edu.klimaka.gr

Απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου από Μεγαλύτερους σε Ηλικία

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.7/352/Γ1/1031/23-08-1995/ΥΠΕΠΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κ . Κώτσης, Γιανν. Γρίβα
Τηλέφωνο : 3238523, 3236970
FAX: 32.48.264
TELEX: 21.60.59- 21.62.70

ΘΕΜΑ : Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπληρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου στο εξής θα γίνονται με ευθύνη των Δ!νσεων, αλλά και των Γραφείων Εκπαίδευσης το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ.121/95 (ΦΕΚ 75 Α) η οποία έχει ως εξής:

"Όσοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυχτερινό σχολείο, μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών του δημοτικού σχολείου. Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. συγκεντρώνει τις αιτήσεις και με πράξη του ορίζει το σχολείο που θα γίνουν οι εξετάσεις. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή και αν οι εξετάσεις είναι επιτυχείς, εκδίδει τον τίτλο σπουδών, μετά την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης"

Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου καθιερώνεται η παρακάτω ενιαία διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων:

1. Οι διευθυντές των σχολείων ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών και τους παραπέμπουν για την υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου κατοικούν.

2. Ο Προιστάμενος της Δ!νσης ή του Γραφείου Π.Ε. μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους ορίζει με πράξη του το σχολείο, όπου θα γίνονται οι εξετάσεις κατά το προσεχές σχολικό έτος το οποίο συνιστάται να είναι το ίδιο για σειρά ετών, επειδή η συχνή εναλλαγή των σχολείων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.

3. Η Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και στέλνουν στο Διευθυντή του παραπάνω σχολείου κατάσταση με τα ονόματα όσων υπέβαλαν αίτηση για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις. Εφιστάται η προσοχή στην αναγραφή των στοιχείων, η οποία θα γίνεται από τον υπάλληλο που θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις με βάση όσα αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Για διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίος τύπος έντυπης αίτησης.

4. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή επιτροπή, η οποία στην πρώτη συνεδρίασή της ορίζει την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ενημερώνοντας σχετικό τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης.

5. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτό και προφορικό και η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ειδική κατάσταση, από την οποία προκύπτει και ο γενικός βαθμός. Όσοι συγκεντρώνουν γενικό μέσο όρο από 4,5 και πάνω αποκτούν τίτλο δημοτικού σχολείου. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όσων πήραν μέρος στις εξετάσεις. ο γενικός μέσος όρος και στη συνέχεια τα ονόματα αυτών που κρίθηκαν ικανοί για την απόκτηση τίτλου σπουδών. Το πρακτικό, αφού θεωρηθεί από το Διευθυντή, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης και το άλλο επιστρέφει εγκεκριμένο στο σχολείο. Μετά την έγκριση του πρακτικού ο Διευθυντής εκδίδει τον τίτλο σπουδών που καθορίστηκε με την Φ7/351/Γ1/1027/22.8.85 Υπουργική Απόφαση, υπόδειγμα του οποίου σας στέλνουμε. Ο τίτλος πριν από την παράδοσή του στον ενδιαφερόμενο, καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο Βιβλίο Πιστοποι ητικών Σπουδών (Β.Π.Σ.). παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για τους κανονικούς μαθητές. Το παραπάνω βιβλίο χαρακτηρίζεται ως Β.Π.Σ. ενηλίκων και πριν από τη χρήση του θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου υποβάλλεται επίσης για ενημέρωση αντίγραφο της πράξης του Διευθυντή
του σχολείου με την οποία ορίστηκε η τριμελής εξεταστική επιτροπή.

6. Στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στα σχολεία που ορίζονται για τις εξετάσεις, δημιουργείται αρχείο εξετάσεων ενηλίκων. Στο αρχείο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου φυλάσσονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αντίγραφα των πράξεων των Προϊσταμένων, με τις οποίες ορίστηκαν τα σχολεία για τις εξετάσεις, αντίγραφο της πράξης του Διευθυντή για την τριμελή επιτροπή και το αντίγραφο του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Στο αρχείο του σχολείου τηρείται ντοσιέ με την ένδειξη "εξετάσεις ενηλίκων" στοv οποίο τοποθετούνται:

- Αντίγραφο του πρακτικού του Προϊσταμένου , με το οποίο ορίστηκε το σχολείο για τις εξετάσεις, αντίγραφο της πράξης με την οποία ο Διευθυντής συγκρότησε την εξεταστική επιτροπή, οι καταστάσεις των εξεταζομένων, αντίγραφο του εγκεκριμένου από τον Προϊστάμενο πρακτικού της τριμελούς επιτροπής και το Β.Π.Σ. Τα γραπτά των διαγωνιζομένων φυλάσσονται στο σχολείο για ένα έτος.

Της εγκυκλίου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο Διευθυντής

Σχετικά Άρθρα