edu.klimaka.gr

Καθορισμός Μηναίων Αποδοχών Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1398/2015)

Αριθμ. 2/40386/ΔΕΠ
Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014), «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 4, των άρθρων 12, 13, 14, της παρ. 2 του άρθρου 15, του άρθρου 17 και των παρ. 2 σε συνδυασμό με την αριθμ. 2/56253/0022/12−10−12 Εγκύκλιο του Υπ. Οικ. και 4 του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
3. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.δ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/2015).
5. Το Π.δ. 25 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
7. Την αριθ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/2015).
8. Την αριθ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/Β΄/2012) Κ.Υ.Α «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών», με την οποία επεκτείνονται οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 και στις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων.
9. Τις υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ: 4577 Η−5ΕΤ) και υπ’ αριθμ. 2/17589/0022/29−2−2012 (ΑΔΑ: Β44ΞΗ−ΕΝ6) ερμηνευτικές εγκυκλίους της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./26/7090/25.5.2015 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων δεκαέξι (216) Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, στις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου (Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων)».
11. Τις αριθμ. πρωτ. Φ1/Α΄/187/89465/Β1/5−6−2015 για τη Μουφτεία Κομοτηνής, Φ1/Α΄/185/89456/Β1/5−6−2015 για την Μουφτεία Ξάνθης και την Φ1/Α΄/186/89461/Β1/5.6.2015 για την Μουφτεία Διδυμοτείχου εισηγήσεις της Γεν. Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2/14226/0021/25−2−2015 εγκύκλιο της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. «Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων» (Α.Δ.Α: ΩΜΛ2Η−89Ζ).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2015) και του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πρόσληψη διακοσίων δεκαέξι (216) ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ανερχόμενη στο ύψος των 1.389.880 ευρώ για το οικονομικό έτος 2015 και 1.737.320 ευρώ περίπου για το έτος 2016, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. 200336/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ: 63ΦΣ9−Π0Ξ) και 200334/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ: ΩΚΦΗ9−666) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. Υ.Δ.Ε. α/α 1254 και 1255). Η ετήσια δαπάνη για κάθε επόμενο έτος για την πρόσληψη, κατ’ ανώτατο όριο, διακοσίων σαράντα (240) ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας ανέρχεται στο ύψος των 3.480.000 ευρώ περίπου και θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή του ποσού στους ΚΑΕ 0342 και 0352 του Ειδικού Φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις που συστήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014), «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις », ως ακολούθως:

1. Οι ιεροδιδάσκαλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 2 και 17 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), εφόσον τηρούνται οι προϋ ποθέσεις χορήγησης τους. Για τυχόν περικοπή των αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Σχετικά Άρθρα