edu.klimaka.gr

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Προσανατολισμού - Εξεταστέα Ύλη 2022 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3731/2022

Αριθμ. 85745/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου .

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
2) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με την επιφύλαξη των άρθρων 61 και 138 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
3) Το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με την επιφύλαξη των άρθρων 61 και 138 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
4) Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).
5) Την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
6) Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
11) Την υπ’ αρ. 36/30-06-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το υπ’ αρ. 8654/08-07-2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Το υπό στοιχεία 230/ΕΟΕ/06-07-2022 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/320/82844/Β1/06-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

(...)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Ιστορία

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ 2022-2023
Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Εισαγωγή:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:

Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία:
Η λατινική γλώσσα,
Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,
Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας:
Κλασική εποχή:
α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα,
β. Αυγούστειοι χρόνοι

Κείμενα:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄: Μαθήματα XVI-XX

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄: Μαθήματα XXI-L.

Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γραμματική – Συντακτικό:

I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β΄ ΓΕ.Λ.

II. Η ύλη Γ΄ ΓΕ.Λ.:

• Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
• Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
• Τα αποθετικά ρήματα της γ΄ συζυγίας
• Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ΄ και δ΄ συζυγίας
• Το ρήμα fio
• Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου
• Τα σύνθετα του do
• Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο
• Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου
• Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική)
• Το ειδικό απαρέμφατο
• Το ουσιαστικό bos
• Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής
• Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου
• Ο υπερθετικός των επιθέτων
• Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους
• Η μετοχή του ενεστώτα
• Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του μέλλοντα
• Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων
• Η χρήση της μετοχής
• Η ενεργητική περιφραστική συζυγία
• Το απαρέμφατο του μέλλοντα
• Η έκφραση est mihi nomen
• Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η ακολουθία των χρόνων
• Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου
• Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου
• Η ακολουθία των χρόνων
• Ο ιστορικός και ο χρονικός cum
• Προτάσεις ουσιαστικές με το quod
• Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα
• Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
• Η απαγόρευση
• Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Τα παραθετικά των επιθέτων
• Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis
• Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών
• Ο σχηματισμός των επιρρημάτων
• Τα παραθετικά των επιρρημάτων
• Ο β΄ όρος της σύγκρισης
• «Ανώμαλα» παραθετικά
• Οι εκφράσεις maior natu και minor natu
• Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση)
• Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο
• Ο προσδιορισμός του τόπου
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Το ρήμα eo, ii(ivi), itum, ire
• Οι χρήσεις της γενικής
• Οι χρήσεις της δοτικής
• Οι χρήσεις της αφαιρετικής
• Το γερούνδιο
• Το γερουνδιακό
• Η παθητική περιφραστική συζυγία
• Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού
• Το σουπίνο
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι αιτιολογικές προτάσεις
• Οι τελικές προτάσεις
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι χρονικές προτάσεις
• Χρήσεις του συνδέσμου cum
• Οι υποθετικοί λόγοι
• Οι εναντιωματικές προτάσεις
• Οι παραχωρητικές προτάσεις
• Οι παραβολικές προτάσεις
• Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις
• Οι αναφορικές προτάσεις
• Οι ευθείες ερωτήσεις
• Οι πλάγιες ερωτήσεις
• Οι βουλητικές προτάσεις
• Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus, το ne και το quin.
• Ακολουθία των χρόνων
• Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut
• Ο πλάγιος λόγος
• Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
• Τα αντωνυμικά επίθετα.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα