχρι 5

γ) Θητεία σε θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε.

1 ανά έτος και  μέχρι 5

δ) αα) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε ως συνεργάτης με απασχόληση, ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, για τρεις (3), τουλάχιστον, ημέρες την εβδομάδα

0,5 ανά έτος και μέχρι 4

δ) ββ) ) Υπηρεσία σε Ε.Κ.Φ.Ε ως συνεργάτης με απασχόλησης, ύστερα από απόσπαση ή διάθεση, για λιγότερες από  τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα

0,25 ανά έτος και μέχρι 4

ε) Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. με τοποθέτηση ως αναπληρωτή και γενικώς χωρίς επιλογή

0,2 ανά έτος και μέχρι 2

στ) Διάκριση σε πανελλήνιους ή διεθνούς διαγωνισμούς πειραμάτων και καινοτόμων εργαστηριακών διατάξεων

1 ανά διαγωνισμό και μέχρι 3

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων γ) και δ) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση και τα αρχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου ε) απαιτούνται οι αποφάσεις του Συλλόγου Καθηγητών του σχολείου με τις οποίες καθορίζονται οι ετήσιες εξωδιδακτικές εργασίες ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση.

ΙΙΙ. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση:

Από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως προκύπτει από α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και β) την προσωπική συνέντευξη.

Ειδικότερα συνεκτιμάται η συμμετοχή του υποψηφίου σε δράσεις που σχετίζονται με την δημιουργία, την οργάνωση και την αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια), η συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικές με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων φυσικών επιστημών των σχολείων, οι συμμετοχές του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς πειραματικών διατάξεων/συσκευών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κλπ.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητά του να επιλύει οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να οικοδομεί πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

ΙV. Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια όλων των κατηγοριών ορίζονται τα εξήντα (60) μόρια.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. εκδίδεται προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους, στη Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν και δεύτερη αίτηση για θέση Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. που υπάγεται σε Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης της ίδιας Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης της οργανικής τους θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης λειτουργούν περισσότερα του ενός Ε.Κ.Φ.Ε., δηλώνουν τις προτιμήσεις τους.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών Ι και ΙΙ  της παραγράφου 2 του άρθρου 3, καταρτίζουν τους προσωρινούς πίνακες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

6. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθεσμία της παρούσης παραγράφου.

7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών.

8. Κατά τη σύνταξη των οριστικών αξιολογικών πινάκων επιλογής των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης για την οποία κάνουν αίτηση και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες.

9. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής προκύπτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων.

10. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συμπληρώνει εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, αξιολογικές μονάδες, ως Υπεύθυνος επιλέγεται και τοποθετείται εκείνος με τις περισσότερες αξιολογικές μονάδες για ένα σχολικό έτος και η θέση επαναπροκηρύσσεται την επόμενη σχολική χρονιά για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ετότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 2 και έχουν βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο Ε.Κ.Φ.Ε., μετά από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. ελλείψει, για οποιονδήποτε λόγο, η κενούμενη θέση πληρώνεται από τον επόμενο επιλαχόντα στον οικείο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κενούμενη θέση του Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα τρία τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη μετάθεσή τους, θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Επίσης, οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε., μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.

γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Στην περίπτωση γ) το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Τρόπος λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε.

1. Τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) εκπαιδευτικοί όλων των επιμέρους ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 καθώς και των κλάδων ΠΕ12.10 και ΠΕ70. Για την απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα υπόλοιπα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η θητεία των αποσπασμένων είναι ετήσια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης στο Κατάστημα της οικείας Δ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης αμέσως μετά τις μεταθέσεις και πριν την γνωστοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

3. Τα Ε.Κ.Φ..Ε στεγάζονται σε κατάλληλο χώρο εντός σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και οι ονομασίες τους.

4. Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό των Ε.Κ.Φ.Ε. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Παρίστανται στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. που υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντίστοιχου διαστήματος και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.).

5. Ο συντονισμός των Ε.Κ.Φ.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται από τη Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. / Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων

1. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη για την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται αρμοδίως στον τομέα της προαγωγής της εργαστηριακής διδασκαλίας και της αξιοποίησης των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Μετά από έγκριση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενό τους, ως επιμορφούμενοι ή εισηγητές, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ανά σχολικό έτος. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια για επίδειξη πειραματικών διατάξεων και επιμορφωτικές ημερίδες που αφορούν στην εργαστηριακή πειραματική διδασκαλία που υποχρεούνται να διεξάγουν οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών σε συνεργασία με σχολικούς συμβούλους κλάδου ΠΕ04, με αρμόδιες Υπηρεσίες εποπτευόμενες από Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., επιστημονικούς Φορείς, επιστημονικά και ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., και δέχεται για ασκήσεις επίδειξης ομάδες εκπαιδευτικών ή μαθητών στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε. με προτεραιότητα στις υποχρεωτικές κατ’ έτος εργαστηριακές ασκήσεις .

β) Επισκέπτεται τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του και συνεργάζεται με τους Διευθυντές, τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαστηρίων αυτών.

γ) Επισκέπτεται μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τα σχολεία ευθύνης τους και σε περίπτωση που το κρίνουν απαραίτητο, συνεπικουρούν το διδάσκοντα στην εργαστηριακή άσκηση των μαθητών.

δ) Ενημερώνει, με προσωπική επικοινωνία στα σχολεία ή ομαδικά στο χώρο του Ε.Κ.Φ.Ε., τους καθηγητές κλάδων ΠΕ04 και ΠΕ12.10 της περιοχής ευθύνης του για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαστηριακών οργάνων, συσκευών και λογισμικών και τις αντίστοιχες εργαστηριακές δραστηριότητες και πειράματα, διοργανώνοντας ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια. Με αντίστοιχο τρόπο ενημερώνει και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε) Ενημερώνει με τη βοήθεια του το προσωπικού του Ε.Κ.Φ.Ε. τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους για τη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας, διοργανώνοντας στο Ε.Κ.Φ.Ε. ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις και σεμινάρια.

στ) Καθοδηγεί μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσης και τους ενθαρρύνουν και βοηθούν στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων.

ζ) Μπορεί να συνεργάζεται με το πλησιέστερο Π.Ε.Κ. σε θέματα επιμόρφωσης, σχετικά με την εργαστηριακή εξάσκηση, την πειραματική διδασκαλία, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ στη διδασκαλία.

η) Συμμετέχει μαζί με το προσωπικό του Ε.Κ.Φ.Ε. στη διεξαγωγή των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών των επιστημονικών αντικειμένων των μαθημάτων των φυσικών επιστημών.

θ) Οργανώνει στους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε. έκθεση εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της.

2. Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγεγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Επίσης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, το οποίο ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

β) Παραλαμβάνει, διανέμει ή δανείζει τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας που αποστέλλονται στην οικεία Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης.

γ) Εισηγείται στο Διευθυντή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης την κατανομή και ανακατανομή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του.

δ) Μεριμνά και επιβλέπει τη συντήρηση και τις μικροεπισκευές του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας των σχολείων της περιοχής ευθύνης του.

3. Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Ε.Κ.Φ.Ε. και της υπηρεσιακής τάξης του προσωπικού του, έναντι του Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:

α) Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του Ε.Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

β) Ενημερώνει έγκαιρα και συνεργάζεται με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 για τον προγραμματισμό των  δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

γ) Αναθέτει εργασίες, συντονίζει και εποπτεύει τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε..

δ) Τηρεί βιβλίο – ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε..

ε) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης των εργαστηριακών οργάνων και των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας που διατίθενται ή έχουν διατεθεί στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του, όπως και αρχείο οδηγιών εκτέλεσης πειραμάτων.

στ) Διατηρεί και ενημερώνει αρχείο οπτικοακουστικού υλικού (μικροδιαφάνειες, διαφάνειες, βιντεοταινίες, λογισμικά/CD, DVD κτλ.).

ζ) Οργανώνει και εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Φ.Ε..

η) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του Ε.Κ.Φ.Ε. και έχει την ευθύνη διατήρησης, συντήρησης και αξιοποίησής του.

θ) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους του Ε.Κ.Φ.Ε..

ι) Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικά όσων επισκέπτονται το Ε.Κ.Φ.Ε..

ια) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Φ.Ε.. Την έκθεση αυτή κοινοποιεί στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 και στο Τμήμα ΣΤ’ Μελετών/Γραφείο Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1.Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η 68278/Γ7/06 (ΦΕΚ 998 Β/26.7.2006)«Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι­στημών – Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ»και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα της παρούσης.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα