edu.klimaka.gr

Οδηγίες Οργάνωσης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-2021 - Προγραμματισμος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.164108/Δ2/08-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
-----
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Ενισχυτική Διδασκαλία σχ. έτους 2020-2021
Σχετ.: Το 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται:

Α) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο με αρ. πρωτ. 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφο μέχρι την Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή να αποστείλουν προς τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
α) τις εισηγήσεις τους για την λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τμημάτων ανά Κέντρο και
β) τις εισηγήσεις των Σ.Ο.Δ.Α.Ε. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτές υπάρχουν.

Στις εισηγήσεις για λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε., οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν τους Υπεύθυνους Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης καθώς και αντικαταστάτες αυτών σύμφωνα με την παρ. 13 της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2 /21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194). Επίσης, οι Διευθυντές εισηγούνται και για τον ενδεικτικό αριθμό διδασκόντων ανά κλάδο που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των οικείων Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που σας έχει αποσταλεί με το με αρ.πρωτ. 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 της ως άνω Υ.Α., σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων μαθητών ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

Β) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τις εισηγήσεις από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνουν στα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήματα προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), προχωρούν στην οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020. Δηλαδή, οριστικοποιούνται ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε., οι Υπεύθυνοι Σ.Κ.Α.Ε. και οι αντικαταστάτες αυτών, ο αριθμός τμημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε. και ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που θα διδάξουν στα τμήματα. Ενημερώνονται σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις και αποστέλλεται προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

α) ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν και

β) ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_2_Περιφ_Δ_ΣΚΑΕ_Τμήματα_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τα Σ.Κ.Α.Ε. και τα τμήματα μαθημάτων που θα λειτουργήσουν ανά τάξη σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε..

Στην εξαιρετική περίπτωση που υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε. για λειτουργία ολιγομελούς τμήματος (5-9 μαθητές) αποφασίζεται η έγκριση ή μη του εν λόγω τμήματος παράλληλα με την έκδοση απόφασης ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών.

β) Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για έγκριση λειτουργίας Σ.Κ.Α.Ε. αποτελούμενων από μία σχολική μονάδα ή/και για έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων (3-4 μαθητών), αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ (υπόψη Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) τις σχετικές εισηγήσεις μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020. Παρακαλείσθε, για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μία μόνο φορά για το σύνολο των αιτημάτων.

Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δύνανται να επεξεργάζονται την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας χωρίς όμως να προβούν σε έκδοση αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών ή σε τυχόν έγκριση ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές).

Ο σχεδιασμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα οριστικοποιηθεί μετά την τελική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού θα ενημερωθούν σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα εκδοθούν οι αποφάσεις ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών στις οποίες θα περιλαμβάνονται και τα Σ.Κ.Α.Ε. που αποτελούνται από μία σχολική μονάδα (σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί) και θα αποσταλεί
προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν, καθώς και το ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με το Υπόδειγμα_2_Περιφ_Δ_ΣΚΑΕ_Τμήματα_2020_21 όπως έχει οριστικοποιηθεί μετά την τελική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επίσης, παράλληλα με την έκδοση των αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών θα δοθεί και η τελική έγκριση ή μη των ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές), σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε..

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

-Υποδείγματα αποφάσεων ορισμού περιέχονται στον οδηγό υλοποίησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021 που θα σας αποσταλεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας.

-Τα αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και τα ηλεκτρονικά αρχεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Α΄ στο spoudonde@minedu.gov.gr. Επειδή τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποσταλεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2019_20 θα επισυνάπτονται της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς, παρακαλείσθε να στείλετε 1 πίνακα με 1 φύλλο όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι Δ.Δ.Ε αρμοδιότητάς σας.

-Οι αποφάσεις ορισμού ΣΚΑΕ-Υπευθύνων αναρτώνται στην Διαύγεια και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Α στο spoudonde@minedu.gov.gr.

-Όσα αναφέρονται στο παρόν αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

-Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194) οι διδάσκοντες/ουσες στα Σ.Κ.Α.Ε., θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.156902/Δ2/17-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443422
210-3443010

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021».Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α. παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

α) Να προβούν σε μια πρώτη ενδεικτική κατανομή των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης και σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Συν. 2. Πίνακας Κατανομής Σ.Κ.Α.Ε. - Εκπαιδευτικών).

β) Να συστήσουν τις Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 9 της ανωτέρω Υ.Α. και να αναρτήσουν τις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια. Μετά την ανάρτηση των αποφάσεων στη Διαύγεια να κοινοποιηθούν στη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α’ του Υ.ΠΑΙ.Θ. (spoudonde@minedu.gov.gr).

γ) Να αποστείλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για λειτουργία μεμονωμένων ΣΚΑΕ, καθώς επίσης και να διαβιβάσουν προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. τεκμηριωμένες εισηγήσεις των οικείων ΣΟΔΑΕ για λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 3-4 μαθητών.

Η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μια μόνο φορά για το σύνολο των αιτημάτων.

Για τα ανωτέρω επισυνάπτεται πίνακας με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

α) Να γνωστοποιήσουν τη δημοσίευση της με αρ. πρωτ. .125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β’ 4194) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021» στις οικείες σχολικές μονάδες. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων) και να συλλέξουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.
Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (Υπόδειγμα_2_Διευθυντές Γυμνασίων) το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

β) Να εισηγηθούν, με βάση το α) και την ενδεικτική κατανομή ΣΚΑΕ ανά Διεύθυνση Δ.Ε., προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, τις οικείες σχολικές μονάδες Γυμνασίων στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Η εν λόγω εισήγηση θα συνοδεύεται από συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (Υπόδειγμα_3_Διευθυντές ΔΔΕ), στο οποίο θα αποτυπώνονται ευκρινώς οι σχολικές μονάδες Σ.Κ.Α.Ε., οι σχολικές μονάδες τις οποίες θα εξυπηρετεί το κάθε Σ.Κ.Α.Ε., ο συγκεντρωτικός αριθμός μαθητών ανά μάθημα και ο αριθμός τμημάτων μαθημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε.. Στις εισηγήσεις για λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε., οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν τους Υπεύθυνους Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης καθώς και αντικαταστάτες αυτών σύμφωνα με την παρ. 13 της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194).

Επίσης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 της Υ.Α., διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για την συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

Για τα ανωτέρω επισυνάπτεται πίνακας με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών:

3) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Χρονοδιάγραμμα

Ενέργειες

έως Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης:

-Πρώτη ενδεικτική κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. και ενημέρωση Δ/ντων Δ.Ε.

έως Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης:

-Ενημέρωση οικείων σχολικών μονάδων

έως Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης:

-Ορισμός Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

έως Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Σχολική μονάδα:

-Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

-Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και υποβολή τους στο Δ/ντη Σχολικής Μονάδας

έως Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Σχολική μονάδα:

-Πρόταση-απόφαση συλλόγου διδασκόντων και σύνταξη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών (Υπόδειγμα_2_Διευθυντές Γυμνασίων)

-Ηλεκτρονική αποστολή αρχείου μαθητών προς Δ/ντη Δ.Ε.

-Εισήγηση προς Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης για τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε. και πρόταση Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού

έως Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020

-Επεξεργασία ηλεκτρονικών αρχείων μαθητών των Σχολικών Μονάδων

-Εισήγηση προς Περιφερειακή Δ/νση για τις οικείες σχολικές μονάδες στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σ.Κ.Α.Ε. και υποβολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου (Υπόδειγμα_3_Διευθυντές ΔΔΕ)

έως Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Εισηγήσεις Σ.Ο.Δ.Α.Ε.:

-Στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει αίτημα για δημιουργία τμήματος με 5 έως 9 μαθητές, υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς Περιφερειακό Δ/ντη Εκπ/σης για έγκριση.

-Στην εξαιρετική περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με 3 έως 4 μαθητές, υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τελική απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υποβολή της εισήγησης προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

έως Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης:

-Σε εξαιρετική περίπτωση τεκμηριωμένη εισήγηση για

λειτουργία μεμονωμένων Σ.Κ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για τελική απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.

-Διαβίβαση, σε εξαιρετική περίπτωση, τεκμηριωμένης εισήγησης των οικείων Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για λειτουργία τμήματος με 3 έως 4 μαθητές

Παρακαλείσθε, για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μια μόνο φορά για το σύνολο των αιτημάτων (spoudonde@minedu.gov.gr).

Τα παραπάνω αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα