edu.klimaka.gr

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.4/39982/Δ1/22-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ. Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες Π.Ε.: Ευθ. Α. Κάλλα
e-mall : t09ppe2(AT)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο 210-3443131
FAX 210-3442909
Πληροφορίες Δ. Ε. Αρ. Παναγώτου
e-mall : t09pd2(AT)mιnedu.goν.gr
Τηλέφωνο 210-3442271
FAX : 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπησίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση».
ΣΧΕΤ. : Α. Το με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1572/2665/28.02.2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / με αριθμό πρωτ. 31572/06.03.2013 εισερχομένου εγγράρου στο Υπουργείο Παιδείας Θ.Π.Α.
Β. Το με αριθμό πρωτ. 2/8068/0022/08.02.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους / με αριθμό πρωτ. 21531/15.02.2013 εισερχομένου εγγράφου στο Υπουργείο Παιδείας Θ.Π.Α.

Καθώς στην υπηρεοία μας έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα αναφορικά με την βαθμολογική / μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών-μονίμων και αναπληρωτών- στην Ιδιωτική εκπαίδευση, μετά την εφαρμογή του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 τ.Α'/27.10.2011), σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης αναγνωρίζονταν μέχρι 31.10.2011 για τη μισθολογική εξέλιξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ζ. της παραγράφου 1, του άρθρου 15 του Ν.3205/2003 και τη με αριθμό 2/72757/0022/31.12.2003 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχει προσφερθεί με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού (διδακτικό έργο) και όχι με άλλη ειδικότητα, η οποία θα έπρεπε να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών που είχαν εκδοθεί με βάσn επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα έπρεπε να αναφέρονται οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του όρθρου 2 της με αριθμό πρωτ.Δ/1265/07.02.1989 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 96/τ.Β/10.02.1989), για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης απαιτείτο επιπλέον πιστοποιητικό προϋπηρεσίας του αρμοδίου για την πρόσληψή τους οργάνου (Επιθεωρητή ή Προϊσταμέvου Εκπαίδευσης).

Οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 3205/2003 είχαν επεκταθεί και στους προσωρινούς αναπληρωτές με τη με αριθ. οικ. 2/5916/0022/2.2.2004 (Φ.Ε.Κ. 214/05.02.2004 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, όλοι οι εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο συνυπολογίζοντας την ήδη αναγνωρισμένη μέχρι 31.10.2011 προϋπηρεσία τους.

Προϋπηρεσίες που δεν είχαν αναγνωριστεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011 αναγνωρίζονται μετά την 01.11..2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Ν.4024/2.011, όπου οι «υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα τωv κρατών -μελών της ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα τnς κατηγορίας στην oποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επrά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθ υnnρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο. Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαiου, ... , αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Όσον αφορά προϋπηρεσίες εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση που δεν αναγνωρίστηκαν μέχρι τις 31.10.2011, ισχύουν οι διατάξειςτου εδαφίου 6, της παραγράφου 4, του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με το oποίο «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση τωv Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύυμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναννώριση για βαθμολογική και μισθολογικής ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονrαι στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Με τo ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης aστίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούνrες κατά τηv έναρξη ισχύος του διατάγματος υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αvαγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμεvου εδαφίου.

Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από τo δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίωv υπαλλήλων, δεν δύvαται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.

Οι προαvαφερθείσες διατάξεις του Ν. 4024/2011 έχουν επεκταθεί kαι στους προσωρινούς αναπληρωτές με τη με αριθ. οικ. 2/13917/00U/17.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 414/23.02..2012 Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις με αριθμό πρωτ. 2/17589/0022/29.02.2012 και 2/20130/0022./30.03.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Καθώς οι προϋπnρεσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχουν αναδρομική ισχύ, εξετάζονται σε κάθε πρόσληψη και αναννωρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες την συγκεκριμένη περίοδο, διατάξεις.

Μετά από σχετικό ερώτημα π υ απευθύναμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μας έγινε σαφές με τα ανωτέρω Α. και Β. έγγραφά τους ότι η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευσης δεν μπορεί να αναγνωριστεί μετά την εφαρμογή του Ν. 4024/2011, δnλαδή από 01.11.2011.

Περαπέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις της παραγράφου γ, του άρθρου 39 του Ν.4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ. Α') αφορούν αποκλειστικά το σύστημα προσλήψεων της ιδιωτικής εκπαίδευσης και την επίλυση προβλημάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση που κατετέθυ στην Βουλή των Ελλήνω για την ψήφιση του εν λόγω νόμου.

Παρακαλούνται όλες οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως ελέγξουν τους -προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών - μονίμων και αναπληρωτών - για σχετικές περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας. πριν και μετά την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 και προβούν στις δέουσες κατά τον νόμο διορθώσεις.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1572/2665/28-02-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓENIKH ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Πληροφορίες Ελένη Βαλά:κα
Τηλέφωνο 213 131 3378
Fax : :213 131 3389 / 210 3389 143

θΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4024/2011»
ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. Φ.361.04/8883/Δ1/22·1·2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024/2011 περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα ιιε την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3l.17/082/οικ. 21500/31-10·2011 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31-10-2011 για τη βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Τυχόν προϋπηρεσία που δεν
έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.

Με το ν. 4024/2011 προβλέπεται πλέον απόλυτη σύνδεση της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων με αποτέλεσμα να μην υφίσταrαι πλέον διαφοροποίηση μεταξύ της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και αυτής που αναγνωp[ζεται για την μισθολογική τους εξέλιξη. Ως εκ τούτου, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και
μισθολογική ένταξη των υπαλλήλων εφαρμόζεται πλέον μόνο η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 6 τον ν.4024/2011 και όχι οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3205/2003.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011, που εφαρμόζονται για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, «Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατώv - μελώv της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια αντίστοιχα τυπικά προσόντα της Κατηyορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να τηv αναγvωρίσoυv γαι τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού σuμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διαvυθεί στο Δημόσιο, vομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλn υπηρεσία που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι μετά την 1η-11-2011 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εφαρμόζεται η ως άνω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.40211/2011 δυνάμει της οποίας προβλέπεται δυνατότητα αναγνώρισης ως προϋπηρεσίας κάθε άλλη υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις, εφόσον η εκάστοτε ειδική διάταξη προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αναγvώρισης προϋπηρεσίας, συγκεκριμένα για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ή εν γένει για κάθε συνέπεια. Ελλείψει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που vα προβλέπει τα ανωτέρω, η υπηρεσiα μας έχει την άποψη ότι μετά την 1η/11/2011 δεν δύναται να αvαγνωριστεί ως προϋπηρεσία για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Eυτυχία Δημητρίου


Αρ.Πρωτ.2/8068/0022/08-02-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ ΓΡΑΜΜ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Σ.Ζαΐρη
Τηλέφωνο. 210-33 38 418
Fax 210-33 38 208

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευοη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας αριθμ Φ.361 04 8879/Δ1/22-1-2013

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ 2/13917/0022/17-2-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μισθολογική εξέλιξη των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μ Κ του άρθρου 12 του Ν.4024/2011 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεiο της ιδιωτικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν αναγνωριζόταν μέχρι 31-10-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 6 του Ν.1824/1988 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.320512003. Μετά την ισχύ του Ν.4024/2011 η διάταξη αυτή που όριζε την αναγνώριση της προϋπηρεσlας σε ιδιωτικά σχολεία καταργήθηκε.

Προβλέπεται όμως η έκδοση Π Δ/τος ύστερα από πρότασrι των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με το οποίο θα μπορεί να αναγνωριστεί προϋπηρεσία μέχρι 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δεν αναγνωρiζεrαι από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις για την χορήγηση επόμενου Μ.Κ.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις απόψεις του σχετικά με το θέμα αυτό.

Ο Γενικός Διευθυντής

Σπυρίδων Ντάνος

Σχετικά Άρθρα