edu.klimaka.gr

Αριθμός Μαθητών ανά Τμήμα σε ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 833/2014)

Αριθμ. 42712/Γ2
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. η) του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιωάννη Μιχελάκη ως Υπουργού Εσωτερικών.
4. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθ. Πρωτ. 82029/Γ2/19-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Βιολετής Α.
Τηλέφωνο: 210-344 3276-3306
fax: 210-3443253

ΘΕΜΑ: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α).
2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α).
3. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.1120/Η/7-1-2010 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.» (ΦΕΚ 1Β).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Αποφασίζουμε:

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τομέα στην Β' ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στην Γ' ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8).

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στις Α' και Β' τάξεις ΕΠΑ.Σ. καθορίζεται σε δέκα (10).

4. Σε περίπτωση όπου σε δύο ή περισσότερα ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος τομέα ή ειδικότητας, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται η σχολική μονάδα στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό με τους περιορισμούς των παραγράφων 1,2 και 3. Κριτήρια για τον ορισμό της σχολικής μονάδας στην οποία θα λειτουργήσει το τμήμα είναι πρωτίστως η πληρότητα και η επάρκεια του αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού και δευτερευόντως η χωροταξική εξυπηρέτηση των μαθητών.

5. Για τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης - κοινοποιημένη στην Δ.Σ.Δ.Ε. - Τμήμα Β' του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.- ύστερα από ειδική, αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα.

6. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Η υπ'αριθμ.56647/Γ2/01-06-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 947 Β') καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα