edu.klimaka.gr

Μεταβολές Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024-2025

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024 - 2025

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 7434/2023

Αριθμ. 148160/H2
Μεταβολές Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2024-2025.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 694/1977 «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην» (Α’ 264),
β. της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 695/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας» (Α’ 264),
γ. του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),
δ. των άρθρων 1 και 2 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24),
ε. της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
στ. των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
ζ. του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
η. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 1024/1979 «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών» (Α’ 288),
θ. της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 39/1992 «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης» (Α’ 19),
ι. του άρθρου 1 του π.δ. 98/2007 «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης» (Α’ 121),
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιγ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Μονάδων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιδ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση υπουργείου και μετονομασία υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων μονάδων» (Α’ 130),
ιε. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπ’ αρ. 4818/8-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
3. Την υπό στοιχεία Ζ2/182/29-4-1999 υπουργική απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων» (Β’ 555).
4. Την υπό στοιχεία Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340).
5. Την υπό στοιχεία Φ.351.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 υπουργική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/6762/30-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 3587).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/8784/19-07-2022 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 3933).
8. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/7338/17-07-2023 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για το σχολικό έτος 2023-2024» (Β’ 4691).
9. Την υπό στοιχεία 118145/ΓΔ4/20-10-2023 (ανακοινοποίηση στο ορθό) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025».
10. Την υπό στοιχεία Φ.8.2/2.1/13870/8-11-2023 εισήγηση της Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων».
11. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/7830/03-11-2023 (ανακοινοποίηση στο ορθό) εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης «Μεταβολές μειονοτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025».
12. Την υπό στοιχεία Φ.2.1/7029/02-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Πρόταση μεταβολών μειονοτικών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ροδόπης, σχολικού έτους 2024-2025».
13. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Το γεγονός ότι τα κάτωθι Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία: Εξοχής, Κρεμαστής, Παλαιού Ερασμίου, Τεμένους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και Αράτου, Αρσακείου, Δρανιάς, Ηπίου, Θάμνας, Νεύρων, Πατέρμων, Ριζώματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών.
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/698/131650/B1/15-11-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την μη πρόκληση δαπανών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη μεταβολή των κάτωθι Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2024-2025, ως εξής:

 Β1. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝIKOTHTA

 

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ.Πάχνης

από

6/θ

σε

4/θ

2

2

2

Μ/κό Δημ. Σχ.Σμίνθης

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝIKOTHTA

 

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ.Αρίσβης

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

2

Μ/κό Δημ. Σχ.Ιάσμου

από

6/θ

σε

4/θ

2

2

3

Μ/κό Δημ. Σχ.Λυκείου

από

6/θ

σε

4/θ

2

2

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών, κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

Β2. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝIKOTHTA

 

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ.Εξοχής

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2

Μ/κό Δημ. Σχ. Κρεμαστής

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

3

Μ/κό Δημ. Σχ. Παλαιού Ερασμίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

4

Μ/κό Δημ. Σχ. Τεμένους

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

   

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝIKOTHTA

 

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ.Αράτου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2

Μ/κό Δημ. Σχ. Αρσακείου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

3

Μ/κό Δημ. Σχ.Δρανιάς

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

4

Μ/κό Δημ. Σχ.Ηπίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

5

Μ/κό Δημ. Σχ.Θάμνας

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

6

Μ/κό Δημ. Σχ.Νεύρων

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

7

Μ/κό Δημ. Σχ. Πατέρμων

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

8

Μ/κό Δημ. Σχ. Ριζώματος

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

1) Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία δεν λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, λόγω έλλειψης μαθητών.

2) Σημείωση: Όσα σχολεία υποβιβάζονται, εφόσον υπάρξει ξανά ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν με νέα οργανικότητα, κατόπιν επαναξιολόγησης του θέματος αυτού με νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα