edu.klimaka.gr

Οδηγίες για Ενίσχυση Φιλαναγνωσίας στα Ολοήμερα Δημοτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αρ.Πρωτ.99731/Γ1/05-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΧΧ9-ΗΡΦ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνο: 210-3443605

Θέμα: Οδηγίες και Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Νέου Σχολείου επεκτείνεται ο θεσμός της Φιλαναγνωσίας σε όλες τις τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα στις Α'-Β' τάξεις αφιερώνεται μια (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων «Φιλαναγνωσία» ενώ στις Γ' -ΣΤ' τάξεις εισάγεται για πρώτη φόρα ο θεσμός της Φιλαναγνωσίας για μια (1) ώρα εντός του γλωσσικού μαθήματος.

Για ενίσχυση των δράσεων της Φιλαναγνωσίας, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), ξεκινάει την εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας» στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Η Πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πράξη θα καλύψει τρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014). Αρχικά θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενώ εκτιμάται ότι την τρίτη χρονιά -και αναλόγως των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής- θα ενταχθεί στο πρόγραμμα όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας σε όλες τις τάξεις.

Οι κύριοι άξονες της Πράξης ενδεικτικά είναι:

1. Οργάνωση ημερίδων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ειδικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των διευθυντών σχολείων και των στελεχών εκπαίδευσης (πλέον των 40 ημερίδων και 40 σεμιναρίων σε όλη τη χώρα στα επόμενα τρία χρόνια) που απασχολούνται στα σχολεία παρέμΒασης της Πράξης και στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

2. Εκτέλεση ενός ευρύτατου προγράμματος γνωριμίας των μαθητών με τους δημιουργούς των βιβλίων (πλέον των 3.000 επισκέψεων συγγραφέων και εικονογράφων στα σχολεία στα επόμενα τρία χρόνια). Επισυνάπτεται ο σχετικός κανονισμός της δράσης καθώς και λίστα συγγραφέων και εικονογράφων, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, που θα μπορούσαν να επιλεχθούν από τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ.

3. Ενίσχυση λειτουργίας Λεσχών Ανάγνωσης σε σχολεία της παρέμΒασης με την αγορά μικροεξοπλισμού, με ταυτόχρονη διοργάνωση επισκέψεων συγγραφέων-εικονογράφων.

4. Συνομιλία-συνάντηση συγγραφέων και μαθητών που φοιτούν στα σχολεία παρέμβασης με τη χρήση νέων τεχνολογιών (skype κ.ά). Ο συγγραφέας θα φιλοξενείται στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρεται «διαδικτυακά» στην τάξη των μαθητών, να συστήνει το έργο του και να συνομιλεί μαζί τους. Τα σχετικά βίντεο θα «ανεβαίνουν» στην ψηφιακή πλατφόρμα του EKEBI (www.philanagnosia.gr), ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ειδικό «στούντιο» στα γραφεία του EKEBI.

5. Δημιουργία ψηφιακών φακέλων για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων παρέμβασης γύρω από μεγάλα θέματα της εποχής (π.χ. μετανάστευση, ρατσισμός, διαδίκτυο κ.ά) και ανάρτησή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα της Πράξης (www.philanagnosia.gr).

6. Παραγωγή ψηφιακών ηχογραφημένων ιστοριών και ψηφιοποίηση βιβλίων και ανάρτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του Πράξης (www.philanagnosia.gr).

7. Διοργάνωση συνεδρίων (ένα στη Θεσσαλονίκη κι ένα στην Αθήνα), τοπικών ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονιών και των τοπικών κοινωνιών για την Πράξη και τις δυνατότητες συμμετοχής που αυτή προσφέρει.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης:

1. Να προτείνουν στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος εφεξής θα αποτελεί τον «σύνδεσμο επικοινωνίας» ανάμεσα στο σχολείο και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.

Ο εκπαιδευτικός θα είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για την πρόσκληση Συγγραφέα-Εικονογράφου
στο σχολείο, την εμψύχωση Λέσχης Ανάγνωσης, αν υπάρχει τέτοια υποδομή, και γενικότερα θα λειτουργήσει ως <<πολλαπλασιαστής>> των δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Κατά συνέπεια, χρήσιμο θα ήταν να ληφθεί υπόψη τόσο η κατάρτιση του εκπαιδευτικού σε ζητήματα λογοτεχνίας, βιβλιοφιλίας, θεατρικής αγωγής, όσο και η διαθεσιμότητα του ιδίου να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια σε βάθος χρόνου.

Οι ορισμένοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να παρακολουθήσουν Ημερίδα αναφορικά με το περιεχόμενο της Πράξης, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία εφαρμογής της, ενώ θα διανεμηθJεί και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Σημειώνεται ότι οι Σχολικοί ΣύμΒουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχουν υπό την εποπτεία τους Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ καθώς και οι Διευθυντές των ίδιων Σχολείων θα παρακολουθήσουν σχετικές Ημερίδες και Σεμινάρια Επιμόρφωσης. Οι Σχολικοί ΣύμΒουλοι θα λειτουργήσουν ως <<πολλαπλασιαστές>> των δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας στα σχολεία ευθύνης τους.

2. Να παράσχουν στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των ορισμένων Εκπαιδευτικών (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και Φαξ).

3. Να δηλώσουν αν στο σχολείο τους λειτουργεί οποιασδήποτε μορφής Λέσχη Ανάγνωσης, καθώς και αν το σχολείο διαθέτει χώρο κατάλληλο για τη φιλοξενία μιας τέτοιας Λέσχης.

4. Να δηλώσουν αν το σχολείο τους διαθέτει αίθουσα κατάλληλη για τη διεξαγωγή σεμιναρίου ή ημερίδας (μέγεθος αίθουσας, αριθμός θέσεων).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν ΑΠΟΚΛΕΙΗΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πράξης (philanagnosia(ΑΤ)ekebi.gr) το συντομότερο δυνατό, και πάντως όχι αργότερα από την 20η Σεπτεμβρίου 2011. Στην ηλεκτρονική απάντηση που θα σταλεί, πρέπει να περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου με ΕΑΕΠ.

Επίσης, οι Προϊστάμεvοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. παρακαλούνται να παράσχουν ηλεκτρονικά (philanagnosia(ατ)ekebi.gr) στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και Φαξ) των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχουν υπό την εποπτεία τους Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ καθώς και να εποπτεύουν την όλη διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την Πράξη «Καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας» στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (philanagnosia(ΑΤ)ekebi.gr) καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό 210 9200317.

Τέλος, σας αποστέλλεται επιστολή της Επιστημονικής και ΣυμΒουλευτικής Επιτροπής της Πράξης, με συνημμένες προτάσεις για δραστηριότητες την ώρα της Φιλαναγνωσίας, με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα καθώς και με μια ενδεικτική και καθόλου περιοριστική λίστα με προτάσεις βιβλίων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχετικά Άρθρα