edu.klimaka.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ : Εξεταστέα ύλη 2022 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3876/2022

Αριθμ. Φ6/88415/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
(β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
(γ) των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκαν με την περ. ζ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(δ) της παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 31),
(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών) (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» (Β’ 1419).
4. Τις υπό στοιχεία 16/09-05-2019, 26/27-06-2019, 40/03-10-2019 και 6/04-02-2020, 32/25-06-2021 και 36/30-06-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το υπό στοιχεία 240/ΕΟΕ/11-07-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/352/86125/Β1/12-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

1.1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

χ

1.1.1

Εισαγωγικά στοιχεία

χ

1.1.2

Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

χ

1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

χ

1.2.1

Ως προς το είδος του καυσίμου

χ

1.2.2

Ως προς το φορέα της θερμότητας

χ

1.2.3

Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας

χ

1.2.4

Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΚΑΥΣΗ

2.1

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.1.1

Η καύση στερεών καυσίμων

χ

2.1.2

Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

χ

2.1.3

Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

χ

2.2

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.2.1

Τα θεωρητικά καυσαέρια

Χ

2.2.2

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Χ

2.3

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4.1

Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης

Χ

2.4.2

Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χ

3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Χ

3.2.1

Φωτισμός Λεβητοστασίου

Χ

3.2.2

Ύδρευση-Αποχέτευση

Χ

3.2.3

Αερισμός

ΟΧΙ

3.3

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Χ

3.4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

4.2

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Χ

4.2.1

Δεξαμενές πετρελαίων

Χ

4.2.2

Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Χ

4.3

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΟΧΙ

4.3.1

Γενικά στοιχεία

ΟΧΙ

4.3.2

Σωληνώσεις εντός κτιρίων

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Χ

5.1.1

Καυστήρες εξάτμισης

Χ

5.1.2

Καυστήρες διασκορπισμού

Χ

5.1.3

Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)

Χ

5.1.4

«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου

Χ

5.1.5

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

5.2

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χ

5.2.1

Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης

Χ

5.2.2

Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Χ

5.3

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χ

5.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Χ

5.4.1

Επιλογή καυστήρων πετρελαίου

Χ

5.4.2

Επιλογή καυστήρων αερίων

ΟΧΙ

5.4.3

Σήμανση καυστήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΛΕΒΗΤΕΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

6.1.1

Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός

Χ

6.1.2

Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

Χ

6.2

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

Χ

6.2.1

Γενική κατάταξη

Χ

6.2.2

Χυτοσιδηροί λέβητες

Χ

6.2.3

Χαλύβδινοι λέβητες

Χ

6.2.3

Λέβητες αερίων

Χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.2.4

Επίτοιχοι λέβητες αερίων

Χ

6.2.5

Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας

ΟΧΙ

6.3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Χ

6.4

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Χ

6.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

6.4.2

Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

7.1.1

Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)

Χ

7.1.2

Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)

Χ

7.1.3

Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)

Χ

7.1.4

H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)

Χ

7.1.5

Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)

Χ

7.1.6

Παρατηρήσεις

Χ

7.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Χ

7.2.1

Κατασκευαστικά στοιχεία

Χ

7.2.2

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

7.2.3

Υπολογισμοί και επιλογές

Χ

7.2.4

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Χ

Κεφάλαιο 8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

8.2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3.1

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Χ

8.3.2

Καμπύλες λειτουργίας

Χ

8.3.3

Η επιλογή του κυκλοφορητή

Χ

Κεφάλαιο 9 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS

9.1

EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

9.2.1

Υλικά κατασκευής

Χ

9.2.2

Μορφή και διαστάσεις

Χ

9.3

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Χ

9.3.1

Από πλευράς υλικού

Χ

9.3.2

Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

Χ

9.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.4.2

Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

Χ

9.5

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)

Χ

9.5.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.5.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

Χ

Κεφάλαιο 10 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

10.1.1

Ασφάλεια

Χ

10.1.2

Άνεση

Χ

10.1.3

Αποδοτική λειτουργία

Χ

10.1.4

Αυτονομία λειτουργίας

Χ

10.2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Χ

10.2.1

Το «ασφαλιστικό σύστημα»

Χ

10.2.2

Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

Χ

10.2.3

Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις

Χ

10.2.4

Διατάξεις αντιστάθμισης

Χ

10.2.5

Η αυτονομία λειτουργίας

Χ

Κεφάλαιο 11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

1.1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

1.1.1.1

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)

Χ

1.1.1.2

Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

Χ

1.1.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

Χ

1.1.3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Χ

Κεφάλαιο 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

1.2.2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Χ

1.2.2.1

Βασικές θερμικές απώλειες QB

Χ

1.2.2.2

Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF

Χ

1.2.2.3

Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Qa

Χ

1.2.2.4

Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q

Χ

1.2.2.5

Συντελεστής επιβάρυνσης ε

Χ

1.2.2.6

Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

Χ

1.2.3

Σχέσεις υπολογισμών

Χ

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα