edu.klimaka.gr

Διαδικασία Εισαγωγής Ελλήνων Εξωτερικού (Μαθήματα - Βαθμοί)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Απόσπασμα από "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ")

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2:

α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2 στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν ως ακολούθως:

i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή σύμφωνα με τα παρακάτω:

A) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 2. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 3. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 4. Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

Β) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.

Οι υποψήφιοι/ες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 2. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 3. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 4. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)

Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 2. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 3. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 4. Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4) :

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 2. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 3. Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
 4. Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).

Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές κατευθύνσεις του ενός επιστημονικού πεδίου της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για το οποίο έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοιπου υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 1 και 2 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις επιλογής του, εφόσον συγκεντρώνουν:

i) Σύνολο μορίων τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) για όλες τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης, τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακα-δημίας. Το σύνολο αυτό είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της ομάδας στην ο-ποία εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι.

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ει-δικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολο-γία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα. Επιπλέον, το σύνολο των μορίων προκύπτει με την προσθήκη του γινομένου της βαθμολογι-κής επίδοσης στο ειδικό μάθημα (μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) με συντελεστή ένα και μισό (1,5) στο σύνολο των μορίων των ανωτέρω περιπτώσεων A, B, και Γ της παραγράφου αυτής. Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική ε-πίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων.

iii) Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων της περιπτώσεων Α, Β, και Γ της παραγράφου αυτής, που πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) μόρια, προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

2. Η επιλογή των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5:

α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές, στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το Λύκειο με συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία", μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή δύο και μισό (2,5). Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα "Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη o μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από τη γραπτή τους εξέταση στα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού του κεφ. Δ΄.

δ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 3, 4 και 5 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήματα επιλογής τους, εφόσον συγκεντρώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α΄-γ΄ της παρούσας παραγράφου, κατά περίπτωση:

 1. Βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου " Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία " για όλες τις σχολές και τα τμήματα, εκτός των σχολών ή τμημάτων για τα οποία απαιτείται εξέταση και σε ειδικό μάθημα.
 2. Προκειμένου για σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση για την οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης, απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα, πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.
 3. Τριάντα πέντε (35) μόρια για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, όπου απαιτείται εξέταση σε όλα τα μαθήματα μιας από τις τρεις ομάδες προσανατολισμού.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την επιλογή των υποψηφίων για όλες τις σχολές, εκτός από αυτές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας:

 1. Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες 1 και 2, εισάγονται ως υπεράριθμοι στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στη σχολή ή το τμήμα αυτό.
 2. Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες 3, 4 και 5, εισάγεται αυτός που δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση τη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα και, αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία». Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.
 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο κεφ. Δ΄ μαθήματα της ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο μάθημα κ.ο.κ.

Σχετικά άρθρα:
1. Ειδικές Κατηγορίες Τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού
2. Επικύρωση δικαιολογητικών ελλήνων εξωτερικού
3. Τρόπος Εισαγωγής και εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού
4. Διαδικασίες επιλογής Ελλήνων Εξωτερικού
5. Υγεινομική εξέταση - πρακτική δοκιμασία για εισαγωγή σε ΤΕΦΑΑ

Σχετικά Άρθρα