edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από Φυσικές Καταστροφές - ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 448/2020)

Αριθμ. Φ.253.2/16178/Α5
Συμπλήρωση της Φ.253.2/146490/Α5 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄).
6. Τη με αριθμ. Φ.253.1/80988/Α5/27.5.2019 (ΦΕΚ 1867 Β΄) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019-2020, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Τη με αριθμ. Φ.153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ...... για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κι εφεξής».
8. Τη με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9.12.2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
9. Την με αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5/2019 (ΦΕΚ 3557 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/055/15547/Β1 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (121-Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.253.2/146490/Α5 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.» (ΦΕΚ 3557/2019 τ.Β΄), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, μετά τη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.».

Β. Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης, μετά την περίπτωση Β. προστίθεται περίπτωση Γ. ως εξής:

«Γ. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 1 της παρούσης:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2019 (χρήση 2018) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.
3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή καθορίζεται διάστημα υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Γ. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που υπάγονται στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 1 της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3557/2019)

Αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5
Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και με το άρθρο 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄).
5. Την Φ.253.1/80988/Α5/27-5-2019 (ΦΕΚ 1867 Β΄) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού εισακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Τη Φ.153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και ΦΕΚ 1940 Β΄) απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής».
7. Τη Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
8. Την 3610/15-5-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των περιοχών της Δημοτικής ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.
9. Την 1625/26-2-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του Δήμου Πλατανιά Χανίων.
10. Την 4951/10-7-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και Δημοτικής Ενότητας Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.
11. Το αριθμ. Φ.26/3057/21-05-2019 έγγραφο της ΔΔΕ Χανίων, με θέμα: «Αίτημα για εφαρμογή του ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018», λόγω διαπιστωμένων εκπαιδευτικών δυσκολιών».
12. Το αριθμ. 5971/2-7-2019 αίτημα γονέων του Γενικού Λυκείου Μάνδρας, με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που επλήγησαν από τις πλημμύρες».
13. Το αριθμ. γραφείου Υπουργού 7147/31-7-2019 έγγραφο των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνος, με θέμα: «Αιτήματα περί ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν την μαθητική κοινότητα και την αριθμ. γραφείου Υπουργού 7770/20-8-2019 αναφορά των αποφοίτων του ΓΕΛ Ραφήνας και την αριθμ. γραφείου Υπουργού 7818/21-8-2019 αίτηση μαθητών του ΓΕΛ Ραφήνας με συμπληρωματικά στοιχεία πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές.
14. Το από 19-9-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με το πλήθος συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
16. Την αριθμ. Φ.1/Γ/466/146132/Β1/20-9-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
17. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων: α) του Δήμου Πλατανιά Χανίων, β) της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, γ) της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, που έχουν πληγεί από πλημμύρες και πυρκαγιές και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2019, καθώς και για τους αποφοίτους που κατοικούσαν μόνιμα στις ως άνω περιοχές και υπέβαλαν αίτηση - δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2019 με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και της Φ.251/107538/Α5/5-7-2019 υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 2878 Β΄), καθώς και του άρθρου 244 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Το ειδικό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά κατηγορία Λυκείου, ως εξής:

  1. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,54% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).
  2. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αποδίδεται ποσοστό 0,52% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.
  3. Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δεν αποδίδεται ειδικό ποσοστό διότι δεν υπάρχουν συμμετέχοντες αυτών των κατηγοριών στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Άρθρο 2

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό του άρθρου 1, θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας και είναι τα εξής:

Α. Για τους μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. των περιοχών του άρθρου 1:

  1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
  2. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσαν και είχαν υποβάλει την αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους αποφοίτους που κατοικούσαν μόνιμα στις περιοχές του άρθρου 1:

  1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019.
  2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2019 (χρήση 2018) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου να κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.
  3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον συγκεντρώσει όλες τις σχετικές βεβαιώσεις θα προχωρήσει άμεσα εντός τριών (3) ημερών στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 και θα τους αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3.

Άρθρο 3

Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του ανωτέρω άρθρου 1, θα κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις για κάθε Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης του στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους, στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2878/2019)

Αριθμ. Φ. 251/107538/Α5
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (ΦΕΚ 196 Α΄).
2. Την παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 70 Α΄).
3. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την 129851/Ζ1/30-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 3194 Β΄).
6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/337/107395/Β1/3-7-2019 εισήγηση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 και αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον:

α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη μόνιμη κατοικία τους ή

β) είναι τέκνα θανόντων ή

γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο 2
Εισαγωγή δικαιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή πρόκειται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή των δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 1 σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έλαβαν και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την προσαύξηση να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσαύξηση βαθμού των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλονται, εντός δέκα ημερών από την έκδοση της παρούσας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα όπου ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - δήλωση υπαγωγής στην ευνοϊκή διάταξη.

2. Κωδικός υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές ή θα συμμετέχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές έτους 2019.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου.
Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

5. α) Δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη μόνιμη κατοικία τους ή βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).
β) Δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2017 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα. Επισημαίνεται ότι η μόνιμη κατοικία αφορά τη στιγμή του συμβάντος και δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις Ε1, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά το συμβάν.
Τα δικαιολογητικά αυτά (της περίπτ. 5) απαιτούνται για τα τέκνα πληγέντων από τις πυρκαγιές – χωρίς θάνατο γονέα.

Οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους και ενός πίνακα με τους απορριπτέους τους οποίους αποστέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εγκρίνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής των υποψηφίων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των επιτυχόντων σε αυτά σε διάστημα που ανακοινώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα