edu.klimaka.gr

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΒΕ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.253/53831/Α5/23-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ και Β΄
Ηλεκτρονική διεύθυνση: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.» (Β’ 7022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
(...)

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 7022), η οποία ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, διαγράφονται οι γραμμές που αναφέρονται στις παρακάτω Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τους αντίστοιχους κωδικούς:

1633 - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ),

1632 - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ),

1607 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ),

1604 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ),

1617 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ),

1630 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ),

1628 - ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) και

1629 - ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ).

2. Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, προστίθενται οι παρακάτω γραμμές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.):

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ
ΔΠΘ 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80
ΔΠΘ 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80
ΔΠΘ 1607 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 0,95
ΔΠΘ 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,10
ΔΠΘ 1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80
ΔΠΘ 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 7022/2023

Αρ.Πρωτ.Φ.251/139828/Α5/06-12-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1,5,6,7 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,
γ) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,
δ) του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
ζ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.» (Β΄ 774),
η) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), όπως συμπληρώθηκε με την Φ.251/105540/Α5/31-8-2021 Υ.Α. (Β’ 4006) και τροποποιήθηκε με την Φ.251/104723/Α5/30-8-2022 Υ.Α. (Β’ 4585),
θ) της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 Υπουργικής Απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.» (Β’ 5803), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,
ι) της υπό στοιχεία Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής» (Β’ 4805),
ια) των υπό στοιχεία Φ.251/74317/Α5/5-7-2023, Φ.251/74325/Α5/5-7-2023 και Φ.251/74332/Α5/5-7-2023 εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης συντελεστή Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης καθώς και συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.
2. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 3133/26-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 606/25-07-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
4. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 31/26-07-2023 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 16/24-08-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Τις υπ΄ αρ. 104/Θ3/20-07-2023 και 105/Θ1/31-08-2023 αποφάσεις των συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
7. Την απόφαση της υπ’ αρ. 6/25-7-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
8. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 9/20-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
9. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 192/31-08-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 295/29-08-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
11. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 1149/29-06-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
12. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 502/20-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 221/27-07-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
14. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 12/31-08-2023 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
15. Την υπ΄ αρ. 240/3/29-08-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
16. Την υπ΄ αρ. 620/31-08-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.
17. Την υπ΄ αρ. 471/24-07-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
18. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/693/129916/Β1/10-11-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

αποφασίζουμε:

Την εκ νέου συγκέντρωση στην παρούσα απόφαση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων και των συντελεστών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), καθώς και των συντελεστών που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε.
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 0,80  
ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,80  
ΑΠΘ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,00
ΑΠΘ 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,05  
ΑΠΘ 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων:1,00
ΑΠΘ 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος:0,70
ΑΠΘ 137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος:0,70
ΑΠΘ 285 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος:0,80
ΑΠΘ 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών:0,80
ΑΠΘ 402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών:0,70
ΑΠΘ 134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 780 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0,80  
ΑΠΘ 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,10  
ΑΠΘ 139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,80
ΑΠΘ 163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 107 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,88  
ΑΠΘ 211 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων: 0,70
ΑΠΘ 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΑΠΘ 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 338 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 291 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΑΠΘ 120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 265 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΑΠΘ 237 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΠΘ 172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΑΣΚΤ 384 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΑΣΠΑΙΤΕ 776 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,85  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1061 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 0,80  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1063 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 0,85  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1064 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1609 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1627 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1603 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1605 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1607 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1635 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,90  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1626 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,70
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1606 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1624 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1623 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1625 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1622 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1620 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1619 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,00  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1602 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1601 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1630 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,10  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1621 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1628 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 0,80  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1629 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 1,20  
ΔΠΘ 353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0,80  
ΔΠΘ 234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,70
ΔΠΘ 186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 0,80  
ΔΠΘ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών: 0,70
ΔΠΘ 160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0,80  
ΔΠΘ 223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 1,20  
ΔΠΘ 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1,20  
ΔΠΘ 108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 1301 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,10  
ΔΠΘ 1302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 224 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 1,10  
ΔΠΘ 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 0,80  
ΔΠΘ 290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1,20  
ΔΠΘ 121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,20  
ΔΠΘ 97 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1,00  
ΔΠΘ 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 0,80  
ΔΠΘ 373 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 0,80  
ΔΠΘ 207 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 0,90  
ΕΚΠΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,90
ΕΚΠΑ 1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,80  
ΕΚΠΑ 1002 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,80  
ΕΚΠΑ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΕΚΠΑ 135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΕΚΠΑ 283 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 1004 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 1,05  
ΕΚΠΑ 1005 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,80
ΕΚΠΑ 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών: 0,70
ΕΚΠΑ 146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΕΚΠΑ 110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΕΚΠΑ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 1006 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 0,90 Συντελεστής Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων: 0,80
ΕΚΠΑ 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 1007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΕΚΠΑ 128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 330 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 192 ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 0,80  
ΕΚΠΑ 1008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,85  
ΕΚΠΑ 188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 289 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,10  
ΕΚΠΑ 1010 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΚΠΑ 253 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 263 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΚΠΑ 1011 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 0,80  
ΕΚΠΑ 171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1655 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,00  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1656 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1653 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1660 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1662 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1652 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,00  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1654 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,90  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1659 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1664 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΕΜΠ 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,80
ΕΜΠ 246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 241 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ ) 0,80  
ΕΜΠ 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 229 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΕΜΠ 235 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1452 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων: 0,80
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,80
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1453 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 366 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 1,00  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80  
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1455 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,80
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1456 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 0,80  
ΟΠΑ 150 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 313 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 333 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΟΠΑ 329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 161 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,10
ΠΑ. ΜΑΚ. 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 1211 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 1212 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων: 1,10
ΠΑ. ΜΑΚ. 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑ. ΜΑΚ. 322 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 344 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 238 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) 0,90  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 180 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 612 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 276 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1391 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 668 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 674 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,80
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 669 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 670 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 675 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 1,00
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 387 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 671 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 672 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 389 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 390 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 391 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 392 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,11  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 393 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,90  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,10  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 394 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 676 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 683 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 677 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1549 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1544 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1551 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,86 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1564 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1545 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1555 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1553 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1541 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1542 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,85  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1548 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1546 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 341 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1543 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1554 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1547 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1563 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 1,20  
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. 1550 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,70
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,95  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1423 ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1425 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1427 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1428 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1429 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. πρακτικών δοκιμασιών: 0,70
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 220 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1430 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1432 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1433 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 166 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1434 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 369 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 1,00  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1435 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1436 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1437 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1438 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1439 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 779 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,80
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 249 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 340 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,20  
ΠΑΝ. 1248 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. "Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία":
Συντελεστής Ε.Β.Ε. "Μουσική 1,10
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       Αντίληψη, Θεωρία και
Αρμονία": 0,70
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1249 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1250 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 259 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 269 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1251 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 216 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 248 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,10  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,00  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 261 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,05  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 270 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1276 ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,90
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,10  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1283 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 0,80 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 0,70
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1282 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,10  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 221 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1284 ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 215 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1272 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,95  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 319 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 293 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 257 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1273 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 1,15  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 267 ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 239 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 355 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε.  ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 316 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 339 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 318 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 375 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 155 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 262 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1,20  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1514 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1518 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1512 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1522 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1513 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,90  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1523 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,85  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1517 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 1,10  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 0,95  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1524 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 0,80  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1520 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 1,00  
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1519 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑΝΤΕΙΟ 179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝΤΕΙΟ 153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 1,00 Συντελεστής Ε.Β.Ε.  ειδικού μαθήματος: 1,00
ΠΑΝΤΕΙΟ 165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,80  
ΠΑΝΤΕΙΟ 126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 0,90  
ΠΑΝΤΕΙΟ 152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΠΑΝΤΕΙΟ 125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΠΑΝΤΕΙΟ 170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,00  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,95 Συντελεστής Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων: 0,90
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 331 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 1,20  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 242 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) 0,80  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 230 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 1,20  
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 214 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 1,10  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,10  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,10  
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 412 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 1,20  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 866 ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 878 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 879 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 880 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,00
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) 0,90
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΟΠΛΑ 0,90
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΑΤΑ 0,90
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 0,90
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 0,90
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 884 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 885 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 886 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1,20
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 887 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 1,20
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 0,80
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 877 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 876 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 0,80
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 871 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) 0,80
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 881 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 882 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 0,90
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 883 ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 0,90
Α.Ε.Ν. 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,80
Α.Ε.Ν. 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 0,80

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε.ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΤΕ 614 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 0,80 0,70
ΑΣΤΕ 613 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 0,80 0,70

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα