edu.klimaka.gr

Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Ιδιωτικά Σχολεία

Διευκρινίσεις για Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Ιδιωτικά Σχολεία

Αρ.Πρωτ.20384/Ν1/06-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Γκέκας & Α. Παύλου
Τηλέφωνο: 210.3442208
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ή/και διδασκόντων) σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Σχετ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 226864/Ν1/22-12-2017 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και μετά τις απαντήσεις που περιήλθαν εμπρόθεσμα στη Διοίκηση, κρίνεται σκόπιμο επί του θέματος να επισημανθούν τα εξής:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159 ) και όπως κατόπιν τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:

«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχ`ου νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις,

ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του,

γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων,

δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 4, όπως η εν λόγω παρ. αντικαταστάθηκε με την παρ. 1.α. του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α’ 85) και όπως το δεύτερο εδάφιο της οικείας παραγράφου αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 5 του άρθρου 56 του ν.4472/2017, ορίζεται:

«3. Ειδικά όσον αφορά τα μαθήματα της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης, ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τμήματα.

Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου.

Επιπλέον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:

«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30».

4. Στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως διαμορφώθηκε μετά την προσθήκη του εν λόγω άρθρου με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, ορίζεται:

«1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό ….».

5. Από το συνδυασμό της παρ. 1 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.682/1977, ο/η εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται σε ιδιωτική σχολική μονάδα με απόφαση του κατά τόπους αρμόδιου διοικητικού οργάνου (Διευθυντή/ Διευθύντρια Εκπαίδευσης), κατόπιν πρότασης της/ του νομίμου εκπροσώπου της σχολικής μονάδας, υπό τη βασική προϋπόθεση της εγγραφής του/της προτεινόμενου/ προτεινόμενης εκπαιδευτικού στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Από τη συστηματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, συνάγονται τα ακόλουθα:

α. Ένας/Μία εκπαιδευτικός μπορεί να διοριστεί ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε μία ιδιωτική σχολική μονάδα μόνο εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που τον/την εντάσσουν σε υφιστάμενο εκπαιδευτικό κλάδο της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Βασική προϋπόθεση για το διορισμό εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα είναι η προγενέστερη εγγραφή του/της στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.682/1977, όπως ισχύει.

β. Το διδακτικό ωράριο μιας/ ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού καθορίζεται στην ατομική διοικητική πράξη διορισμού της/του από την/τον Διευθύντρια /ντή της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Στα προγράμματα παρέκκλισης και στις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες απασχολούνται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
Αν παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, καταρχάς αναθέτονται επιπλέον ώρες σε εκπαιδευτικούς που ήδη απασχολούνται με μειωμένο διδακτικό ωράριο στην ιδιωτική σχολική μονάδα –όπου αυτό είναι εφικτό και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών του πλήρους διδακτικού τους ωραρίου- και στη συνέχεια προσλαμβάνονται επιπλέον εκπαιδευτικοί ή διδάσκοντες, κατά περίπτωση.

γ. Οι παρεκκλίσεις προβλέπονται και επιτρέπονται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. Οι παρεκκλίσεις θεωρούνται εγκεκριμένες, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) του ιδιωτικού σχολείου. Το ΕΩΠΔ αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του ιδιωτικού σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του.

Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προβλέπονται και επιτρέπονται μόνο μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και είναι προαιρετικές για τους μαθητές. Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα δηλώνει, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρούνται εγκεκριμένες εφόσον έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την/τον Διευθύντρια /ντή της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης.

δ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απασχολούνται στα εγκεκριμένα προγράμματα παρεκκλίσεων, θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Στις εγκεκριμένες πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, μπορούν να απασχολούνται εκπαιδευτικοί ή και άλλοι επαγγελματίες (ως διδάσκοντες), ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας. Οι διδάσκοντες προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30, έχοντας υπόψη ότι οι διδάσκοντες δεν ταυτίζονται (πάντοτε) εννοιολογικά με τους εκπαιδευτικούς (ιδιωτικούς ή μη) της Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (εκπαιδευτικών ή διδασκόντων) για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των εγκεκριμένων πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υλοποιείται σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977. Οι εκπαιδευτικοί ή οι διδάσκοντες προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου, και μετά την έγκριση της πρότασης από το/τη Διευθυντή/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα έναρξης παροχής των υπηρεσιών από την/ τον εκπαιδευτικό ή το διδάσκοντα και λήγει στη λήξη του προγράμματος ή στη λήξη του διδακτικού/ σχολικού έτους, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της πρόσθετης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Κατόπιν αυτών παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των διαλαμβανομένων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.226864/Ν1/22-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Γκέκας & Α. Παύλου
Τηλέφωνο: 210.3442208
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σε Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159 ) και όπως κατόπιν τροποποιήθηκε με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:

«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις,

ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του,

γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων,

δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης……».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.682/1977, όπως η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74), ορίζεται:

«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης να μας γνωρίσουν, μέχρι την Τρίτη 23-01-2018, τα εξής:

(α) Το πλήθος των πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δήλωσε κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα αρμοδιότητάς τους, κατά το τρέχον σχολικό έτος,

(β) τον αριθμό των εκπαιδευτικών – διδασκόντων που υλοποιούν τις ανωτέρω πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και

(γ) εάν κατόπιν του σχετικού ελέγχου νομιμότητας (ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας) των εν λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (κατ’ άρθρο 4, παρ. 2 του ν.682/1977, όπως ισχύει), διαπιστώθηκαν αποκλίσεις (ως προς τη νομιμότητα) και σε καταφατική περίπτωση, τι είδους και πώς θεραπεύτηκαν

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΑ

Σχετικά Άρθρα