edu.klimaka.gr

Τροποποιήσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 2022

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2048/2024

Αριθμ. Φ.253/34565/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-1-2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 165), το άρθρο 7 του ν.4692/2020 (Α’ 111) και το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), του άρθρου 4Α, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4692/2020, και, κυρίως, της παρ. 1 του άρθρου 13Δ, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 και η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019, το άρθρο 41 του ν. 4692/2020, την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021, το άρθρο 239 του ν.4798/2021 (Α’ 68) και το άρθρο 76 και την παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 4975/2022 (Α’ 187),
β) του άρθρου 128 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83),
γ) του π.δ. 12/2024 «Μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Τμήμα Φιλοσοφίας, μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων» (Α’ 35) και
δ) της υπό στοιχεία Φ.253/31125/Α5/27-3-2024 υπουργικής απόφασης «Ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία ή τομείς και για τον καθορισμό του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος και των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, για το τμήμα Ψυχολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που ιδρύθηκε με το άρθρο 128 του ν.5093/2023 (Α’ 83)» (Β’ 1956).
2. Την υπ’ αρ. 1/108/1-4-2024 (αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΥΓΚ/37433/2610/673/1-4-2024) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης «Κατάταξη του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε επιστημονικό πεδίο από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής».
3. Τα υπό στοιχεία Φ.432/789/6-2-2024 και Φ.432/7244/6-11-2023 έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων (Α’ 130).
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/177/33634/Β1/2-4-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-1-2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύν σεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΠΘ

2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», προστίθεται:

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

Άρθρο 2
Μετονομασία Τμήματος

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» η φράση «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, πλην της παρ. 2 του άρθρου 1, που θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

 


Βοηθητικοί σύνδεσμοι:

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σχετικά Άρθρα