edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός Εξετάσεων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΝΕΕΓΥΛ) 2023

Αρ.Πρωτ. 44885/Δ3/19-04-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
-------
Πληροφορίες : Ε. Παναγιωτοπούλου, Β. Σούρμπης
Email : deae1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442190, 3797, 2194

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023
Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8)

Σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία 39704/ΓΔ4/04-04-2023 (ΦΕΚ 2194/τ.Β΄/2023) απόφαση, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της χώρας.

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023. Μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθήτριες/τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από την/τον Διευθύντρια/ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/ους από αυτές/ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Μετά τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα υποβληθούν το διάστημα από Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 έως Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Μετά τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων, οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα υποβληθούν το διάστημα από Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 έως Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις για αναβαθμολόγηση θα υποβληθούν το διάστημα από Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Α΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/τ.Β’/13-09-2022 ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Β΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 135504/Δ3/01-11-2022 (ΦΕΚ 5636/τ.Β΄/03-11-2022) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 140340/Δ3/11-11-2022 (ΦΕΚ 5865/τ.Β΄/17-11-2022) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 40204/Δ3/14-03-2019 (ΦΕΚ 992/τ.Β’/22-03-2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΧΘΕΙΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών της Α΄ τάξης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 136 του ν.4610/2019 (Α’ 70).

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στο άρθρο 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70).

  • Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.
  • Για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών ισχύουν τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα