edu.klimaka.gr

Διαδικασία Προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής / Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά 2022-23

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ.52/86299/Δ1/12-07-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
-----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ.Λαπατά
: Ελ. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Σας γνωρίζουμε ότι για την προμήθεια των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, τα οποία θα διδαχθούν οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία, θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

1. Η επιλογή των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας θα γίνει από τους εγκεκριμένους πίνακες που περιέχονται στις με αριθμ. Φ52/77995/Δ1/24-06-2022) και Φ52/78000/Δ1/24-06-2022 Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες σας επισυνάπτουμε.

2. Ο Διευθυντής του Σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας της σχολικής μονάδας, σε ειδική συνεδρίαση, εισηγούνται στο σύλλογο διδασκόντων τα βιβλία των Ε΄ και Στ΄ τάξεων (μόνο βιβλίο μαθητή), τα οποία κατά τη γνώμη τους κρίνονται περισσότερο κατάλληλα για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους και θα χρησιμοποιηθούν για το σχολικό έτος 2022-2023.

3. Η επιλογή των διδακτικών σειρών και μόνο για το βιβλίο του μαθητή θα γίνει μεταξύ εκείνων που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές (όπως αυτό αναφέρεται στις Αποφάσεις αριθμ. Φ52/77995/Δ1/24-06-2022) και Φ52/78000/Δ1/24-06-2022

4. Η προμήθεια του βιβλίου του μαθητή για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού πραγματοποιείται ανά τάξη και λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς κάθε βιβλίου ξεχωριστά για κάθε τάξη.

5. O σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο βιβλίο που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.

6. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ορίζει επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τρία μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας ορίζονται κατά προτεραιότητα μέλη της επιτροπής.

7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποιούν τις παραγγελίες των βιβλίων επικοινωνώντας με τους εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πριν αποστείλει στους εκδοτικούς οίκους την παραγγελία, και αφού έχει προϋπολογίσει το κόστος της, οφείλει να επικοινωνήσει με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) όπως ισχύουν και των διαθέσιμων πιστώσεων του ΑΛΕ 2310401004, θα εγκρίνει ή όχι την προώθηση της παραγγελίας στον εκδοτικό οίκο

Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης). Τα παραστατικά στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την εξόφλησή τους, που θα γίνει μετά τη χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής με το απαιτούμενο ποσό

Οι Σχολικές επιτροπές θα διαθέσουν το ποσό της χρηματοδότησης (ΑΛΕ 2310401004) μόνο για την αγορά του βιβλίου του μαθητή και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των μαθητών για αγορά βιβλίων ή τετραδίων εργασιών ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

8. Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο πρέπει να φαίνονται ο τίτλος του ξενόγλωσσου βιβλίου και ο αριθμός των αντιτύπων.

Τα "Δελτία Αποστολής-Τιμολόγια" ή τα "Δελτία Αποστολής" για τα οποία θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης του Εκδοτικού Οίκου ή προμηθευτή ή συγγραφέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Σχολική Επιτροπή …………………………..
Δ/νση ………………………………………….
ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής ………………….
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ………………………………

Στα παραστατικά στοιχεία αναγράφονται ευανάγνωστα η σχολική μονάδα για την οποία προορίζονται τα βιβλία, ο αριθμός των αντιτύπων, ο τίτλος και η τιμή μονάδας, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων από τις Σχολικές Επιτροπές, προς τις οποίες θα διατεθούν τα ανάλογα ποσά από τον προϋπολογισμό του 2020 αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι τιμές αγοράς των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας είναι οι αναγραφόμενες στις με αριθμ.:
α. Φ52/ 77995/Δ1/24-06-2022 και
β. Φ52/ 78000/Δ1/24-06-2022 Υπουργικές Αποφάσεις χωρίς καμία παρέκκλιση

9. Το πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής ή τα τιμολόγια - ΔΑ κλπ), το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και το ένα αντίτυπο του πίνακα Ι παραδίδονται στη Σχολική Επιτροπή.

10. Για τη διευκόλυνση του έργου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης των προμηθευτών των βιβλίων, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει το αντίτυπο του συνημμένου πίνακα στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οπωσδήποτε πριν προωθήσει την παραγγελία στον εκδοτικό οίκο.

11. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, σχετικά με την εξασφάλιση της πίστωσης, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. - Τμήμα Β' τηλ.: 210-344 2993

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ & ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 2022-2023
  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL, FAX
1 ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ι.Κ.Ε. - LE LIVRE OUVERT ΣΟΛΩΝΟΣ 77,
10679 ΑΘΗΝΑ
2103629438,
2103629703
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2 CLE International (με εξουσιοδότηση προς Ανοικτό Βιβλίο Ι.Κ.Ε.)      
3 ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ 9,
69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
25310-22877/31918 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
25310- 73106
4 DEUTSCH DURCH DIE LUPE – NICOLAS VLACHOS ΓΡΙΒΑ 6, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 210-6830671 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
210-6890255
5 HUEBER HELLAS ΠΕΝΤΕΛΗΣ 31Α, 15343
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210-6007803-4 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 210-6007800
6 KLETT HELLAS ΕΠΕ ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 110,
17456 ΑΛΙΜΟΣ
210-9902700 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
210-9902703
7 TRAIT D’ UNIOΝ Α.Ε. ΚΑΝΑΡΗ 16, 10674 ΑΘΗΝΑ 210-3635268 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
210-3635017
8 Didier (με εξουσιοδότηση προς Trait d’Union)      
9 ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΕΥΑΓΟΡΑ 31, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ +30 (211) 213
5782
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
10 Hachette (με εξουσιοδότηση προς Τσιγαρίδας Α.Ε.) ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1,
ΑΘΗΝΑ 106 78
210-2717521 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
11 Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9, 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 28103-60970 Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά Άρθρα