edu.klimaka.gr

Στελέχωση Σχολικών Μονάδων ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)

(ΦΕΚ 1096/2011 - Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1096
2 Ιουνίου 2011

Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1 (6)
Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.9, περίπτωση (εε), του άρθρου 3 και την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν.1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ.2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 3 και την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες Διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 73 περίπτωση α΄ του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ. Α΄), «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010, τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010, (ΦΕΚ 163, τ.Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές Διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 10, του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.6 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141,τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄) και του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009,(ΦΕΚ 213, τ.Α΄): «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-1-2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
12. Τις διατάξεις της με αριθμ. 2672 (ΦΕΚ 2408, τ.Β΄/03-12-2009) απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
13. Την υπ’ αρ. 11333/29−07−10 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 1», την υπ’ αρ. 11334/29-07-10 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 18546/20-10-10 όμοια απόφαση και την υπ’ αρ.11335/29-07-10 απόφαση ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 3».
14. Τις με αριθμ. 23/2010 και 26/2010 Πράξεις του Τμήματος Π.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το με αριθμ. 27/2010 Πρακτικό του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
15. Ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και συγκεκριμένα για τα σχολικά έτη 2010-11, 2011-12 και 2012-13 καλύπτεται από τις ΣΑΕ 2010ΣΕ04580067 (περίπου 420.000 € για το 2011, 1.000.000 € για το 2012 και 580.000 € για το 2013), 2010ΣΕ04580068 (περίπου 2.625.000 € για το 2011, 3.500.000 € για το 2012 και 2.042.000 € για το 2013) και 2010ΣΕ04580069 (περίπου 62.500 € για το 2011, 150.000 € για το 2012 και 87.500 € για το 2013) των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 3», αντίστοιχα, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ,

αποφασίζουμε:

Η στελέχωση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις ΖΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 3» (15/6/2010−30/10/2010) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις του προγράμματος των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, προβλέπεται:

Για τα Νηπιαγωγεία

Η απασχόληση ενός (1) επιπλέον εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 στα Νηπιαγωγεία των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για κάθε δύο (2) τμήματα που λειτουργούν.

Για τα Δημοτικά σχολεία

• Η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, κλάδου ΠΕ70, για τις ανάγκες συνεκπαίδευσης, ο αριθμός των οποίων ορίζεται:
− στα 6/θέσια σχολεία 1 επιπλέον εκπαιδευτικός,
− στα 9/θέσια 2 επιπλέον εκπαιδευτικοί,
− στα 12/θέσια 3 επιπλέον εκπαιδευτικοί κοκ.

Η πρόσληψη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονάδα και οι οποίες προκύπτουν από την παρέμβαση στο διδακτικό ωράριο και στο ωρολόγιο πρόγραμμα στην υποχρεωτική και στην προαιρετική ζώνη.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται, με σειρά προτεραιότητας, από εκπαιδευτικούς από το τακτικό προσωπικό των σχολείων των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και συμπληρώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, που πλεονάζουν ή μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου, τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για τη δράση της ενίσχυσης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συνεκπαίδευσης, δύναται να ανατίθεται υπερωριακό έργο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιθυμούν να εργαστούν πλέον του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπερωριακή απασχόληση των μονίμων εκπαιδευτικών.

Για τις ανάγκες που δεν θα καλυφθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα απασχοληθούν εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους εργασίας και τις αμοιβές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στις προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, και σε εξαιρετική περίπτωση ωρομίσθιοι – ανάλογα με τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες.

2. Υπεύθυνοι ΖΕΠ

Τα σχολεία, των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που δεν είναι ολοήμερα κατά την ένταξή τους σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ορίζονται ταυτόχρονα ολοήμερα σχολεία, κατά τον ορισμό των ΖΕΠ.

Επίσης ορίζονται οι θέσεις Υποδιευθυντών και Υπευθύνων προγράμματος σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Στα σχολεία που λειτουργούν ως Ολοήμερα Σχολεία και εντάσσονται σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας διατηρούνται οι θέσεις των Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων του προγράμματος του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι μέχρι και το 9θέσιο σχολείο, έχουν την ευθύνη και του προγράμματος Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

Σε κάθε σχολείο που ανήκει σε ΖΕΠ ο Διευθυντής του σχολείου ορίζεται ως μέλος της συντονιστικής ομάδας της ΖΕΠ. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή, ορίζεται ο Υποδιευθυντής και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, έτερος εκπαιδευτικός ως μέλος της συντονιστικής ομάδας, ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων και εισήγηση του Διευθυντή. Η συντονιστική ομάδα και το έργο της θα ορίζεται με υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα