edu.klimaka.gr

Στελέχωση Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων .

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.50/315/72008/Γ1/27-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4Α329-ΛΜ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Δ'
Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνο: 210 3442243, 210 3442239
Fax: 210 3442241
E-Mail: t05olohm(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις για τη Στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Ύστερα από ερωτήματα που υποβάλλονται στη Διεύθυνση μας, σχετικά με τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων, καθώς και των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), που θα εφαρμόσουν ολοήμερο πρόγραμμα και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειμένου να προβούν στη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος, παρακαλούμε όπως λάβουν υπόψη τους, μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω:

• Αρθρα 3 και 4 του Ν.2525/1997, (ΦΕΚ 188/23-9-1997, τ.Α) με θέμα: «Θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο».

• Φ.3/897/97652/Γ1/25.9.2006, (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β,) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Αριθμός μαθητών ανά τάξη ή ανά τμήμα τάξης στο Δημοτικό Σχολείο».

• Φ.3/898/97657/Γ1/25.09.2006, (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β), Κ.Υ.Α. με θέμα: «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία».

• Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006, τ.Β) Υ.Α. με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο».

• Φ.32/190/81670/Γ1/20.7.2007, (ΦΕΚ 1420/8-8-2007, τ.Β), Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου».

• Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β), Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα I/O μέχρι 5/Θ Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων».

• Φ.12/620/61531/Γ1/30-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β') Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα».

• Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση -συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β&) Υ.Α. Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».

• Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση των με αριθμ.φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ.Β) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ1139, τ.Β) Υπουργικών Αποφάσεων».

• Φ.50/208/97293/Γ1/7-9-2007, Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΘ με θέμα: «Λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων».

• 140341/Δ1/8-11-2010 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΟ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

• Φ.12/518/61284/Γ1/27.5.2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία».

• Φ.12/555/66447/Γ1 / 10-6-2011: Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση -συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργικής Απόφασης».

• Φ.50/289/63060/Γ1/2.6.2011 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΟ με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το Σχολικό Έτος 2011-2012».

• Φ.50/288/63058/Γ1/2.6.2011 Εγκύκλιο του Υπ. ΠΔΒΜΟ με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το Σχολικό Έτος 2011-2012».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη στελέχωση του ολοήμερου προγράμματος, όλων των τύπων σχολείων τονίζουμε ορισμένα βασικά σημεία, τα οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

Οι θέσεις των δασκάλων - νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Δημ. Σχολεία - Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα (140341/Δ1/8-11-2010) Εγκύκλιος του Υπ. ΠΔΒΜΟ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».Εγκύκλιος του Υπ. ΠΔΒΜΟ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

• Για την κάλυψη του ολοήμερου προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ισχύουν τα εξής:

1 θέση δασκάλου: 1 - 50 μαθητές

2 θέσεις δασκάλων: 51-100 μαθητές, κ.ο.κ.

• Για την κάλυψη του ολοήμερου προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π., ισχύουν τα εξής:

Ως 3 τμήματα: 1 δάσκαλος και επιλογή 3 τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων.

Για 4-5 τμήματα: 1 δάσκαλος και επιλογή 5 τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων.

Για 6 τμήατα: 2 δάσκαλοι και επιλογή 6 τουλάχιστον διδακτικών αντικειμένων, κ.ο.κ

• Ως προς το ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων ισχύουν τα εξής:

Για το Ολοήμερο νηπιαγωγείο ποοβλέπονται: 2 θέσεις εκπαιδευτικών (μία (1) θέση στο πρωινό πρόγραμμα και μία (1) θέση στο απογευματινό πρόγραμμα. Η αναλογία εκπαιδευτικών - νηπίων είναι η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Για το ολοήμερο πρόγραμμα των πρώην 28 Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, ισχύουν όσα αναφέρονται για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».

• Για τη διδασκαλία της β' ξένης γλώσσας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι προβλέπεται στις με αριθμ.: Φ.12/518/61284/ Π / 27-5-2011 και Φ.12/555/66447/Γ1 /10-6-2001 Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα