edu.klimaka.gr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθορισμός Αμοιβής Καθαριστών Σχολείων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3083/2017)

Αρ.Πρωτ.7867/01-09-2017/ΥΠΠΕΘ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 35 παρ. 1 ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 Α΄), καθώς και παρ. 3 και 4, οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1 ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 15 ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (110 Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρ. 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (188 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.50/76/121153/ Γ1/13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (1471 Β΄) και της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51700/Γ1/21.5.2002 υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» (679 Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρ. 40 ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α΄).
7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168)
8. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2015) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
9. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…»
10. Το Π.Δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
12. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμματα λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμόζονται πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των λοιπών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
13. Την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 2/18254/0022/2008 (ΦΕΚ Β΄ 672, 17.4.2008).
14. Τη με αρ. πρωτ. Φ1/Α/1012/143454/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄129), από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, για το τρέχον σχολικό έτος και χρονικό διάστημα 10 μηνών, προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Ειδικότερα για το τρέχον οικονομικό έτος προκαλείται δαπάνη για τη χρονική περίοδο από 1.9.2017 έως 31.12.2017 συνολικού ύψους 18.000.000 ευρώ, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 45.000.000 ευρώ. Τυχόν μεταβολή θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 2554 του ε.φ. 19-250 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄).

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4.9.2007 απόφαση, «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 2230,04 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, μετά των κοινοχρήστων χώρων και χώρων υγιεινής, η αμοιβή των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 249,6 ευρώ ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 352,56 ευρώ για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας.

3. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 352,56 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

4. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων – χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφωνα με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής μονάδας, σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από το διδακτικό έτος 2017 – 2018 και εντεύθεν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1873/2007 - Καταργήθηκε)

Αριθμ. 2/51692/0022
Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 35 παρ. 1 του ν. 3577/2007 «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 Α΄), καθώς και παρ. 3 και 4, οι οποίες αντικαθιστούν τις διατάξεις του αρθρ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1 ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101 Α΄).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 15 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (110 Α΄).
3. Τις διατάξεις των αρθρ. 3 και 4 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (188 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.50/76/121153/Γ1/13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (1471 Β΄) και της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51700/Γ1/21.5.2002 υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» (679 Β΄).
6. Τις διατάξεις του αρθρ. 40 ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (1432 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 αντίστοιχη απόφαση (204 Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (608 Β΄).
9. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμματα λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμόζονται πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των λοιπών σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 14.425.000,00 ευρώ και για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε έτη ποσού 19.000.000,00 ευρώ περίπου. Η δαπάνη τρέχοντος έτους θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ για τα επόμενα πέντε έτη θα εγγράφεται σχετική πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 1689,00 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας μετά των κοινοχρήστων χώρων.

2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 200,00 ευρώ ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 282,00 ευρώ για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας.

3. Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης αμοιβής των καθαριστριών των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 282,00 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες) για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων και
Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.4.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 

 

Σχετικά Άρθρα