edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός Γραπτών Εξετάσεων ΕΠΑΛ

Προγραμματισμός Γραπτών Ενδοσχολικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ-Π.ΕΠΑΛ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ13α/41979/Δ4/10-04-2023/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
E-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ανδριτσάκη Α.
Ελευθερίου Κ.
Τηλέφωνο: 210 344 3014, 210 344 2231

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2022-2023
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8)

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 39704/ΓΔ4/04-04-2023 (ΦΕΚ 2194/τ.Β/2023) απόφαση, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ της χώρας..

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023. Μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Προτείνεται οι τελευταίοι/ες να εξετάζονται στη διάρκεια της περιόδου από την Τρίτη 23 Μαΐου
2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Μαΐου 2023.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σύμφωνα με την ενότητα Δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β΄ 1675) υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. - Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.» :

  • Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
  • Οι μαθήτριες/τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/ους από αυτές/ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

Τις ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν και είναι εξεταστικό κέντρο, μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ, των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ και Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ Π.ΕΠΑΛ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Α΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ και των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/108535/ΓΔ4/09-09.2022 (Β’ 4820) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/129177/ΓΔ4/20-10-2022 (Β’ 5503) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, όπως ισχύει.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (Β’ 13) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΧΘΕΙΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών της Α΄ τάξης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 136 του ν.4610/2019 (Α’ 70).

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στο άρθρο 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70).

  • Οι εξετάσεις για τους μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών θα αρχίσουν την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023.
  • Για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών ισχύουν τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (Α’ 70) θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις, στην έκδοση αποτελεσμάτων, στην αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου, ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στους/στις μαθητές/τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα