edu.klimaka.gr

Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2022 2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ Ε'-ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.Φ52/78000/Δ1/24-06-2022/ΥΠAIΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
-------
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ελ.Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2022-2023

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 60, παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167), «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 7, παρ. 2 και 3 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 33 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123), «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
11. Τη με αρ. 141417/Δ2/2016 (ΦΕΚ Β’ 2871) Υ.Α., «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».
12. Τη με αρ. Φ.52/ 25566 /Δ1/8-3-2022Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
13. Το με αρ. 70766/8-6-2022/Δ1 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
14. Τη με αρ. 34/16-06-2022 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΑΞΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ
Επανέκδοση
1 Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος Α
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2021
  Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος Α Lehrerhandbuch (Βιβλίο Εκπαιδευτικού)
Διατίθεται και ως PDF - download: www.hueber-hellas.grà Δημόσια Σχολεία à Δημοτικό
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
  Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό -Τεύχος Α
1 CD
Διατίθεται και ως download: www.hueber-hellas.grà Δημόσια Σχολεία à Δημοτικό
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2021
  Παρέα με Paul, Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος B
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2021
  Παρέα με Paul , Lisa & Co  στο Δημοτικό - Τεύχος B Lehrerhandbuch (Βιβλίο Εκπαιδευτικού)
Διατίθεται και ως PDF - download: www.hueber-hellas.grà Δημόσια Σχολεία à Δημοτικό
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
  Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Β
1 CD
Διατίθεται και ως download: www.hueber-hellas.grà Δημόσια Σχολεία à Δημοτικό
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2021
  Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό –
Τεύχος Α + Β –digital
(Ψηφιακή έκδοση /υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό)
Hueber Hellas E΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση 2019 Επανέκδοση 2021
2 Luftballons DaF 1/ Lehr-und Arbeitsbuch
(βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
  Luftballons DaF 1 Lehrerhandbuch (Bιβλίο Εκπαιδευτικού) Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
  CD Luftballons DaF 1 (Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια) Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
  Luftballons DaF 2/Lehr-und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
  Luftballons  DaF 2 Lehrerhandbuch (Βιβλίο εκπαιδευτικού) Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
  CD Luftballons DaF 2
(Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)
Steinadler – Εκδόσεις Κουναλάκη Α.Ε. ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
3 Beste Freunde Α1.1 –Kursbuch ΑR (εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας) (βιβλίο μαθητή) Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 Έκδοση
2019
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde A1.1-Arbeitsbuch mit Audio-CD
(Τετράδιο  εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 Έκδοση
2019
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde A1.1-1CD Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2019
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde A1.1-
Lehrerhandbuch (Βιβλίο
εκπαιδευτικού)
Hueber Hellas Ε΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ για
εκπαιδευτικό
Έκδοση
2020
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde Α1.2 –Kursbuch ΑR (εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας) (βιβλίο μαθητή) Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 Έκδοση
2020
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde Α1.2 -Arbeitsbuch mit Audio-CD
(Τετράδιο  εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 Έκδοση
2020
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde A1.2-1CD Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό Έκδοση
2020
Επανέκδοση
2021
  Beste Freunde Α1.2-
Lehrerhandbuch (Βιβλίο
εκπαιδευτικού)
Hueber Hellas ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ για
εκπαιδευτικό
Έκδοση
2020
Επανέκδοση
2021
4 Junior 1, Kurs-
und Arbeitsbuch + Online Hörmaterial

(Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων +Ακουστικό υλικό online)
Κlett Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
  Junior 2, Kurs-
und Arbeitsbuch + Online Hörmaterial
(Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων +Ακουστικό υλικό online)
Κlett ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
  Junior 1+2, Lehrerhandbuch+DVD- ROM
(Βιβλίο του καθηγητή +DVD-ROM)
Klett E΄+ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
2018
5 Schulbus A neu - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 03,64 2022
  Schulbus A neu -Lehrerhandbuch-
βιβλίο καθηγητή
Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2022
  Schulbus A - 1CD με ακουστικά κείμενα Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν  
  Schulbus A - CD με flash cards (αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή) για την επανάληψη λεξιλογίου/γραμματικής και πρόσθετο υλικό ασκήσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών
!!!ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι το CD που προσκομίστηκε από τον εκδ. οίκο φέρει τον τίτλο Naseweis 1 neu interaktiv και όχι Schulbus A
Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν  
  Schulbus Β neu - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 03,64 2022
  Schulbus Β neu -Lehrerhandbuch-
βιβλίο καθηγητή
Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2022
  Schulbus Β - 1CD με ακουστικά κείμενα Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν  
6 WUNDERBAR!1- Student΄s book ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7,50 2019
  WUNDERBAR!1- Workbook + AUDIO CD ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4,50 2019
  WUNDERBAR!1- Teacher΄s book + 2 AUDIO CDs ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2019
  WUNDERBAR!1- Flashcards ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2019
  WUNDERBAR!1-Class Digital Book ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2019
  WUNDERBAR!2- Student΄s book ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7,50 2020
  WUNDERBAR!2- Workbook + AUDIO CD ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4,50 2020
  WUNDERBAR!2- Teacher΄s book + 2 AUDIO CDs ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2020
  WUNDERBAR!2- Flashcards ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2020
  WUNDERBAR!2-Class Digital Book ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για τον εκπαιδευτικό 2020
  GRAMMATIK KINDERLEICHT A1 + CD ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD E + ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 10,60 2019
  BESTENS A1 + CD ELI/DEPORTIVO PUBLISHING HELLAS LTD ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8,53 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

Σχετικά Άρθρα