edu.klimaka.gr

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (έναρξη, λήξη, εγγραφές, μετεγγραφές)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(ΦΕΚ 1173/2005 - Αριθμ.82521/Ζ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1173
24 Αυγούστου 2005

Αριθ. 82521/Ζ2 (5)
Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και άλλα οργανωτικά θέματα των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σ. Ε. Π.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 2, 3 παράγραφος 4 και 7 παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν.3376/2005 (ΦΕΚ 191/2.8.2005 τ.Α) "'Ιδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας".
2. Τους κανονισμούς λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Σχολείων.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, τις διακοπές των μαθημάτων και τις αργίες των γλωσσικών τμημάτων των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ωράριο των εκπαιδευτικών, και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Έναρξη και λήξη του σχολικού έτους Διακοπές και Αργίες

1. Το σχολικό έτος των γλωσσικών τμημάτων των κύκλων προσχολικής αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει την 1 η Σεmεμβρίου και λήγει την 31 Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα τμήματα και των δύο κύκλων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 27 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που ημερομηνία έναρξης συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, τότε αυτή μεταφέρεται την επόμενη Δευτέρα και αν συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή ημερομηνία λήξης, αυτή μεταφέρεται την προηγούμενη Παρασκευή.

4. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους οι οποίες διαρκούν:

 • Η πρώτη: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους
 • Η δεύτερη: από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και 27 Ιουνίου.

Άρθρο2
Διακοπές- αργίες- γιορτές

1. Τα γλωσσικά τμήματα των κύκλων προσχολικής αγωγής (Νηπιαγωγείο) και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο) του Σ. Ε. Π. δεν λειτουργούν:

α) Τα Σάββατα και τις Κυριακές

β) Την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου (εθνικές εορτές)

γ) Από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων)

δ) Την Καθαρή Δευτέρα

ε) Από τη Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα Ορθοδόξων) και τη Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών

στ) Την 1η Μαΐου

ζ) Την εορτή του Αγ. Πνεύματος

η) Από 1 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)

θ) Την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης του Ηρακλείου και της τοπικής εθνικής εορτής.

2. Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, της εθνικής αντίστασης και της επετείου του Πολυτεχνείου, γίνονται στο Σ. Ε. Π. εκδηλώσεις εντός του ωραρίου λειτουργίας. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.

3. Την 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και του δημοτικού του Σ.Ε.Π. συμμετέχει στις τοπικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

4. Την εργάσιμη ημέρα που προηγείται των εθνικών εορτών της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, κατά τις οποίες τιμάται εκτός από την επέτειο της εθνικής εορτής και η Ελληνική Σημαία.

5. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους κύκλους προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σ. Ε. Π. μπορούν να διακοπούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν τα παραπάνω γεγονότα αφορούν μεμονωμένα το Νομό Ηρακλείου, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να διακοπούν το πολύ για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, με απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου. Σε κάθε περίπτωση, αν για τους παραπάνω λόγους απαιτείται διακοπή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για περισσότερες από δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Με την ίδια απόφαση μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα το διδακτικό έτος.

Άρθρο3
Εγγραφές νηπίων και μαθητών

1. Στα γλωσσικά τμήματα των κύκλων προσχολικής αγωγής (Νηπιαγωγείο) και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο) του Σ.Ε.Π. εγγράφονται νήπια ή μαθητές αντίστοιχα, που υπάγονται σε μία από τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:

 1. Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται τα νήπια και οι μαθητές που είναι παιδιά υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας ή άλλης υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Στη δεύτερη περίπτωση υπάγονται τα νήπια και οι μαθητές που είναι παιδιά υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης.
 3. Στην τρίτη περίπτωση υπάγονται τα νήπια και οι μαθητές που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ε. Ε.

2. Προϋπόθεση εγγραφής στα γλωσσικά τμήματα:

 1. του νηπιαγωγείου του Σ.Ε.Π είναι η συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 (ΦΕΚ 162 Α'),
 2. του κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικού) είναι η συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 1 β του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156Α}

3. Τα νήπια και οι μαθητές που ανήκουν στην περίπτωση α της ανωτέρω παραγράφου 1 εγγράφονται στο οικείο γλωσσικό τμήμα που αντιστοιχεί στη μητρική τους γλώσσα και εφόσον δεν λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα εγγράφονται σε γλωσσικό τμήμα της επιλογής τους. Στα νήπια και στους μαθητές αυτούς παρέχεται η αναγκαία ενισχυτική διδασκαλία για να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου γλωσσικού τμήματος. Τα νήπια και οι μαθητές που ανήκουν στις περιmώσεις β και γ της ανωτέρω παραγράφου 1 εγγράφονται με την επιφύλάξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού στο γλωσσικό τμήμα που αντιστοιχεί στην μητρική τους γλώσσα.
Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί αντίστοιχο γλωσσικό τμήμα τα νήπια και οι μαθητές αυτοί υποβάλλονται σε σχετική εξέταση (τεστ) και η εγγραφή τους πραγματοποιείται στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι γνώσεις τους στην γλώσσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου γλωσσικού τμήματος είναι σε επίπεδο που τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο γλωσσικό τμήμα.

4. Οι γονείς των νηπίων και των μαθητών που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο του Σ.Ε.Π. αντίστοιχα υποβάλλουν στο σχολείο σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρουν και το γλωσσικό τμήμα στο οποίο αιτούνται την εγγραφή, με τα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου από 1 έως 15 Ιουνίου κάθε χρόνου. Ειδικά για το σχολικό έτος 2005-2006, οι αιτήσεις εγγραφής νηπίων στο νηπιαγωγείο και μαθητών στο δημοτικό σχολείο υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, από 25 Αυγούστου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου 2005. Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεmή η υποβολή αίτησης εγγραφής και μετά την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω προθεσμία για νήπιο ή μαθητή που ο ένας των γονέων του είναι υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας, εφόσον αυτός προσλήφθηκε ή τοποθετήθηκε στον οργανισμό αυτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής.

5. Μαζί με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλλονται και:

 1. προκειμένου για εγγραφή νηπίων στο νηπιαγωγείο, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α') δικαιολογητικά και προκειμένου για την εγγραφή μαθητών στο δημοτικό σχολείο, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου ?του π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α') δικαιολογητικά,
 2. προκειμένου για παιδιά υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας ή άλλης υπηρεσίας της Ευρωπα'ίκής Ένωσης, ή διπλωματικών αποστολών, ή Διεθνών Οργανισμών, βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει η έδρα της υπηρεσίας και η υπαλληλική σχέση του ενός τουλάχιστον των γονέων του νηπίου.
 3. προκειμένου για παιδιά που ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ε.Ε., φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά του.

6. Τα νήπια και οι μαθητές που υπάγονται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγγράφονται όλα και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις από υποψηφίους της περίπτωσης αυτής, εγγράφονται νήπια και μαθητές που υπάγονται στην περίπτωση του εδαφίου β της αυτής παραγράφου.

Αν οι αιτήσεις για εγγραφή των υποψηφίων της β περίπτωσης, σε κάποιο γλωσσικό τμήμα του κύκλου προσχολικής αγωγής ή του κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπάγονται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Εφόσον και μετά την εγγραφή των υποψηφίων της περίπτωσης β δεν συμπληρωθούν οι θέσεις κάποιου γλωσσικού τμήματος των δύο αυτών κύκλων του Σ.Ε.Π., μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το γλωσσικό τμήμα νήπια ή μαθητές κατά περίπτωση, που υπάγονται στην περίπτωση γ.

Αν οι αιτήσεις των νηπίων ή μαθητών της περίπτωσης γ είναι περισσότερες από τις υπολειπόμενες κενές θέσεις, τότε προηγούνται τα νήπια ή οι μαθητές της περίπτωσης γ που η κατοικία των γονέων τους είναι εντός της περιοχής λειτουργίας του σχολείου και η οποία προσδιορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο προσδιορισμός της περιοχής του σχολείου μπορεί να γίνει και μέχρι την παραμονή της έναρξης των εγγραφών. Αν και μετά την εγγραφή των νηπίων ή μαθητών που διαμένουν στην περιοχή του σχολείου υπάρχουν κενές θέσεις σε συγκεκριμένο γλωσσικό τμήμα, μπορούν στο τμήμα αυτό να εγγραφούν νήπια ή μαθητές κατά περίπτωση που διαμένουν εκτός της περιοχής του Σχολείου. Αν οι αιτήσεις των υποψηφίων που διαμένουν εντός της περιοχής του σχολείου είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, η κάλυψη των κενών αυτών θέσεων γίνεται μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αυτών. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που είναι αναγκαία η επιλογή υποψηφίων που διαμένουν εκτός της περιοχής του Σχολείου.

7. Η κλήρωση της προηγούμενης παραγράφου, όπου απαιτείται, διενεργείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης, είναι δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται σε αυτήν οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες.

Ειδικότερα:

α) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, καταρτίζονται για κάθε γλωσσικό τμήμα των κύκλων προσχολικής αγωγής και για κάθε τάξη του κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τέσσερις πίνακες, ένας για κάθε μια από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ένας για τα νήπια και τους μαθητές της περίmωσης γ που διαμένουν στην περιοχή του Σχολείου και ένας για τα νήπια και τους μαθητές της περίmωσηςγπου διαμένουν εκτός της περιοχής του Σχολείου και εντός της ευρύτερης περιοχής της πόλης του Ηρακλείου. Στους πίνακες αυτούς καταχωρούνται κατά περίπτωση τα υποψήφια για εγγραφή νήπια και μαθητές με βάση την αίτηση των γονέων τους. Οι πίνακες αυτοί εγκρίνονται από τον υποδιευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον Διευθυντή του Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στις προθήκες ανακοινώσεων του σχολείου.

β) Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υποδιευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., εφόσον διαπιστώσει ότι απαιτείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων κάποιας περίmωσης γλωσσικού τμήματος, ανακοινώνει, με τον προσφορότερο τρόπο, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης. Η κλήρωση διενεργείται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωσή της.

γ) Μετά την κλήρωση καταρτίζεται πίνακας προτεραιότητας για τη συγκεκριμένη περίπτωση του γλωσσικού τμήματος, ο οποίος και ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους γονείς και κηδεμόνες. Από τον πίνακα αυτό εγγράφονται κατά σειρά τα νήπια ή οι μαθητές κατά περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων του συγκεκριμένου γλωσσικού τμήματος. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εγγραφεί κάποιο από τα ανωτέρω νήπια ή μαθητές, στο συγκεκριμένο γλωσσικό τμήμα, καλείται για εγγραφή στο τμήμα αυτό το νήπιο ή ο μαθητής που έπεται αυτού που γράφτηκε τελευταίος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α') και των άρθρων? και 8του π.δ.201/1998 (ΦΕΚ 161 Α') εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον τα θέματα που ρυθμίζουν δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από την παρούσα απόφαση.

9. Σε κάθε γλωσσικό τμήμα του κύκλου προσχολικής αγωγής λειτουργεί μια τάξη στην οποία εγγράφονται μέχρι και είκοσι πέντε (25) νήπια. Κατ' εξαίρεση και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αυτού αριθμού νηπίων ανά γλωσσικό τμήμα, είναι επιτρεπτή η εγγραφή μέχρι και πέντε (5) επιπλέον νηπίων που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι υπάλληλος του Ευρωπα'ίκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας και για τα οποία η σχετική αίτηση εγγραφής υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε εφαρμογή των διατάξεων της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις αποφαίνεται ο Διευθυντής του Σ.Ε.Π., ο οποίος συνεργάζεται γι' αυτό με τον οικείο υποδιευθυντή. Σε περίπτωση απόρριψης εκπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω αίτησης, η σχετική απόφαση του διευθυντή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

10. Σε κάθε τάξη κάθε γλωσσικού τμήματος εγγράφονται μέχρι και είκοσι πέντε (25) μαθητές. Κατ' εξαίρεση και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αυτού αριθμού μαθητών ανά τάξη, είναι επιτρεπτή η εγγραφή μέχρι και πέντε (5) επιπλέον μαθητών που ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορίας και για τους οποίους η σχετική αίτηση εγγραφής υποβλήθηκε μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε εφαρμογή των διατάξεων της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

11. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφου 6 και 7 του άρθρου αυτού εγγράφονται, καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων ή μαθητών ανά τάξη, εφόσον δεν κληρώθηκαν, τα νήπια και οι μαθητές που:

 1. έχουν αδελφό ή αδελφή που κληρώθηκε να εγγραφεί σε επί μέρους σχολική μονάδα του Σ. Ε. Π.
 2. ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι εκπαιδευτικός στο Σ. Ε. Π.

Άρθρο5
Ωράριο εκπαιδευτικών λειτουργών του Σ. Ε. Π.

Ως προς το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στο Σ.Ε.Π., ισχύουν οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Σχολείων που εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σ' αυτά, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο6
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2005

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα