edu.klimaka.gr

Επιλογή / Αρμοδιότητες Προσωπικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ)ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΕΚ 1173/2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1173
24 Αυγούστου 2005

Αριθ. 82335/Ζ2
Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντώντου Σ.Ε.Π., διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησής του.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 7 παράγραφοι 3 και 4 του ν.3376/2005 (ΦΕΚ 191/2.8.200 5τ.Α') "Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το τρέχον και τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τυπικά και ειδικά προσόντα διευθυντή και υποδιευθυντών του Σ. Ε. Π.

1. Υποψήφιος για τη θέση του διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικός λειτουργός των κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 ή ΠΕ01 μέχρι και ΠΕ20 της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, που έχει δεκαετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία οκτώ έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, έχει ασκήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει πολύ καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες:αγγλική, γαλλική, γερμανική.

2. Υποψήφιος για τη θέση του υποδιευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικός λειτουργός των κλάδων Π Ε60 ή Π Ε70 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας που έχει οκταετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, έχει ασκήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

3. Υποψήφιος για τη θέση του υποδιευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ. Ε. Π.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικός λειτουργός των κλάδων ΠΕ01 μέχρι και ΠΕ20 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας που έχει οκταετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, έχει ασκήσει, για πέντε τουλάχιστον σχολικά έτη, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνωρίζει καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες:αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Άρθρο2
Διαδικασία και όργανα επιλογής του διευθυντή και των υποδιευθυντών

1. Ως προς την προκήρυξη των θέσεων του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του Σ.Ε.Π., τη διαδικασία και τη μοριοδότηση για την επιλογή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18-20 του π.δ. 25/2002 (ΦΕΚ20 Α).

2. Η επιλογή του Διευθυντή του Σ.Ε.Π. γίνεται, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από ειδικό εννεαμελές συμβούλιο το οποίο συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και αποτελείται από τα μέλη των εδαφίων β, γ, δ των άρθρων 5 και 6 του π.δ.1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) τα οποία συγκροτούν τα δύο Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) και τον Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης ως πρόεδρο.

3. Η επιλογή των υποδιευθυντών γίνεται, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από το οικείο κατά περίπτωση Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης.

4. α) Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές του Σ. Ε. Π. που επιλέγονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις διορίζονται στις αντίστοιχες θέσεις για θητεία τριών σχολικών ετών

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Διευθυντής και υποδιευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για θητεία δύο σχολικών ετών μόνιμος εκπαιδευτικός λειτουργός της δημόσιας εκπαίδευσης που κατέχει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας προσόντα.

Άρθρο3
Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής, διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ

(σ.σ. Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με την αρ.Α.Σ.377/65936/Ζ2 (ΦΕΚ 1074/2007) )

1. Η πλήρωση των θέσεων των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα αγγλόφωνα τμήματα, με απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών, γίνεται ύστερα από σχετική ανακοίνωση -πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται, δια των οικείων περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε χρόνο και ορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση, την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής τους. Οι θέσεις καλύπτονται κατ' αρχήν από όσους έχουν προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο, με βασικό κριτήριο επιλογής το χρόνο διδασκαλίας σ' αυτό προηγουμένου του υποψηφίου με τον περισσότερο χρόνο. Ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, συντάσσει σχετικό πίνακα, στον οποίο εγγράφει τους ενδιαφερόμενους κατά φθίνουσα σειρά χρόνου υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό σχολείο, στη συνέχεια εγγράφει στον πίνακα τους εγγεγραμμένους στους ισχύοντες πίνακες τελικής επιλογής των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 4της υπ' αριθμ. Φ 821.6/Ε240/Ζ1/4712/ 24.11.1998 (ΦΕΚ 1238 τ .Β') υπουργικής απόφασης, με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν στον πίνακα αυτό. Οι πίνακες αυτοί μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Η απόσπαση ισχύει για ένα σχολικό έτος, δυναμένη να ανανεωθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, για κάθε ένα από τα επόμενα και μέχρι πέντε (5) συνολικά σχολικά έτη. Η ανανέωση της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική πρόταση του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη πέρα των
άλλων και τις ανάλογες προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανανέωση απόσπασης σε Ευρωπα"ίκό Σχολείο.

2. α) Η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών, γίνεται μετά από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 3, μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο.

Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων, τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη κατοχής των προσόντων αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια που είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ορισμένα πιστοποιητικά, τα οποία ορίζονται με σαφήνεια στην προκήρυξη, μπορούν να υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων και να υποβάλλονται από τους προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Τυχόν ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνεπειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό του, έστω και αν έχει κριθεί διοριστέος. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των αγγλόφωνων τμημάτων και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, πλην της ελληνικής, γίνεται, αντί προκήρυξης, με πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3376/2005 (ΦΕΚ 191 τ.Α). Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία της προκήρυξης.

β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από επιτροπή την οποία αποτελούν:

  1. ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ως πρόεδρος,
  2. ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κατά περίπτωση,
  3. ο οικείος εθνικός επιθεωρητής του ΥΠΕΠΘ, μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος μεριμνά για την επιβεβαίωση της ισχύος της άδειας διδασκαλίας κάθε υποψηφίου στη χώρα του από τον οικείο επιθεωρητή, μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
  4. ο Διευθυντής και ο αρμόδιος κατά περίmωση υποδιευθυντής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας
  5. οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΑΠΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση.
  6. Η επιτροπή προβαίνει στην επιλογή των υποψηφίων, τους οποίους κατατάσσει αξιολογικά σε πίνακα σειράς προτεραιότητας και διοριστέων, ο οποίος υποβάλλεται για κύρωση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Ως προς τα κριτήρια επιλογής, τις αξιολογικές μονάδες, τη μοριοδότηση, τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και διοριστέων που υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφαρμόζονται αναλόγως και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οι διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της υπ' αριθμ. Φ821.6/Ε240/Ζ1/4712/24.11.1998 (ΦΕΚ 1238τ.Β') υπουργικής απόφασης. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται ως αρμόδια διεύθυνση η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται η Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

ε) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου και προκειμένου για την επιλογή εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου τμήματος ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η αποτίμηση του κριτηρίου επιλογής με στοιχείο (η) της κατηγορίας Α του άρθρου 2 της υπ' αριθμ.Φ821.6/Ε240/Ζ1/4712/24.11.1998 (ΦΕΚ 1238τ.Β') υπουργικής απόφασης γίνεται ως εξής: ι) η ελληνική γλώσσα λογίζεται ως ξένη γλώσσα και η γνώση της αποτιμάται με έξι

(6) μονάδες και ιι) η γνώση άλλων ξένων γλωσσών (μέχρι δύο πέραν της ελληνικής και της μητρικής γλώσσας του υποψηφίου) της Ευρωπα'ίκής Ένωσης που αποδεικνύεται με την κατοχή αντίστοιχων τίτλων, αποτιμάται με τρεις (3) μονάδες για κάθε μία.

στ) Η πρόσληψη για την πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, κατά φθίνουσα σειρά από αυτούς που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πίνακες της αντίστοιχης ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 και της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 τ.Α').

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες διευθυντή και υποδιευθυντών του Σ. Ε. Π.

1. Ο Διευθυντής του Σ. Ε. Π. ασκεί τη διοίκηση, εποπτεύει και καθοδηγεί τις επί μέρους σχολικές μονάδες του Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, εκτός από τις αρμοδιότητες που του παρέχουν ειδικές διατάξεις, ο Διευθυντής του Σ.Ε.Π., με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ασκεί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 30 της υπ' αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002τ.Β') υπουργικής απόφασης αρμοδιότητες και επί πλέον:

α) Ενημερώνει τους υποδιευθυντές για θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία των επί μέρους σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

β) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υποδιευθυντών και των διοικητικών υπαλλήλων του Σ.Ε.Π .. Δύναται ακόμη να ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία και να διατάσσει πειθαρχική διαδικασία επί όλων των εκπαιδευτικώντου Σ.Ε.Π .

γ) Συσκέmεται με τους υποδιευθυντές όποτε κρίνει αναγκαίο για θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Σ. Ε. Π., με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης ενδεχομένων προβλημάτων.

δ) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το σύλλογο διδασκόντων και συσκέπτεται με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, σχετικών με την λειτουργία του σχολείου και την παρεχόμενη εκπαίδευση.

ε) Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία του Σ. Ε. Π. και εισηγείται αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

στ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π., την κατάσταση των επί μέρους σχολικών του μονάδων και προτείνει αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ζ) Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για το συντονισμό και την ομαλή λειτουργία όλων των επί μέρους σχολικών μονάδων του Σ.Ε.Π., τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημερωτικού και διδακτικού υλικού με το συνεργαζόμενο ευρωπα'ίκό σχολείο, τη συνεργασία και την επικοινωνία με τα μέλη του Συμβουλίου Επιθεωρητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

η) Επιβλέπει και συντονίζει τα προγράμματα με βάση τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών σχολείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ελάχιστη προϋπόθεση των 180 διδακτικών ημερών. Παίρνει δε κάθε αναγκαίο μέτρο και μεριμνά σε συνεργασία με τους δύο υποδιευθυντές για την απρόσκοmη λειτουργία του συστήματος τηλεδιδασκαλίας.

θ) Συγκαλεί την πενταμελή επιτροπή διαχείρισης των κονδυλίων τρεχουσών λειτουργικών δαπανών και εισηγείται σε αυτήν τον τρόπο και την κατανομή των κονδυλίων αυτών στις επί μέρους σχολικές μονάδες, αναλόγως των αναγκών τους. Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και γενικά λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του Σ. Ε. Π ..

ι) Είναι ο εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του σχολείου και βοηθείται στο έργο αυτό από διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Σ. Ε. Π.

ια) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων της ολομέλειας του συλλόγου διδασκόντων του Σ.Ε.Π ..

ιβ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πνεύματος στους μαθητές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ. Ε. Π. και για τη συνεργασία των συλλόγων διδασκόντων και των γονέων και κηδεμόνων με σκοπό τη προώθηση των εκπαιδευτικών συμφερόντων των μαθητών.

2. Εκτός από τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται από ειδικές διατάξεις, οι υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σ. Ε. Π., με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ασκούν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 31 έως και35 της υπ' αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ 1/2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ .Β') υπουργικής απόφασης αρμοδιότητες
και επί πλέον:

α) Ενημερώνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

β) Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

γ) Συγκαλούν σε συνεδρίαση, κατά τμήμα ή ομάδα, το σύλλογο διδασκόντων και συσκέπτονται με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, σχετικών με την λειτουργία του σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την παρεχόμενη εκπαίδευση.

δ) Ενημερώνουν το Διευθυντή του Σ. Ε. Π. για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και εισηγούνται αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

ε) Συντάσσουν και υποβάλλουν στον Διευθυντή του Σ.Ε.Π., ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, αναφορικά με τις δραστηριότητες και την κατάσταση των σχολικών μονάδων των οποίων προΐστανται και προτείνουν αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ζ) Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το συντονισμό και την ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Σ.Ε.Π. των οποίων προΐστανται, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ενημερωτικού και διδακτικού υλικού με το συνεργαζόμενο ευρωπαϊκό σχολείο, επιβλέπουν και συντονίζουν τα προγράμματα με βάση τους κανονισμούς των ευρωπαϊκών σχολείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ελάχιστη προϋπόθεση των 180 διδακτικών ημερών.Παίρνουν δε κάθε αναγκαίο μέτρο και μεριμνούν σε συνεργασία με το διευθυντή για την απρόσκοmη λειτουργία του συστήματος τηλεδιδασκαλίας.

η) Έχουν την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων που λαμβάνονται όταν αυτός συνεδριάζει σε σύνθεση τμήματος ή ομάδας.

3. Οι αρμοδιότητες για θέματα που σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ .Β') υπουργικής απόφασης ανήκουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή στον προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης ή στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου για το Σ.Ε.Π., ασκούνται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο5
Σύλλογος διδασκόντων-τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων

1. Το σύνολο των διδασκόντων σε όλα τα γλωσσικά τμήματα πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο-δημοτικό) και δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο- λύκειο) εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, συγκροτούν τον σύλλογο διδασκόντων του Σ. Ε. Π.

2. Ο σύλλογος διδασκόντων του Σ.Ε.Π. συνεδριάζει σε ολομέλεια, κατά τμήματα ή ομάδες, ανάλογα με τα θέματα που τον απασχολούν κάθε φορά.

α) Στην ολομέλεια μετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν και στην αρμοδιότητά της εμπίmουν θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και οργάνωση του Σ. Ε. Π. και ειδικότερα: στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας με το ευρωπαϊκό σχολείο και τον τρόπο πραγματοποίησής της, στην ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο συντονισμό των επί μέρους σχολικών μονάδων του Σ. Ε. Π., στο συντονισμό του οικονομικού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του Σ.Ε.Π. για κάθε σχολικό έτος, στην έγκριση του χρόνου διεξαγωγής της τηλεδιδασκαλίας κατά σχολική μονάδα (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), φροντίζοντας ώστε να μην παρουσιάζονται αλληλοεπικαλύψεις που να καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή της, αλλά και να διενεργείται σε ώρες και μέρες που συμπίπτει η λειτουργία του Σ. Ε. Π. και του συνεργαζόμενου ευρωπαϊκού σχολείου. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σε ολομέλεια τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και οποτεδήποτε άλλοτε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, κριθεί απαραίτητο από τον διευθυντή ή εφόσον ζητηθεί αυτό και από τους δύο υποδιευθυντές. Στην ολομέλεια προεδρεύει ο διευθυντής του Σ.Ε.Π., ο οποίος έχει και την ευθύνη σύγκλησής της.

β) Στο τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του συλλόγου διδασκόντων μετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο- δημοτικό) και στην αρμοδιότητά του εμπίπτουν θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και στην οργάνωση των δύο επί μέρους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο και δημοτικό) και ειδικότερα: στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας των επί μέρους αυτών σχολικών μονάδων με το ευρωπαϊκό σχολείο και τον τρόπο πραγματοποίησής της με τις αντίστοιχες του συνεργαζόμενου ευρωπαϊκού σχολείου, στην ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο συντονισμό των δυο αυτών επί μέρους σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο συντονισμό του οικονομικού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για κάθε σχολικό έτος, στο συντονισμό των αναλυτικών ημερησίων ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, στον προσδιορισμό των μαθημάτων που θα διδάσκονται με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας και του χρόνου διεξαγωγής της κατά σχολική μονάδα, φροντίζοντας ώστε να μην παρουσιάζονται αλληλοεπικαλύψεις που να καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή της, αλλά και να διενεργείται σε ώρες και μέρες που συμπίπτει η λειτουργία των σχολικών αυτών μονάδων με τις αντίστοιχες του συνεργαζόμενου ευρωπαϊκού σχολείου.
Το τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του συλλόγου διδασκόντων του Σ. Ε. Π. συνεδριάζει σε ολομέλεια τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους και οποτεδήποτε άλλοτε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, κριθεί απαραίτητο από τον υποδιευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη σύγκλησής του και προεδρεύει σ' αυτό.

γ) Στο τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του συλλόγου διδασκόντων μετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο -λύκειο) και στην αρμοδιότητά του εμπίπτουν θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και στην οργάνωση των δύο επί μέρους σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο- λύκειο) και ειδικότερα: στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της συνεργασίας των επί μέρους αυτών σχολικών μονάδων με το ευρωπα"ίκό σχολείο και τον τρόπο πραγματοποίησής της με τις αντίστοιχες του συνεργαζόμενου ευρωπα"ίκού σχολείου, στην ανταλλαγή απόψεων για τον καλύτερο συντονισμό των δυο αυτών επί μέρους σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο συντονισμό του οικονομικού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κάθε σχολικό έτος, στο συντονισμό των αναλυτικών ημερησίων ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας του γυμνασίου και του λυκείου, στον προσδιορισμό των μαθημάτων που θα διδάσκονται με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας και του χρόνου διεξαγωγής της κατά σχολική μονάδα, φροντίζοντας ώστε να μην παρουσιάζονται αλληλοεπικαλύψεις που να καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή της, αλλά και να διενεργείται σε ώρες και μέρες που συμπίπτει η λειτουργία των σχολικών αυτών μονάδων με τις αντίστοιχες του συνεργαζόμενου ευρωπα'ίκού σχολείου.
Το τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του συλλόγου διδασκόντων του Σ. Ε. Π. συνεδριάζει σε ολομέλεια τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους και οποτεδήποτε άλλοτε, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, κριθεί απαραίτητο από τον υποδιευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη σύγκλησής του και προεδρεύει σ΄αυτό.

δ) Για θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο ζητήματα λειτουργίας επί μέρους σχολικής μονάδας του Σ. Ε. Π. και συγκεκριμένα του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού, ή του γυμνασίου, ή του λυκείου ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει, κατά ομάδα, στην οποία μετέχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην οικεία επί μέρους σχολική μονάδα και στην αρμοδιότητά της εμπίπτουν θέματα που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία και στην οργάνωση της επί μέρους σχολικής μονάδας και ειδικότερα: στη διαμόρφωση προτάσεων για την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, στη βελτίωση της συνεργασίας της με την αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα του ευρωπα'ίκού σχολείου και τον τρόπο πραγματοποίησής της, στον οικονομικό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό για κάθε σχολικό έτος, στην κατάρτιση των αναλυτικών ημερησίων ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας, στις ανάγκες διεξαγωγής της διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων με το σύστημα της τηλεδιδασκαλίας. Η ομάδα διδασκόντων κάθε επί μέρους σχολικής μονάδας του Σ.Ε.Π. συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές κάθε τρίμηνο και συγκεκριμένα πριν την έναρξη και τη λήξη του κάθε τριμήνου και οποτεδήποτε άλλοτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους κριθεί απαραίτητο. Στις συνεδριάσεις της ομάδας διδασκόντων κάθε επί μέρους σχολικής μονάδας προεδρεύει ο οικείος υποδιευθυντής του Σ.Ε.Π., ο οποίος έχει και την ευθύνη σύγκλισης της σε τακτή ή έκτακτη συνεδρίαση.

3. Για τον τρόπο λήψης απόφασης, τη διαδικασία τα τηρούμενα βιβλία πρακτικών καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων του Σ. Ε. Π. σε ολομέλεια ή τμήματα, ή ομάδες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 Α'). Οι διατάξεις των άρθρων 36 έως και 39 της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/105657/ Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002 τ.Β') υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως για θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από την παρούσα απόφαση. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του π.δ.201/1998 και της υπ' αριθμ. Φ.353.1/324/1 05657/Δ 1/2002 υπουργικής απόφασης, το τμήμα ή η ομάδα διδασκόντων του συλλόγου διδασκόντων του Σ. Ε. Π., με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας απόφασης, θεωρούνται ως αυτοτελείς σύλλογοι διδασκόντων.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2005

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα