edu.klimaka.gr

Ωράριο Εργασίας Οδηγών / Συνοδών Μαθητών Ειδικής Αγωγής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑ

Αρ.Πρωτ.160043/Δ3/26-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
email:t08deab(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες:Φ.Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο:210 3442933,210 3442931
FAX:210 3442193

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 1 των παρ. 5 και 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και η παράγραφος 6 συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195).
β) των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
γ) του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
δ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, [..........]. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [………….] στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
ε) του Π.Δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Β΄/30.1.2008) απόφασης ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών και συνοδών μαθητών».
3. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Α/965/130772/Β1/01-08-2017 βεβαίωση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4337/2015 της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6:30 έως 9:00 και από 12:00 έως 17:00 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 17:00 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η υπ΄ αριθμ. 40859/Γ6 /03-04-2008 απόφαση (Β΄/652 ) «Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 652/2008)

Aριθμ. 40859/Γ6
Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (Φ.Ε.Κ. 126 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Β΄/30.1.2008)απόφαση ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών και συνοδών μαθητών».
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1944 τ.Β΄/1.10.2007), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Ειδικών Σχολείων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6.30 έως 9.30 και από 11.30 έως 15.30 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6.30 έως 16.00 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Σχετικά Άρθρα