edu.klimaka.gr

Πιστοποιητικό Υγείας για τη Σίτηση Μαθητών σε Ολοήμερο Σχολείο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αριθ.Πρωτ.οικ.3509/27-09-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πληροφορίες: Γεωργία Σωτηρίου
Τηλέφωνο: 25313554137
FAX: 2531083047
E-mail:sotirioy(ΑΤ)pamth.goν .gr

ΘΕΜΑ: «Δάσκαλοι, που εργάζονται σε ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία και πιστοποιητικό υγείας»

Στην υπ' αριθ. Υlγ/Γ.Π/Οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/11-4-2012) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρεται ότι :

«Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας».

Στο Αριθ.Πρωτ.Υlγ/Γ.Π/οικ.60325-29/5/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΟΘ-05Υ) εγγράφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών αναφέρεται ότι :

«σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentariυs), Χειριστής Τροφίμων είναι το άτομο που χειρίζεται απευθείας συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τοόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής. Επίσης το Πιστοποιητικό Υγείας ισχύει για
2 χρόνια για τους εργαζομένους σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ.

Σύμφωνο με τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν την εποπτεία και κάθε είδους ενασχόληση με την σίτιση των παιδιών κατά το μεσημεριανό γεύμα, πρέπει να κατέχουν το ανωτέρω «Πιστοποιητικό Υγείας» για την προστασία των παιδιών.

Παρακαλούμε όπως διασαφηνιστεί εάν οφείλουν οι δάσκαλοι, που εργάζονται σε ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία και έχουν την εποπτεία και κάθε είδους ενασχόληση με την σίτιση των παιδιών κατά το μεσημεριανό γεύμα, να εφοδιαστούν το ανωτέρω πιστοποιητικό υγείας.

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ


Αριθ.πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/95120/24-10-2012

EΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Χεργκελετζάκη Μ.
Τηλέφωνο: 210 5221089
FAX: 210 5233563

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφό σας»
Σχετ. α) Η με Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.96967/2012 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/τ.8/8-10-2012) με ΑΔΑ: Β43ΡΘ-ΤΑΦ «Υγειονομικοί Οροι και Προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις»
β) Η Υγειονομική Διάταξη με aαιθμ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.35797 (ΦΕΚ 1199/τ.Β'/11-4-2012) με θέμα «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος»
γ) Η με αρίθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.60325/29-05-2012 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας, με αριθμό ΑΔΑ: Β4ΛΟΘ-05Υ, με θέμα «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος»
δ) Το με αριθμ. Πρωτ. οίκ.3509 από 27-09-2012 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω (δ) σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις, υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων έχουν όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ό έμμεσο επαφή με τα τρόφιμα.

Στην παραπάνω (γ) σχετική, αναφέρεται πως χειριστής τροφίμων, σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Βάσει των προαναφερομένων, συμπεραίνεται πως το προσωπικό που εργάζεται σε ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία και εμπλέκεται στη διαδικασία προετοιμασίας και σερβιρίσματος των γευμάτων των παιδιών, υποχρεούται στην έκδοση πιστοποιητικών υγείας, σχετ.(β) & (γ).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα