edu.klimaka.gr

Ποσοστό Εισαγωγής Υποψηφίων ΕΠΑΛ στη Σχολή Πυροσβεστών

Ποσοστό Εισακτέων από Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) στη Σχολή Πυροσβεστικής

Αριθ.Πρωτ.:10490 οικ. Φ.109.1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Α Π Ο Φ Α Σ Η»
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: nomyp1(ΣΤΟ)psnet.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του εδαφίου γ΄ της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
γ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
δ. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
στ. Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
ζ. Της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
η. Της υπ’ αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).
θ. Της υπ’ αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-2-2017 Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων» (Β΄ 545), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/2018/11-α΄/2-3-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει και το οποίο διεκδικούν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων, που αντιστοιχεί στο 5% του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαγομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμεται σε όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου (10%), τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 10% της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους συμμετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κατανέμονται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου το αμέσως προηγούμενο έτος, με τις εναπομείνασες θέσεις να κατανέμονται σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας παραγράφου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα