edu.klimaka.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ)
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρ.Πρωτ.92984/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΕΠΕΔ)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες : Καραμαλάκου Μ,
Ευφραιμίδης Κ., Κριτσιάνη Αρ.
Τηλ.: 210-3442222,3442224,
210-3443309,3443341
email: sep(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.».

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30.9.1985).

2. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α/23.9.1997), όπως η περίπτωση β) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002).

3. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ  1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.».

4. Το Κεφάλαιο Α΄ της 64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003) όπως τροποποιήθηκε με την 91042/Γ7/03 (ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) «Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών.». 

5. Την Υ.Α. 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ 1831 Β/23.11.2006) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 140178/Γ7/11.12.2003 ΥΑ, με θέμα: Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α {Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ}».

6. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.».

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».

9. Την ανάγκη υποστήριξης του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

1. Σε κάθε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) τοποθετούνται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, δύο (2) Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). 

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. γίνεται για τριετή θητεία.

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις ΥπευθύνωνΣ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. μπορούν να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που υπάγονται και τα ΚΕ.ΣΥ.Π. των οποίων τις θέσεις Υπευθύνων διεκδικούν και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων Σ.Ε.Π. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αποτιμώνται συνολικά με εξήντα (60) αξιολογικές μονάδες.

2. Στην κατηγορία της υπηρεσιακής κατάστασης και εμπειρίας εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα οποία αποτιμώνται με δεκαπέντε (15) αξιολογικές μονάδες ή μόρια, κατά ανώτατο όριο.Οι μονάδες αυτές αναλύονται ως εξής:

α)

Συντονισμός ή υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής σταδιοδρομίας

0,5 για κάθε πρόγραμμα και μέχρι 2 συνολικά

β)

Εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του ΣΕΠ στην τάξη.

0,5 για κάθε έτος

και μέχρι 1 συνολικά

γ)

Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων ή διημερίδων στο ΣΕΠ

0,25 για κάθε επιμορφωτική δράση και μέχρι 2 συνολικά

δ)

Άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου ΣΕΠ σε ΚΕ.ΣΥ.Π. ή  σε ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ή Ειδικού Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης σε ΚΕ.Σ.Υ.Π. ή Υπευθύνου ΓΡΑ.ΣΥ.

0,5 για κάθε έτος

και μέχρι 5  συνολικά

ε)

Συμμετοχή σε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ ΚΠΣ (Δίκτυα ΣΕΠ,  ΚΕΘΙ,  διευρυμένης φάσης του Α.Π.Θ., Ευρυδίκη του Δ.Π.Θ., Θετικές Ενέργειες των ΕΚΠΑ, Ο.Π.Α., ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Α.Π.Θ.) με την ιδιότητα του Συντονιστή ή Συμβούλου Δικτύου ή Ειδικού Συμβουλευτικής ή Επιμορφωτή

0,3 για κάθε συμμετοχή σε πρόγραμμα και μέχρι 1,5 συνολικά

στ)

Διδακτική εμπειρία πέραν της απαιτούμενης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

0,25 για κάθε έτος

και μέχρι 0,5 συνολικά

ζ)

Υπηρεσία στο τμήμα ΣΕΠ της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και Δ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικών με την προώθηση του θεσμού της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2 συνολικά

η)

Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας

0,5 για κάθε έτος και μέχρι 2 συνολικά

3.Για την επιμέτρηση των μορίων της παραγράφου 2 ισχύουν τα εξής:

α) Όταν η εκπαιδευτική εμπειρία στην εφαρμογή του θεσμού του Σ.Ε.Π. στην τάξη συμπίπτει χρονικά με την άσκηση καθηκόντων Υπευθύνου Σ.Ε.Π. σε ΓΡΑΣΕΠ, τότε δεν μοριοδοτείται.

β) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου α) όσον αφορά το συντονισμό προγραμμάτων Α.Σ απαιτείται βεβαίωση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων Α.Σ απαιτείται αντίγραφο της έγκρισης σχολικών προγραμμάτων από το Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης και βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας, στην οποία πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.

γ) Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου γ) απαιτείται βεβαίωση από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης στην οποία θα δηλώνεται ρητά η ημερομηνία, ο τόπος διεξαγωγής και το θέμα της οργάνωσης του συντονισμού και  της υλοποίησης  των επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων ή διημερίδων στο Σ.Ε.Π..

4.Στην κατηγορία της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα οποία αποτιμώνται με εικοσιπέντε (25) αξιολογικές μονάδες ή μόρια κατά ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές αναλύονται ως εξής:

α)

Διδακτορικό στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική

6

β)

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική

4

γ)

Διδακτορικό σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο

3

δ)

Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε άλλο επιστημονικό αντικείμενο

2

ε)

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ

2

στ)

Επιμόρφωση με τίτλο «Ειδικό, Μεταπτυχιακού Επιπέδου πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»

2

ζ)

Επιμόρφωση με τίτλο:

Α. «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική» ή

Β. «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  ή

Γ. «Συμβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισμό – ΣΟΣ Προσανατολισμός»  ή

Δ. Επιμόρφωση στελεχών ΓΡΑΣΥ

1,5

η)

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

1,5

θ)

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ α’ επιπέδου)

2

ι)

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (ΤΠΕ β’ επιπέδου)

3

ια)

Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Γ1 – Γ2

2

ιβ)

Γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου Β2

1

ιγ)

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού συμβουλευτικής/ΣΕΠ ατομικά ή συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για το ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΑΕΙ, ΤΕΙ, τους εποπτευόμενους φορείς. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων, ασκήσεων και μελετών Συμβουλευτικής και ΣΕΠ. Eισήγηση ή δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά Συνέδρια, με κριτές π.χ. ΕΛΕΣΥΠ

1 ανά συγγραφή ή συμμετοχή και μέχρι 4 συνολικά

5.Για την επιμέτρηση των μορίων της παραγράφου 4 ισχύουν τα εξής:

α) Όταν συντρέχουν στον ίδιο υποψήφιο τα κριτήρια των περιπτώσεων α) και β) τότε μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο. Το ίδιο ισχύει και όταν συντρέχουν στον ίδιο υποψήφιο τα κριτήρια των περιπτώσεων γ) και δ) και των περιπτώσεων ια) και ιβ) στο ίδιο αντικείμενο.

β) Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των κριτηρίων στ) και ζ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2,5) μονάδες.

γ) Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων α), β), γ) και δ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10).

δ) Για τη γνώση χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποίηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή από άλλο φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.

ε) Οι τίτλοι που βεβαιώνουν τη γνώση ξένης γλώσσας ορίζονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ (2Π/2008, 515/08-10-2008. Η  πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

στ) Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας υπολογίζονται μονάδες μόνο για το ανώτερο επίπεδο.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των ξένων γλωσσών και του επιπέδου γλωσσομάθειας του υποψηφίου, οι αξιολογικές μονάδες για τη γνώση ξένων γλωσσών αποτιμώνται κατά ανώτατο όριο σε τρία (3). Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

η) Όλοι οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς. Εάν προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.

θ) Πτυχίο που χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού δε μοριοδοτείται.

ι) Για το κριτήριο (ιγ) δε λαμβάνεται υπόψη η έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο απόκτησης ακαδημαϊκών τίτλων ή επιμορφώσεων (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ΑΣΠΑΙΤΕ, επιμορφώσεις Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού).

6. Στην κατηγορία της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης εντάσσονται τα κάτωθι κριτήρια τα οποία αποτιμώνται, έπειτα από συνέντευξη, με είκοσι (20) αξιολογικές μονάδες ή μόρια, κατά ανώτατο όριο. Κατά τη συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιμώνταικυρίως:

α) Η εν γένει επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση και προσφορά του, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας που δεν έχουν μοριοδοτηθεί.

β) Η ικανότητά του να επιλύει οργανωτικά, καθοδηγητικά, παιδαγωγικά και λειτουργικά προβλήματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, καθώς και η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους του.

γ) Η γενική του συγκρότηση, όπως αυτή προκύπτει από το βιογραφικό του σημείωμα, το σύνολο των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας και την όλη του παρουσία ενώπιον του συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1.Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι το οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. εκδίδεται προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοίπου έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης αξιολογικών πινάκων επιλογής να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν όρους, στην Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης στην οποία  ανήκουν οργανικά. Στην προκήρυξη ορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκ/σηςδιαβιβάζουν αμελλητί στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της οικείας Περ/κής Δ/νσης Εκ/σης τις αιτήσεις των υποψηφίων.

6. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, καταρτίζουν τους προσωρινούς πίνακες  οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

7. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθεσμία της παρούσης παραγράφου.

8. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Α.Π.Υ.Σ.ΔΕ.. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών.

9. Οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες Υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα ΚΕ.ΣΥ.Π. κυρώνονται, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης καθίστανται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογής Υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα ΚΕ.ΣΥ.Π., αναρτώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκ/σης και ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. για τα ΚΕ.ΣΥ.Π..

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π. με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης.Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.Αν παρά ταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς με βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσηςστην οποία ανήκει το ΚΕ.ΣΥ.Π., μετά από πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Σε περίπτωση που οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π.ελλείψουν, για οποιονδήποτε λόγο, οι κενούμενες θέσεις πληρώνονται από τους επόμενους επιλαχόντες του οικείου τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κενούμενη θέση Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. προσμετρείται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π., μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.

γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Στην περίπτωση γ) το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι οι εξής:

α) Η υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας των σχολείων ευθύνης τους.

β) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και προσανατολισμού σε καθημερινή βάση σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών στους χώρους των ΚΕ.ΣΥ.Π..

γ) Η ενημέρωση μαθητών/μαθητριών αλλά και καθηγητών σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.) που απαιτεί τακτικές και περιοδικά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής ευθύνης των ΚΕ.ΣΥ.Π. καθώς και διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε συνεργασία με αυτά.

δ) Η εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές και τους καθηγητές, που περιλαμβάνει την σύνθεση ενημερωτικών φυλλαδίων αλλά και παρουσιάσεων που αφορούν στην προαναφερθείσα θεματολογία.

ε) Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου και στην Α’ τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που απαιτούν επίσης την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού και κατάλληλων παρουσιάσεων.

στ) Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την  εφαρμογή προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π. , εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στις σχολικές μονάδες 

ζ) Η εκπόνηση και εκτέλεση ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων, με σκοπό να έρθουν σε επαφή μαθητές και καθηγητές με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού

η) Η υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του ΚΕ.ΣΥ.Π. στα πλαίσια δράσεων και περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων, συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης κ.ά.

θ) Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων-εργαστηρίων που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς για θέματα εφαρμογής ΣΕΠ μετά από έγκριση τους  από το αντίστοιχο  Τμήματα Α΄ Σ.Ε.Π.  της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων .

Ι) Η στενή επαφή και συνεργασία με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας (δήμους, νομαρχίες, επιμελητήρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχετικούς με τον επαγγελματικό προσανατολισμό φορείς κ.ά.) καθώς και με τα γραφεία διασύνδεσης ή τα σχετικά τμήματα  στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εφόσον υπάρχει συνεχής  ενημέρωση του Προϊστάμενου  της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

2.Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Επειδή όμως στα καθήκοντά τους είναι η συμβουλευτική και η ενημέρωση γονέων, μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και  μαθητών της Στ Δημοτικού ή Σπουδαστών για θέματα συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τις τρεις ημέρες της εβδομάδας η έναρξη της ώρας υπηρεσίας τους μετατίθεται κατά τρεις ώρες με αντίστοιχη μετατόπιση του υποχρεωτικού ημερήσιου ωραρίου,  ώστε να διευκολύνεται και να εξυπηρετείται καλύτερα το κοινό προς το οποίο προσφέρουν υπηρεσίες.

3.Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. ευρίσκονται στους χώρους εργασίας στην Δ/νση στην οποία υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντιστοίχου διαστήματος κατά τις οποίες δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κλπ.). Η τοπική Δ/νση Εκπ/σης μπορεί να αναθέσει στους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ επικουρικά καθήκοντα για την υλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..μόνον εφόσον δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τον ΣΕΠ από ομάδες ενδιαφερομένων ή πρόσωπα. Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΣΥΠ αναρτάται με ευθύνη του Υπευθύνου, σε εμφανές σημείο στο ΚΕΣΥΠ, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης εκπαίδευσης ,της  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , στις σχολικές μονάδες καθώς και στις ιστοσελίδες του ΚΕΣΥΠ (εφόσον υπάρχει)και της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 4.Οι Υπεύθυνοι ΚΕ.ΣΥ.Π. επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους μετά από προγραμματισμό και συνεννόηση με την σχολική μονάδα Οι Υπεύθυνοι τηρούν ειδικό ημερολόγιο - βιβλίο συναντήσεων, στο οποίο καταγράφονται η ημερομηνία, ο σκοπός, η διάρκεια και το περιεχόμενο της επίσκεψης καθώς και τα ονόματα Δ/ντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών. Το βιβλίο αυτό θεωρείται κάθε 4 μήνες από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1.Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργούνται:

Α) Η  64705/Γ7/03 (ΦΕΚ 948 Β/2.7.2003) όπως τροποποιήθηκε με την 91042/Γ7/03 (ΦΕΚ 1309 Β/1.9.2003) «Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών» εκτός από το Κεφάλαιο Α΄.

Β) Η 143399/Γ7/2008 (ΦΕΚ 2284 Β/10.112008) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) και των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)»απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα