edu.klimaka.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.182721/Α3/29-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες: Στ. Μερκούρης, Α. Βάρλα
Τηλέφωνο: 2103442237, 2103443272
Fax : 2103443390

Θέμα: «Διδασκαλία του Κορανίου σε μαθητές, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Θράκης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-9-85) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007) και ειδικότερα την παρ.1 του άρθρου 36, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013).
3. Το π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α΄/13-7-1998) για την «Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» και το π.δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α΄/7-2-1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
4. Την με αριθ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013, εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων».
5. Τις ανάγκες των μαθητών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης.
6. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αποφασίζουμε

1. Οι μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης και έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών, έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διδαχθούν το Κοράνιο στο σχολείο στο οποίο φοιτούν.

2. Η διδασκαλία του Κορανίου θα γίνεται εντός του ωραρίου διδασκαλίας χωρίς να εντάσσεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών.

3. Το Κοράνιο διδάσκεται στους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας από τους προσληφθέντες κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 ιεροδιδασκάλους, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν.

4. Η διαδικασία καθορισμού των σχολείων στα οποία θα διδάσκεται το Κοράνιο καθώς και η διαδικασία της επιλογής των ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα σχολεία αυτά ορίζεται ως ακολούθως:

α. Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και εντός πέντε ημερών αναρτάται πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση και Μουφτεία , η οποία απευθύνεται στους ιεροδιδασκάλους της κάθε Μουφτείας που επιθυμούν να διδάξουν το Κοράνιο σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη. Οι ενδιαφερόμενοι ιεροδιδάσκαλοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση.

β. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσδιορίζουν τις ανάγκες των σχολείων της περιοχής τους ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του μαθητή, εφόσον είναι ενήλικος, ή των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων των ανήλικων μαθητών για την παρακολούθηση του Κορανίου. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στους Διευθυντές των σχολείων των μαθητών οι οποίοι τις διαβιβάζουν αμελλητί στους αρμόδιους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

γ. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζουν για την τοποθέτηση των ιεροδιδασκάλων στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με πίνακα που συντάσσεται από την οικεία πενταμελή Επιτροπή. Κάθε Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους οικείους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έναν Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έναν Διευθυντή σχολικής μονάδας της αντίστοιχης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή και επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής και η σύνταξη πίνακα των ιεροδιδασκάλων που θα τοποθετηθούν στα σχολεία με απόφαση των Δ/ντών Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ιεροδιδασκάλων, την παιδαγωγική τους επάρκεια και την τυχόν εκπαιδευτική πείρα.

5. Οι ιεροδιδάσκαλοι, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και ανά τρίμηνο, καταθέτουν στον Διευθυντή του σχολείου συνοπτική έκθεση των διδαχθέντων κατά το διάστημα αυτό.

6. Οι μαθητές, που παρακολουθούν τη διδασκαλία του Κορανίου, λαμβάνουν κατά τη λήξη του διδακτικού έτους βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του σχολείου κατόπιν εισηγήσεως του διδάσκοντος ιεροδιδασκάλου ο οποίος και την συνυπογράφει .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα