edu.klimaka.gr

Εκλογές Αιρετών Μελών Σχολικής Εφορείας Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗΣ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 4369/2020

Αριθμ. 131018/Θ2
Διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών των Σχολικών Εφορειών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. vi της περ. δ΄ και του δεύτερου εδαφίου της υποπερ. γα της παρ. 1 τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 32
παρ. 1 και 2 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147),
β) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
γ) του π.δ. 81/2019 με θέμα, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) του π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) της περ. γ της παρ. 1 και της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει,
ζ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
2. Την υπό στοιχεία 51103/Θ2/2018 (Β΄ 1550) με θέμα «Οριστική μετεγκατάσταση, μεταφορά έδρας και μετονομασία του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου»,
3. την πράξη 3η/7-9-2020 του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/474/125555/Β1/21-09-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α΄ 129), σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4)  αιρετών μελών των Σχολικών Εφορειών των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης (Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης) ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία εκλογής των αιρετών μελών της Σχολικής Εφορείας

1. Η Σχολική Εφορεία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Ξάνθης (Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης) είναι πενταμελής, η θητεία της είναι διετής, και σε αυτή μετέχουν:

  1. Ο οικείος Μουφτής, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του ο οποίος είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ73 ή εξέχον μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας με θεολογικές γνώσεις και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Μουφτή.
  2. Τέσσερις (4) γονείς ή κηδεμόνες μαθητών/τριών του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, άνδρες ή γυναίκες, με ισάριθμους αναπληρωτές τους ως μέλη, και εκλέγονται από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν δικαίωμα φοίτησης στο οικείο Ιεροσπουδαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης.

2. α) Για την ανάδειξη των τεσσάρων αιρετών μελών και των αναπληρωματικών τους, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκδίδει, κάθε δύο χρόνια το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, προκήρυξη για τη διεξαγωγή εκλογών, χωριστά για κάθε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, για να λάβουν γνώση οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του. Η διαδικασία εκλογής των αιρετών ολοκληρώνεται εντός ενός μήνα από τη γνωστοποίηση της προκήρυξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων οι κυρωμένοι πίνακες ή η απόφαση που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

β) Στην προκήρυξη αναφέρεται ο σκοπός των εκλογών, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Με την προκήρυξη καλούνται όσοι επιθυμούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του προηγούμενου εδαφίου, να υποβάλουν, στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο, αίτηση υποψηφιότητας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση, η οποία θα υπογράφεται από κοινού από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του οικείου Ιεροσπουδαστηρίου και θα αναγράφει
αα) ότι ο υποψήφιος είναι γονέας ή κηδεμόνας μαθητή/τριας που φοιτά στο Ιεροσπουδαστήριο,
ββ) το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας και γγ) την τάξη φοίτησής του,

β) βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια Δήμου του νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχει μετεγγραφεί σε άλλο δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκε σε αυτόν από Δήμο των ανωτέρω νομών.

δ) Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων και βεβαιώσεων και συντάσσουν ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, τον οποίον υποβάλλουν, μαζί με τις αιτήσεις και τις βεβαιώσεις, στον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προς έγκριση. Ο τελευταίος, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των αιτήσεων και βεβαιώσεων και του ονομαστικού καταλόγου και τον εγκρίνει.
Ο εγκεκριμένος ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αποστέλλεται αμελλητί στους Διευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, οι οποίοι οφείλουν να τον τοιχοκολλήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιεροσπουδαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3. α) Δικαίωμα ψήφου έχουν οι γονείς ή και κηδεμόνες μαθητών/τριών που φοιτούν στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο.

β) Γονέας ή κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε παραπάνω από μία Σχολικές Εφορείες.

γ) Μέλος Σχολικής Εφορείας του οποίου το τέκνο έχει απολέσει για οποιοδήποτε λόγο τη μαθητική ιδιότητα από το οικείο ιεροσπουδαστήριο αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα για το υπόλοιπο της θητείας της σχολικής εφορείας.

4. Οι εκλογές διενεργούνται χωριστά για κάθε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο.

5. Με απόφαση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή σε κάθε Ιεροσπουδαστήριο για τη διενέργεια των εκλογών, η οποία αποτελείται από δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών του οικείου Ιεροσπουδαστηρίου, με τους αναπληρωτές τους και από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της Επιτροπής.

6. α) Η Επιτροπή, με απόφασή της αα) ορίζει την ημέρα διενέργειας των εκλογών, την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, το χώρο διεξαγωγής της και φροντίζει για τη διαμόρφωσή του, εντός του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου, ββ) μεριμνά για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων σε λευκό χαρτί με σχήμα ορθογώνιο, διαστάσεων 20 x 25 εκατοστά και για την προμήθεια φακέλων, οι οποίοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι, από χαρτί λευκό και αδιαφανές. Η Εφορευτική Επιτροπή χρησιμοποιεί, για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας και μόνο, τη σφραγίδα του οικείου Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου την οποία προσκομίζει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του σχολείου για τη σφράγιση των φακέλων και των ψηφοδελτίων.

β) Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί τα εξής βιβλία:
αα) βιβλίο πρακτικών και
ββ) πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

7. α) Η ψηφοφορία διενεργείται, με βάση εκλογικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία και των δύο γονέων ή κηδεμόνων των οποίων τα τέκνα φοιτούν στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια. Δικαίωμα ψήφου έχει ο κάθε γονέας ή κηδεμόνας.

β) Οι εκλογικές καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου, που συντάσσονται από κοινού από τον Διευθυντή και Υποδιευθυντή εκάστου σχολείου, για να έχουν ισχύ, πρέπει να είναι θεωρημένες από τον/την Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης.

Άρθρο 2
Διενέργεια εκλογών

1. α) Οι εκλογείς προσέρχονται στο χώρο της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα και επαληθεύει την εγγραφή τους στην εκλογική κατάσταση.

β) Ψηφοφόρος που δεν είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση δεν μπορεί να ψηφίσει.

γ) Σε κάθε εκλογέα η Εφορευτική Επιτροπή δίνει έναν (1) φάκελο σφραγισμένο με ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο.

δ) Στη συνέχεια, ο εκλογέας αποσύρεται στον καθορισμένο χώρο και κλείνει μέσα στον φάκελο το ψηφοδέλτιο, αφού προηγουμένως βάλει σταυρό στον υποψήφιο της προτίμησής του.

ε) Έπειτα επικολλά τον φάκελο και επανερχόμενος δείχνει αυτόν στην Εφορευτική Επιτροπή και μετά τον ρίχνει ιδιόχειρα στην κάλπη.

στ) Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα για έναν (1) σταυρό προτίμησης.

2. Εκλογέας που δεν μπορεί να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο απευθύνεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και παρέχει τη συνδρομή του.

3. α) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας κλείεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος παίρνει από την κάλπη έναν - έναν φάκελο, τον αποσφραγίζει και, αφού εξακριβώσει ότι είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο, το δείχνει στα άλλα μέλη και διαβάζει τον σταυρό προτίμησης που σημειώνεται σ’ αυτό. Αναδεικνύονται οι τέσσερις πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι, καθώς και όλοι οι επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τέταρτη θέση, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΜΙΘ.

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλει στον/στην οικείο Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης πίνακα με τους υποψηφίους που εκλέχθηκαν, καθώς και όλους τους επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης μαζί με κατάσταση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

αα) Τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων,
ββ) τον αριθμό των ψηφισάντων,
γγ) τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων,
δδ) τον αριθμό των ακύρων ψηφοδελτίων.

δ) Ο/Η οικείος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάζει, με εισήγησή του, στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πίνακα προς κύρωση. Μαζί με τον πίνακα αποστέλλονται και τα λοιπά στοιχεία. Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

4. Σε περίπτωση που οι δηλωθείσες υποψηφιότητες είναι λιγότερες από οκτώ (8) ανά Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο, ή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εκλογών ή μη πραγματοποίησης των εκλογών, για οποιοδήποτε λόγο, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ορίζει μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων που αποδεδειγμένα τα τέκνα τους φοιτούν στο Ιεροσπουδαστήριο, τα τέσσερα μέλη, με τους αναπληρωματικούς τους, που θα συμμετέχουν στη Σχολική Εφορεία του οικείου Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από πρόταση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον οικείο Μουφτή.

5. Οι εκλογές θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν προσέλθει περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους στις εκλογικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

6. Σε περίπτωση που εκλεγούν λιγότερα μέλη από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ορίζει μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων που αποδεδειγμένα τα τέκνα τους φοιτούν στο Ιεροσπουδαστήριο τα υπόλοιπα μέλη για την ολοκλήρωση της συγκρότησης του οργάνου.

Άρθρο 3
Συγκρότηση Σχολικής Εφορείας

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διαβιβάζει τους κυρωμένους πίνακες ή την απόφασή του που προβλέπεται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση συγκρότησης των μελών της σχολικής εφορείας του κάθε Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου.

2. Η ανάληψη καθηκόντων από τη νέα σχολική εφορεία γίνεται στις 2 Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Από την έκδοση της Υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση της νέας σχολικής εφορείας και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της, η απερχόμενη σχολική εφορεία έχει αρμοδιότητα μόνο για τις επισκευές και συντηρήσεις των ακινήτων στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν τα Ιεροσπουδαστήρια, την καταβολή μισθωμάτων, την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας και την καταβολή εξόδων καθαριότητας.

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προκήρυξη του άρθρου 1 εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η νέα Σχολική Εφορεία αναλαμβάνει καθήκοντα από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης συγκρότησής της.

2. Οι σχολικές εφορείες των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν αρμοδιότητα μόνο για τις επισκευές και συντηρήσεις των ακινήτων στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν τα Ιεροσπουδαστήρια, την καταβολή μισθωμάτων, την εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας και την καταβολή εξόδων καθαριότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα