edu.klimaka.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα στα Νέου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

Αρ.Πρωτ.Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016/ΥΠΠΕΘ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κουφόπουλος Ιωάννης
Τηλέφωνο : 210 344 2248

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 73/2015 (ΦΕΚ116/2015) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την με αριθμ. 9/17-3-2016 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
9. Το με αριθμ. 631/15-4-2016 Υ.Σ της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και αναμορφώνουμε το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμά τους το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15– 13:20

10΄

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 -14:00

35΄

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Σίτιση

14:00 – 14:15

15΄

Διάλειμμα

14:15 – 15:00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 – 15:15

15΄

διάλειμμα

15:15 – 16:00

45΄

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά,
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Απογευματινή προαιρετική ζώνη

16:15 – 16:25

10΄

διάλειμμα

16:25 – 17:00

35΄

10η διδακτική ώρα

2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία

 

 

 

 

ΤΑΞΕΙΣ

 

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

1

1

2.

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.

4

4

2

2

-

-

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8.

ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-Εικαστικά

-Μουσική

-Θεατρική Αγωγή

(4)

2

1

1

(4)

2

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(2)

1

1

-

(2)

1

1

-

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

3

3

3

3

2

2

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

1

1

3

3

3

3

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3

3

2

2

-

-

13.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

-

-

-

-

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

1

1

1

1

1

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

30

30

30

30

• Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις, 8 στις Γ΄ & Δ΄ και για 7 ώρες στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 4 ώρες στις Γ΄, Δ΄,. Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις.

• Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, & Δ΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

• Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

• Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

• Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄. Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου καθώς και από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ.

• Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

• Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ, σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου.

3. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 4/θέσια & 5/θέσια

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

'

Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ΄ - Δ΄

Τμήμα συνδιδασκαλίας Ε΄ - Στ΄

Α' Β΄

Γ'

Δ'

Συνδιδασκαλία
Γ'-Δ'

Σύνολο ωρών
Γ'-Δ’

Ε'

ΣΤ'

Συνδιδασκαλία
E'-ΣΤ΄

Σύνολο ωρών
Ε'-ΣΤ'

1

Θρησκευτικά

-

-

-

-

2/2

1

-

-

2/2

1

2

Γλώσσα

9

9

-

-

8

8

-

-

7

7

3

Μαθηματικά

5

5

3

3

-

6

3 1/2

3 1/2

-

7

4

Ιστορία

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

5

Μελέτη Περιβάλλοντος

4

4

-

-

2

2

-

-

-

-

5

Γ εωγραφία

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

1

7

Φυσικά

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

8

Κοινωνική Πολιτική Αγωγή

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

9

Αισθητική Αγωγή(*)

4

4

-

-

3

3

-

-

212

1

10

Φυσική Αγωγή

3

3

-

-

3

3

-

-

2

2

11

Αγγλικά

1

1

3/2

3/2

-

3

3/2

3/2

-

3

12

Ευέλικτη Ζώνη

3

3

-

-

2/2

1

-

-

-

-

13

ΤΠΕ

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

14

Β' Ξένη Γλώσσα

-

-

-

-

-

-

1/2

1/2

-

1

 

Σύνολο

30

30

 

 

 

30

 

 

 

30

                       
 

‘Αισθητική Αγωγή

 

Εικαστικά

2 2       1       1
 

Μουσική

1 1       1      
 

θεατρική Αγωγή

1 1       1        

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο και τάξη στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ΄ - Δ'

Ε'

ΣΤ΄

Α Β΄

Γ·

Δ'

Συνδιδασκαλία
Γ'-Δ'

Σύνολο ωρών
Γ'-Δ'

1

Θρησκευτικά

-

-

-

-

2/2

1

1

1

2

Γλώσσα

θ

9

-

-

8

8

7

7

3

Μαθηματικά

5

5

3

3

-

6

4

4

4

Ιστορία

-

-

-

-

2

2

2

2

5

Μελ. Περιβάλλοντος

4

4

-

-

2

2

-

-

θ

Γ εωγραφία

-

-

-

-

-

-

2

2

7

Φυσικά

-

-

-

-

-

-

3

3

8

Κοινών. Πολ. Αγωγή

-

-

-

-

-

-

1

1

9

Αισθητική Αγωγή*

4

4

-

-

3

3

2

2

10

Φυσική Αγωγή

3

3

-

-

3

3

2

2

11

Αγγλικά

1

1

3/2

3/2

-

3

3

3

12

Ευέλικτη Ζώνη

3

3

-

-

2/2

1

-

-

13

ΤΠΕ

1

1

-

-

1

1

1

1

14

Β" Ξένη Γλώσσα

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Σύνολο

30

30

 

 

 

30

30

30

 

 

“Αισθητική Αγωγή

 

 

Εικαστικά

2

2

 

 

 

1

1

1

 

Μουσική

1

1

 

 

 

1

1

1

 

θεατρική Αγωγή

1

1

 

 

 

1

 

 

 

4.  Ολοήμερο πρόγραμμα

Α/Α

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

13.15-13.20

5'

Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα σίτισης

1η ώρα

13.20-14.00

40'

Σίτιση

Σίτιση

Σίτιση

Σίτιση

Σίτιση

 

14.00-14.15'

15'

Διάλειμμα

2η ώρα

14.15-15.00

45'

Μελέτη-Προετοίμασία

Μελετη-Προετοιμασία

Μέτη-Προετοιμασία

Μελέτη-Προετοιμασία

Μελέτη-Προετοιμασία

 

15.00-15.15

15'

Διάλειμμα

3η ώρα

15.15-16.00

45'

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου

• Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.

• Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή-Δ/ντριας του σχολείου, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

• Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου καθώς και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός ως ο φέρων την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος κοινοποιείται: α) στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

• Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-Προετοιμασίας το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70.

• Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.

• Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή-Δ/ντριας της σχολικής μονάδας, συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των ωρών διδασκαλίας (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας του Ολοήμερου, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

• Με εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των σχολείων που εφαρμόζουν το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

• Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

• Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι για όλες τις τάξεις τριάντα (30) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:10-13:15), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.

• Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.

2. Στις σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές, χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας.

3. Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των 14 φοιτώντων μαθητών σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ή είναι χαμηλότερος των 10 φοιτώντων μαθητών σε 4/θέσια και 5/θέσια δημοτικά σχολεία, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος.

Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Σίτιση

Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.

Αποχώρηση μαθητών

Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:

● Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:00),

● Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής.

● Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

5. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας

α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.

β) Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2016-2017 και για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, η οργάνωση των τμημάτων διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας θα διατηρηθεί όπως διαμορφώθηκε το σχολικό έτος 2015-2016. Στην περίπτωση κατά την οποία στην ΣΤ΄ τάξη δεν υπάρχει ήδη διαμορφωμένη οργάνωση τμημάτων από το προηγούμενο σχολικό έτος, τότε υλοποιείται διαδικασία επιλογής 2ης ξένης γλώσσας όπως προβλέπεται στα παραπάνω (α) και (β) εδάφια.

6. Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας

α. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σχολικό Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων
α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και
β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

β. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του/της Δ/ντή-Δ/ντριας και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.

γ. Με βάση τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω παράγραφοι (α) και (β) και μέχρι την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Την απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών λαμβάνει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή-Δ/ντριας του σχολείου και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Μετά την απόφαση του οικείου Διευθυντή Π.Ε, ο Δ/ντής-Δ/ντρια του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Αντίγραφο της έγγραφης ενημέρωσης κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

Από την δημοσίευση της παρούσας Υ.Α στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ και Δ
-----
Τηλ : 210.34.43.605 & 3442243

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄),«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
6. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-1-2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
7. Τη με αριθμ. 10/4-5-2010 πράξη του Τμήματος Π.Ε του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων τα οποία θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2010 - 2011 με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00 – 07.15

07.15 - 08.00

15΄

45΄

Υποδοχή μαθητών

Πρωινή προαιρετική ζώνη

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

13:15– 13:25

10΄

διάλειμμα

13:25 -14:00

35΄

7η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00 – 14:05

Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05 – 14:40

35΄

φαγητό- χαλάρωση

14:40 – 14:50

10΄

διάλειμμα

14:50 – 15:30

40΄

8η διδακτική ώρα

15:30 – 15:40

10΄

Διάλειμμα

15:40 – 16:15

35΄

9η διδακτική ώρα

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Απογευματινή προαιρετική ζώνη

16:15 – 16:25

10΄

διάλειμμα

16:25 – 17:00

35΄

10η διδακτική ώρα

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις..

2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

 

 

 

 

ΤΑΞΕΙΣ

 

 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

-

-

2

2

2

2

2.

ΓΛΩΣΣΑ

10

10

8

8

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

-

-

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.

4

4

3

3

-

-

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

-

-

-

-

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

-

-

-

-

3

3

8.

ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

-

-

-

-

1

1

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-Εικαστικά

-Μουσική

-Θεατρική Αγωγή

(5)

2

2

1

(5)

2

2

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4

4

4

2

2

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2

4

4

4

4

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

3

3

3

3

1

1

13.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

 

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

2

2

2

2

2

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

35

35

35

35

35

35

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αύξηση κατά 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Η επιπλέον ώρα θα διατίθεται για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (φιλαναγνωσία)

Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.

Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.

Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για Χορούς.

Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.

Προστίθεται το μάθημα των Τ.Π.Ε.  για 2 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Στην Ευέλικτη Ζώνη αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.

Στην Α΄ τάξη : Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Αγωγής Υγείας
Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών
Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.

Τις ώρες της ΕΖ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

3. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας

Στα σχολεία που θα εφαρμοστεί το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και σε όσα σχολεία διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των 8 μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Σε απομονωμένα σχολεία καθώς και εκεί που επικρατούν ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Διευθυντή Π.Ε., μπορούν να λειτουργούν τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με 5 μαθητές. Λεπτομέρειες για τα παραπάνω θα καθορίζονται από εγκυκλίους που θα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υπ ΠΔΒΜΘ.

4. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος

 O ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.

5. Αναμόρφωση του ολοήμερου προγράμματος

Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες).

· Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν  μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα.

Με βάση τα παραπάνω ο σύλλογος διδασκόντων συγκροτεί το πρόγραμμα μαθημάτων των Ολοήμερων Τμημάτων έτσι ώστε να αναλογούν 2 ώρες μαθημάτων ανά ημέρα σε κάθε τμήμα, συνολικής δηλ. διάρκειας δέκα (10) ωρών.

Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

Μελέτη:
· Μέχρι πέντε (5) τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος διατίθενται δέκα (10) ώρες συνολικά, οι οποίες προτείνεται να γίνονται κυρίως στην Α΄ και Β΄ τάξη. Σε περίπτωση που η Α΄ και Β΄ τάξη στο Ολοήμερο λειτουργεί σε κοινό τμήμα προτείνεται να διατίθενται πέντε (5) ώρες μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα και οι υπόλοιπες πέντε (5) ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.
- Για έξι (6) τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος προτείνονται συνολικά δεκαπέντε πέντε (15) ώρες: πέντε (5) ώρες στην Α΄ τάξη, πέντε (5) ώρες στη Β΄ τάξη και οι υπόλοιπες ώρες διατίθενται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.

Αθλητισμός από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις Α΄, Β΄.

Θεατρική Αγωγή από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

Τ.Π.Ε. από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον ώρες στις νέες τεχνολογίες.

Αγγλικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ως επιπλέον ώρες στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

Μουσική από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Γ, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄

Δεύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες . Προτείνεται μόνο για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων .

Εικαστικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων .Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.).Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικής.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση  του Διευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, οποίος συνδράμει στην καλύτερη δυνατή σύνθεση και οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας μέσα από την ισχυροποίηση της άποψης μαθητών και εκπαιδευτικών , ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνομο προγραμματισμό δράσης σε επίπεδο σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το σχετικό πρακτικό με το Ολοήμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο σχολικό σύμβουλο για έγκριση και θεώρηση.

Για τη διαμόρφωσή του Ολοήμερου Προγράμματος των δέκα (10) διδακτικών ωρών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Μέχρι 3 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών τουλάχιστον (3) διδακτικών αντικειμένων.

Για 4 και 5 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή πέντε τουλάχιστον (5) διδακτικών αντικειμένων.

Για 6 τμήματα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι τουλάχιστον (6) διδακτικών αντικειμένων.

6. Προαιρετική Ζώνη παρακολούθησης του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου

Από τις 16:15 μέχρι τις 17:00 λειτουργεί προαιρετική Ζώνη με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον 15 μαθητών.

Η επιλογή των διδακτικών αντικειμένων γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων όπως περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο.

7. Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου λειτουργεί από 7:00 − 8:00, εφόσον σ’ αυτή συμμετέχουν από 10 μαθητές και πάνω. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15. Στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

8. Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

9. Σίτιση

Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική  ώρα για τον Υποδιευθυντή/Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος ή τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει  την πρώτη διδακτική  ώρα του ολοήμερου προγράμματος , παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.

10. Αποχώρηση μαθητών

Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:

  • Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15),
  • Κατά το χρονικό διάστημα  15:30 - 15:40, εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.
  • Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:15) ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
  • Υπεύθυνος κατά την Προαιρετική Ζώνη (16:15 – 17:00) και για την αποχώρηση των μαθητών στις 17:00 είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στα αντίστοιχα τμήματα.

Με εγκυκλίους του Υπ. ΠΔΒΜΘ, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας κλπ των σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η Παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά Άρθρα