edu.klimaka.gr

Αριθμός Εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές 2024 2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2024-2025

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3163/2024

Αριθμ. Φ.337/14/290065/Σ.4354
Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 -2025.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 1 και την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 56).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
4. Την περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
6. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).
7. Την υπ’ αρ. 97191/08-09-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 5379).
8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ. 18414/07.11.2023/έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και η υπ’ αρ. 26/31.10.2023 ΠΥΣ.
9. Την υπ’ αρ.105/2024 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:
α. Για το οικονομικό έτος 2024, ύψους 8.471.902 €, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ ΥΠΕΘΑ 2024 [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)], όπως αναλυτικά φαίνονται στο Παράρτημα «Α» της παραπάνω εισηγητικής έκθεσης σε βάρος των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (ΑΛΕ) και των εκδοθεισών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
β. Για τα επόμενα οικονομικά έτη 2025 - 2028 η επιβάρυνση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ [ΕΦ: 1011.202.0000000 (ΓΕΣ), 1011.203.0000000 (ΓΕΝ) και 1011.204.0000000 (ΓΕΑ)] εκτιμάται σε 13.454.829 € για το έτος 2025, 16.774.088 € για το έτος 2026, 18.616.814 € για το έτος 2027 και 19.362.042 € για το έτος 2028 αντίστοιχα. Η υπόψη επιβάρυνση θα καλυφθεί από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις των Π/Υ των ΕΦ του ΥΠΕΘΑ, όπως αναλυτικά φαίνονται στο Παράρτημα «Β» της παραπάνω εισηγητικής έκθεσης σε βάρος των Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων (ΑΛΕ), δίχως να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος2024-2025, κατά Σχολή και Κατευθύνσεις, καθορίζεται
ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΗ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

(σ.σ)
Αριθμός
εισακτέων
2023-2024

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

α. ΟΠΛΑ

β. ΣΩΜΑΤΑ

γ. Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)

379

268 (+54)

48 (+9)

- -

309

218

39

52 (44+8)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

α. MAXIMOI

β. MHXANIKOI

95

65

30

70

50

20

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58

β. MHXANIKOI 18

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)

ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ)

στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ)

ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

160

86

35

14

5

5

5

10

150

90

30

5

5

5

5

10

4.

ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

66

45

 

ΣΥΝΟΛΟ

700

574

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΗ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

(σ.σ)
Αριθμός
εισακτέων
2023-2024

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

α. ΙΑΤΡΙΚΟ

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

στ. ΝΟΜΙΚΟ

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

171

84

8

5

5

5

27

37

133

63

5

5

5

5

23

27

 

ΣΥΝΟΛΟ

171 133

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

(σ.σ)
Αριθμός
εισακτέων
2023-2024

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΏΜΑΤΑ

301

226

75

280

210

70

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

190

163

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

195

123

43

29

185

121

34

30

 

ΣΥΝΟΛΟ

686 628

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)].

β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)]:

- (1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

- (2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

- (3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επι του συνόλου των θέσεων της γενικής σειράς [(παρ. Α.1) του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266)].

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α’ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’και β’της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’και β’της παρ. 1.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Ποσοστό οχτώ τοις εκατό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό του 8% υπολογίζεται επί του αριθμού των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

1. Κατά 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2024 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

2. Κατά 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη. Οι θέσεις κατανέμονται ως κάτωθι:

  1. Σε ποσοστό 40% στους υποψήφιους του έτους 2022.
  2. Σε ποσοστό 60% στους υποψήφιους του έτους 2023.

Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

ΥφυπουργόςΕθνικής Άμυνας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα