edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός έργου νηπιαγωγείου

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2024 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2024-2025

Αρ.Πρωτ.Φ.7/80399/Δ1/16-05-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕ & ΔΕ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Αγγέλου (Π.Ε.)
: Π. Ρούνη (ΙΔ.Ε.)
: K. Γκουνέλα (Π.Ε.)
: Π. Ψαρράκη (Π.Ε.)
Τηλέφωνο
: 210 344 3318 (Π.Ε.)
: 210 344 2733/3391 (ΙΔ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-
2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024»

Σχετ. εγγρ.: To άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄8)

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου.
1. Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
4. Ωράριο Εκπαιδευτικών
5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
8. Παραρτήματα Νηπιαγωγείων

Β. Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Γ. Συλλογικός Προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Δ. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2024-2025.

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

α) Τα Ωρολόγια Προγράμματα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσονται με βάση:

 1. τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (B’2670) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β’ του άρθρου 11 του
  Π.Δ. 79/2017 (A’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 ( Α΄ 142), τα άρθρα 52 & 53
  και τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 54 του ν. 4807/2021 (Α΄96). Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο
  πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από
  συνεργασία με τον/την οικείο/α Προϊστάμενο/μένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων (παρ 3, κεφ. Β του άρθρου 11 του ΠΔ
  79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142)) και
 2. τις διατάξεις του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
  Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄
  141) και την με αρ. πρωτ. 106006/Δ1/01-09-2022 ΥΑ (Β΄ 4630). Ισχύει για τις σχολικές μονάδες οι οποίες εφαρμόζουν το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 (Β΄ 4215) ΥΑ).

β) Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά.

Επιπλέον του υποχρεωτικού Ωρολογίου Προγράμματος διδασκαλίας, τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.4713/2020 (Α΄147).

2. Κατανομή Τμημάτων

α) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/ μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, (ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν.4692/2020 (Α΄111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/ προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά Τμήμα, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου 6 του Π.Δ.79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και σας έχουν γνωστοποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

β) Για την κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια, όπως η ηλικία (νήπια-προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη και ισάριθμη κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα.

γ) Επισημαίνεται ότι μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στα Τμήματα του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος, στα Τμήματα του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και του Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στα Νηπιαγωγεία.

δ) Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας του Νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄244).

Όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό νηπίων ανά Τμήμα, τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να τον καθορίζουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας (παρ. 4, άρθρο 14 του ν.682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4713/2020 (Α΄147)).

3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

α) Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-2025 καταχωρίζονται με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών τους, στο Βιβλίο Μητρώου και στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2024-2025 σε αυτό.

β) Υπενθυμίζεται ότι από το σχολικό έτος 2020-2021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι ανωτέρω αριθμοί θα δίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

γ) Επισημαίνεται ότι στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Προϊσταμένων-Διευθυντών/ντριών τους, στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «κλασικό» και «ολοήμερο» (π.χ. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ).

δ) Επειδή έχουν διαπιστωθεί λάθη στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των σχολικών μονάδων, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι/μένες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων να επικαιροποιήσουν τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης του σχολείου στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

ε) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και τη με αριθ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγκύκλιο με θέμα «Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)», προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού).

στ) Οι Προϊστάμενοι/μένες-Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν, στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, τα στοιχεία που αφορούν στον Δήμο στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα κατάτμησή του.

ζ) Σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 132524/Δ1/25-10-2012 και 171490/Δ2/12-11-2013 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., «η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα. Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε και πάλι ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια επικαιροποιεί τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της επιλογής “επιβεβαίωση δεδομένων”.»

η) Επίσης, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/128702/ΓΔ4/19-10-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Ατομικός αριθμός μαθητών/τριών - προσφύγων στο myschool» στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) myschool προστέθηκε νέο πεδίο στο οποίο θα καταχωρίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης των μαθητών/τριών – προσφύγων, ακολουθώντας τη διαδρομή (ΜΑΘΗΤΕΣ -> κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή-> (επεξεργασία στοιχείων μαθητή) -> Γενικά στοιχεία).

Πρόκειται για τον αριθμό ατομικού φακέλου Διεύθυνσης Κεντρικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.) ή τον αριθμό μητρώου προσωρινής προστασίας (registration number), ο οποίος αναγράφεται στο ταυτοποιημένο δημόσιο έγγραφο που προσκομίζουν οι μαθητές/τριες - πρόσφυγες κατά την εγγραφή τους στη σχολική μονάδα (είτε στο τρίπτυχο αιτούντος άσυλο, είτε σε αυτό του δικαιούχου διεθνούς προστασίας είτε οποιοδήποτε άλλο) και θα συνοδεύει τον/τη μαθητή/τρια - πρόσφυγα σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του/της. Η καταχώριση των στοιχείων του/της μαθητή/τριας – πρόσφυγα και του αριθμού φακέλου ΔΙ.Κ.Α. ή ο αριθμός μητρώου προσωρινής προστασίας που τον/τη συνοδεύει θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη κάθε σχολικής μονάδας στο myschool, ακόμα και όταν είναι δεδομένη η προσωρινότητα της φοίτησής τους σε αυτήν.

Ο ίδιος αριθμός αποτελεί πεδίο αναζήτησης κατά την εγγραφή του μαθητή/τριας - πρόσφυγα, έτσι ώστε να πραγματοποιείται ο κατάλληλος εντοπισμός στο (Π.Σ.) myschool. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτύπωση της ιστορικότητας της φοίτησής του, αποφεύγοντας τις πολλαπλές εγγραφές στο σύστημα. Η αναζήτηση του μαθητή/τριας – πρόσφυγα θα γίνεται από τη διαδρομή (Μαθητές-> Εγγραφές Μαθητών -> Νέες εγγραφές μαθητών).

4. Ωράριο Εκπαιδευτικών

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/Ε1/19-08-2016 (Β΄2524) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία».

Επισημαίνεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο. Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/1985 (Α΄167), άρθρο 13, παρ. 8, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5), και το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (Α’136) σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Ως προς την ανάθεση διδασκαλίας και των εξωδιδακτικών εργασιών από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 100 & 101 του ν. 4823/2021 (Α΄136) αντίστοιχα.

5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί

Για τη φοίτηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης των Νηπιαγωγείων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, όπως ισχύει, του ν. 3699/2008 (Α΄199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στην Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (Β΄449) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα Τμήματα ένταξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 48275/Δ3/28-3-2019 (Β΄ 1088), στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.4368/2016 (Α΄21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του ν.4452/2017 (Α΄17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και στην ΥΑ 172877/Δ3/17-10-2016 "Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης" (Β΄ 3561), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 10537/Δ3/23-01-2019 (Β΄431).

Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

6. Επιμορφωτικές δράσεις

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 (A’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (A’142), οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών κατά το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους και το τελευταίο δεκαήμερο της λήξης, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους/τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους με σκοπό την παροχή ενημέρωσης και την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους συνεργάζονται με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στα Νηπιαγωγεία.

Επίσης, με απόφαση του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δυο (2) εργάσιμες μέρες το χρόνο ανά τάξη, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων (άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν.4559/2018 (Α΄142)). Λοιπά θέματα που αφορούν επιμορφωτικές δράσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142). Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις ενημερωτικές/επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.

Με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος και καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4823/2021(Α΄136) είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους (άρθρο 96 του ν. 4823/2021 (Α΄136)).

7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα Στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός).

8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων

Για τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 73, του ν. 3518/2006 (Α΄272), σύμφωνα με το οποίο «Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α΄167) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: “Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης Νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό Νηπιαγωγείου”». Για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό, εισηγήσεις από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Μαΐου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής απόφασης είναι::

 • Σχετική Πράξη του οικείου ΠΥΣΠΕ
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος από τον οικείο Δήμο σε ό,τι τον αφορά (λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες συντήρησης)
 • Αιτιολογημένη Εισήγηση Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (από την οποία, εκτός των άλλων, θα προκύπτει ότι η λειτουργία του παραρτήματος δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό)
 • Αιτιολογημένη Εισήγηση Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 • Βεβαίωση ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων που θα εκδώσουν οι οικείες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Προϋποθέσεις λειτουργίας:

α. Σύμφωνα με το κεφ. Β, άρθρο 11 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοημέρου Προγράμματος είναι 5 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Όταν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης.
 4. Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός 5 δεν αφορά τα 1/θέσια συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος.
 5. Στα Νηπιαγωγεία, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης προσέλευσης νηπίων/προνηπίων, δύναται να συγκροτείται Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30). Στο Τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος είναι τα 5 νήπια/προνήπια. Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία συγκροτούν κοινά Τμήματα Πρόωρης Υποδοχής.
 6. Εφόσον επιλεγεί από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συμμετοχής σε αυτό και δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 7. Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/μένης-Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σύμβουλο Εκπαίδευσης
  Νηπιαγωγών.
 8. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στα λειτουργούντα Τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/ντριας
  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 9. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 1ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (προετοιμασία γεύματος/γεύμα) των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος. Το Σχολικό Συμβούλιο δύναται να εισηγείται προς τον Σύλλογο Διδασκόντων το πλαίσιο υλικοτεχνικής οργάνωσης της διαδικασίας του γεύματος. Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα μπορεί, αφενός να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών απαραίτητων για την ατομική ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και αφετέρου να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών και των μαθητριών. Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δραστηριότητας, αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
 10. Οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/μένες των Νηπιαγωγείων, στα οποία θα λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το προσεχές σχολικό έτος 2024-2025, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ανά τμήμα λειτουργίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας).

β. Σύμφωνα με το άρθρο 371 του ν. 4957/2022 (Α΄141) είναι δυνατόν να λειτουργήσει το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στις σχολικές μονάδες που έχουν οριστεί στη με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 (Β΄ 4215) ΥΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 106006/Δ1/01-09-2022 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4630) και στη με αρ. πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι πέντε (5) φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 2. Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι επτά (7) φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).
 3. Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι δέκα (10) νήπια/προνήπια.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που παρακολουθούν το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

Γ. Συλλογικός Προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Για το Συλλογικό Προγραμματισμό, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), στα άρθρα 231 και 233 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 5 της με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/7-9-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4189).

Δ. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Ημέρα λήξης των μαθημάτων είναι η 14η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή κατά την οποία αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό (παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109)).

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2024-2025.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν τα Νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης τους και οι Προϊστάμενοι/μένες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων, αποστέλλοντας την παρούσα εγκύκλιο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Συν: Αίτηση –Δήλωση για Ολοήμερο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου
Αίτηση- Δήλωση για Νέο, Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα