edu.klimaka.gr

Αριθμός Μαθητών ανά Τάξη / Οργανικότητα Δημοτικών Σχολείων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οργανικότητα Δημοτικών Σχολείων

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1507/2006)

Αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 παρ. 6 και 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Β΄ 204/13.2.2006).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστασης των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζουμε:

Η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα

10 έως 15

16 έως 30

31έως 45

46 έως 100

101 έως 125

126 έως 150

151 έως 175

176 έως 200

201 έως 225

226 έως 250

251 έως 275

276 έως 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Μονοθέσιο

Διθέσιο

Τριθέσιο

Τετραθέσιο

Πενταθέσιο

Εξαθέσιο

Επταθέσιο

Οκταθέσιο

Εννιαθέσιο

Δεκαθέσιο

Ενδεκαθέσιο

Δωδεκαθέσιο

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006−2007 .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα