edu.klimaka.gr

Εγγραφή Μαθητών σε Γ' Τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & B΄
Πληροφορίες: Ιωάννης Καπουτσής
Ολυμπία Μαραγκού
Όλγα Στουραΐτου E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 2212 & 2034
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)».

Α) ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 151 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Α1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και τη με αρ. πρωτ. Φ4/53112/Δ4 (ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/08-05-2020) Υ.Α., δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου του σχ. έτους 2019-2020 με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-2021 έχουν:

1) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-19 οι οποίοι δεν προήχθησαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 και έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ΄ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Άρθρο 151, παρ. 2γ, περ. ββ)

2) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-19 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. (Άρθρο 151, παρ. 2δ)

3) Μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και:
α) δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή
δ) είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 (ΦΕΚ 1675/Β΄/14-05-2019) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους. (Άρθρο 151, παρ. 4α)

4) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 οι οποίοι:
α) είχαν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ή
β) είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ΄ τάξη ή
γ) δεν προήχθησαν από τη Γ΄ τάξη
και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν.4386/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα I του άρθρου 36 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β΄/31-05-2019) Υ.Α. (Άρθρο 151, παρ. 4γ)

Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Παρασκευή 22-05-2020 έως την Πέμπτη 28-05-2020 συνοδευόμενες από:

α) Βεβαίωση σπουδών από το ΕΠΑ.Λ. τελευταίας φοίτησης. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις 1) και 3δ) των κατηγοριών των μαθητών με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, εκτός από τη βεβαίωση σπουδών, απαιτείται και ο έλεγχος προόδου του τελευταίου έτους φοίτησης

β) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2) Οι αρμόδιοι/-ες Διευθυντές/-ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν:

α) να προβούν σε έλεγχο των δικαιολογητικών ως προς το δικαίωμα συμμετοχής των υποψηφίων στις εν λόγω εξετάσεις

β) να κατανείμουν τους/τις υποψήφιους/-ες σε κάποιο από τα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσής τους, με την προϋπόθεση να λειτουργεί εκεί ο συγκεκριμένος τομέας σε μαθήματα του οποίου θα εξεταστούν οι εν λόγω μαθητές/-τριες

γ) να ενημερώσουν τα οριζόμενα σχολεία για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις ενδοσχολικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020, αποστέλλοντάς τους σχετικό έγγραφο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου οι Διευθυντές/-ντριες των εν λόγω σχολικών μονάδων να έχουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

δ) να ενημερώσουν με κάθε προσφερόμενο τρόπο τους/τις αιτούντες/-σες τόσο για τη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ. στην οποία έχουν κατανεμηθεί και οφείλουν να προσέλθουν για τις εν λόγω εξετάσεις, όσο και για την υποχρέωσή τους να επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (π.χ. το πρόγραμμα εξετάσεων).

3) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

4) Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τα μαθήματα τομέα στα οποία θα εξεταστούν οι εν λόγω μαθητές/-τριες ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/2019 (ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019) Υ.Α.

Β) ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α΄ 84)

Β1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/13-04-2020) και τη με αρ. πρωτ. Φ4/53112/Δ4 (ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/08-05-2020) Υ.Α., ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, δικαίωμα συμμετοχής στις ενδοσχολικές εξετάσεις έχουν μαθητές οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωριστεί στα ηλεκτρονικά Μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), και συγκεκριμένα:

1) Μαθητές της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

2) Μαθητές ανεπαρκούς φοίτησης ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών.

3) Απόφοιτοι Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

4) Μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.

Β2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Οι ως άνω κατηγορίες μαθητών είναι απαραίτητο να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στη σχολική μονάδα φοίτησής τους έως την Πέμπτη 28-05-2020, δηλώνοντας τα ακόλουθα:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εγγραφεί και φοιτώ στη Γ΄ τάξη του……… εσπερινού ΕΠΑ.Λ……. τριετούς φοίτησης ή του……… ημερήσιου ΕΠΑ.Λ………….. κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιθυμώ να εξεταστώ στα μαθήματα Τομέα όπως αυτά καθορίζονται με τη με αρ. πρωτ. Φ4/72379/Δ4/2019 (ΦΕΚ 1675 Β΄/14-5-2019) Υ.Α., κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων 2019-2020.»

2) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρωτοκολλούνται και διατηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας.

3) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούν και θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των ΕΠΑ.Λ. να ενημερώσουν εγκαίρως τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα