edu.klimaka.gr

Τοποθετήσεις Διευθυντών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.45035/Θ2/19-04-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Π. Μπεκιάρη
deektha(ΣΤΟ)minedu.gov.gr)
Τηλ.: 2103442412, 3442172
e-mail: ekkl-sxoleia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) του Ν.4823/2021 (Α΄ 136)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136) και ιδίως των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 135 και των άρθρων 117 και 119, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την αριθ. 128677/Θ2/19-10-2022(Β΄ 5464) ΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την αριθ. 3817/Θ2/ 13-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ) «Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)».
5. Την αριθ. 42021 /Θ2/10-4-2023 (ΑΔΑ: 66Ι446ΜΤΛΗ-Ω2Τ) «Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)».
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Το άρθρο 3 της αριθ. 1614/Υ1/8-01-2020 (Β’ 8) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»….».
9. Το αρ. Φ.5/4/707/19-04-2023 (ΚΠ ΥΠΑΙΘ 44919/Θ2/19-04-2023) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
10. Τα αρ. 228/75/07-04-2023 (ΚΠ ΥΠΑΙΘ 41795/Θ2/10-04-2023) και 241/84/18-04-2023 (ΚΠ ΥΠΑΙΘ 44905/Θ2/19-04-2023) έγγραφα του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
11. Την αρ. 42646/Θ2/11-04-2023 υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου Διευθυντή σε θέση Διευθυντή εκκλησιαστικού σχολείου.
12. Την ανάγκη κάλυψης των θέσεων Διευθυντών/ντριών των οκτώ (8) Εκκλησιαστικών Σχολείων.
13. Οι υποψήφιοι για τη θέση Διευθυντή/ντριας στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτρας δεν πληρούν την προϋπόθεση τοποθέτησης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε τους εξής εκπαιδευτικούς των στον παρακάτω πίνακα εμφαινομένων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά τους στον οικείο τελικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

α/α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 209350 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
2 398042 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
«ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ»
3 181022 ΓΙΑΝΝΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΝΕΑΠΟΛΙΤΗΣ»
4 170402 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
«ΑΓΙΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΚ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ "
5 148129 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
6 212391 ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕ.Ε.Λ.-Γ/ΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7 392021 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΓΕ.Ε.Λ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η θητεία των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων λήγει στις 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι τοποθετούμενοι/ες Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2022-2023.
Μετά την έκδοση της παρούσας οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Σχετικά Άρθρα