edu.klimaka.gr

Ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2023 - 2024

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.95129/Υ2/31-08-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ε-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 32 22
210 344 32 97

ΘΕΜΑ: Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. και Π. ΕΠΑ.Λ.)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της παρ. 2 (περ. ι΄) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (A' 193), όπως ισχύουν,
(β) της παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (A' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (A' 83),
(γ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του ν.4763/2020 (Α΄ 254),
(δ) της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
(ε) του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 17,
(στ) των άρθρων 16-21 και της παρ. 4 του άρθρου. 169 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
(ζ) της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (A' 45),
(η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄ 133),
(θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄ 31),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
(ια) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),
(ιγ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Α΄ 131).
2. Την υπό στοιχεία 4818/08-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
3. Την υπό στοιχεία 42712/Γ2/20-03-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια» (B' 833).
4. Την υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2891).
5. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των προτύπων επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄2180)., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπό στοιχεία Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, τα παρακάτω τμήματα Α΄ τάξης, τμήματα Τομέων Β΄ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ. και Π. ΕΠΑ.Λ.), κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης:

(...)

Μαρούσι, 31/08/2023

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τα Ολιγομελή Τμήματα ΕΠΑΛ 2023-2024

Σχετικά Άρθρα