edu.klimaka.gr

Επαγγελματικές Σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ - Ειδικότητες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3078/2021

Αριθμ. 49718
Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (Α’ 157).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
7. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 110).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)
11. Την υπ’ αρ. 37328/8-6-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
12. Την υπ’ αρ. 2914/53/18-5-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
13. Την ανάγκη προσαρμογής των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
14. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254), από το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής:

Άρθρο 1

1. Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου (3), εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στο Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του ν. 4763/2020.

2. Από το σχολικό έτος 2021-2022, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μετατροπή ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020

 1. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αγ. Αναργύρων
 2. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αιγάλεω
 3. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Γαλατσίου
 4. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ελευσίνας
 5. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καλαμακίου
 6. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Μοσχάτου
 7. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Μυτιλήνης
 8. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής
 9. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Παλλήνης
 10. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πειραιά
 11. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρόδου
 12. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη
 13. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σαλαμίνας
 14. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Υμηττού
 15. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χαλκίδας
 16. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου
 17. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου
 18. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων
 19. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Άρτας
 20. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων
 21. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κέρκυρας
 22. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αλεξανδρούπολης
 23. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Δράμας
 24. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ξάνθης
 25. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καβάλας
 26. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κομοτηνής
 27. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ορεστιάδας
 28. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σερρών
 29. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Βόλου
 30. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας
 31. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λαμίας
 32. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λάρισας
 33. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αγρινίου
 34. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Αργολίδας
 35. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καλαμάτας
 36. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Μεσολογγίου
 37. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πάτρας
 38. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πύργος
 39. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Σπάρτης
 40. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Τρίπολης
 41. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Βέροιας
 42. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Φλώρινας
 43. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καστοριάς
 44. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κατερίνης
 45. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς
 46. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κοζάνης
 47. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Λακκιάς
 48. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Πτολεμαΐδας
 49. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου
 50. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 1η Θεσσαλονίκης
 51. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 2η Θεσσαλονίκης

Άρθρο 2

1. Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

2. Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθρου 1, από το σχολικό έτος 2021-22 δύνανται να υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα μεταγυμνασιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης των παρακάτω ειδικοτήτων:

 1. Αισθητικής Τέχνης
 2. Αργυροχρυσοχοΐας
 3. Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
 4. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
 5. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
 6. Βοηθών Φαρμακείου
 7. Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας
 8. Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
 9. Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
 10. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
 11. Επεξεργασίας Γούνας
 12. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
 13. Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
 14. Κοινωνικών Φροντιστών
 15. Κομμωτικής Τέχνης
 16. Κτιριακών Έργων
 17. Μαγειρικής Τέχνης
 18. Μαρμαροτεχνίας
 19. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
 20. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 21. Ξυλουργών - Επιπλοποιών
 22. Συντηρητών Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
 23. Σχεδιαστές Ενδύματος
 24. Σχεδιαστών Επίπλου
 25. Σχεδιαστών Εσωτερικών Χώρων
 26. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ
 27. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
 28. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)
 29. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
 30. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
 31. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
 32. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
 33. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
 34. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 35. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
 36. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
 37. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
 38. Υδρόβιας Παραγωγής ψαριών
 39. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων
 40. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
 41. Υφάσματος Ένδυσης
 42. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 43. Ωρολογοποιίας

3. Οι ανωτέρω ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητευόμενων που εγγράφονται στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για τους μαθητευόμενους, οι οποίοι εγγράφονται στην Α’ τάξη των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα