edu.klimaka.gr

Χαρακτηρισμός Σχολικής Μονάδας ως Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 705/2023

Αριθμ. 15744/Δ6
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Α’ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως το άρθρο 13.
2) Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
3) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4) Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
5) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
10) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
12) Την υπό στοιχεία 162971/Δ6/27-11-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).
13) Την υπό στοιχεία 10/Δ.Ε.Π.Π.Σ/6-2-2023 εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
14) Το υπ’ αρ. 7/6-2-2023. απόσπασμα Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15) Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες ή τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή ως Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.).
16) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/107/14554/Β1/8-2-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του γεγονότος ότι από την έκδοση της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων

1. Για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων που λειτουργούν ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή ως Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  1. Εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό των οικείων σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 ή
  2. καλεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., να υποβάλουν, εντός προθεσμίας, που ορίζεται με την εν λόγω κλήση, ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2.

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος της περ. β) της παρ. 1 από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να γίνει με επιστολή τους προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τη δημόσια πρόσκληση της περ. α) της παρ. 1.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται από όσους νομιμοποιούνται και ενδιαφέρονται μόνο ηλεκτρονικά, σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Μαζί με την αίτηση αναρτώνται τα αναγκαία δικαιολογητικά.

2. Η απόφαση για την υποβολή αίτησης για χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως α) Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή β) Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ από σχολική μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία παρίστανται ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και αποκλειστικά τα μέλη του με οριστική/οργανική τοποθέτηση στην οικεία σχολική μονάδα, καθώς και από την πλειοψηφία των παρισταμένων. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται και τα αναγκαία δικαιολογητικά αναρτώνται στην πλατφόρμα της παρ. 1 από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

3. Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων ή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τα έγγραφα ή στοιχεία που τις συνοδεύουν, υποβάλλονται στην πλατφόρμα της παρ. 1, στην οποία όσοι νομιμοποιούνται για την υποβολή τους αποκτούν πρόσβαση, αποκλειστικά για τον λόγο αυτό, και εισέρχονται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για την απόδειξη της πλήρωσης των προβλεπόμενων κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό της σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων ή οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, αναρτούν τα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, σε αντίστοιχη θέση που εμφαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και ανάρτησης δικαιολογητικών για χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι αποκλειστική, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης αποδίδεται, αυτόματα, ένας μοναδικός κωδικός αίτησης, ο οποίος μπορεί να εκτυπωθεί. Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια του περιεχομένου της και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων ή στοιχείων.

6. Οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους από την πλατφόρμα της παρ. 1.

Άρθρο 3
Κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπτων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αξιολογεί τις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.), σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.:

α) Τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα αξιολογούνται:

αα) Η οργανικότητα, ο αριθμός του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα, καθώς και οι κατά μέσο όρο ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και διδακτικό έτος της σχολικής μονάδας. Για την εξαγωγή του μέσου όρου λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τελευταίων πέντε (5) ετών.

αβ) Τα ακαδημαϊκά προσόντα του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα. Τα προσόντα τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως τα ακόλουθα: i) κατοχή τίτλων σπουδών, ii) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, iii) επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης όπως: ετήσια επιμόρφωση Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού, ολοκλήρωση προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών - Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’ επιπέδου, ολοκλήρωση θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π), iv) πιστοποίηση επιμόρφωσης Α’ και Β’ επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

αγ) Η επαγγελματική εμπειρία του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα και ειδικότερα: i) η διδακτική προϋπηρεσία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ii) η διδακτική εμπειρία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

β) Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.

Ειδικότερα αξιολογούνται:

βα) Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, όπως: Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Βουλή των Εφήβων, Euroscola, περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας, λειτουργία μαθητικών ομίλων ή άλλες δράσεις, καθώς και η συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την εμπειρία της σχολικής μονάδας στην εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού έργου.

ββ) Η εμπειρία του σχολείου σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή άλλους φορείς, ιδίως: i) στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών και ii) στη συμμετοχή της οικείας σχολικής μονάδας είτε ως επισπεύδοντος φορέα είτε σε συνεργασία με φορείς, σε ερευνητικές δράσεις ή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.

βγ) Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις ή πρωτοβουλίες σύνδεσης της σχολικής μονάδας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την κοινωνία. βδ) Η συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

γ) Το μέγεθος της σχολικής μονάδας.

Λαμβάνονται υπόψη:

γα) Ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας.

γβ) Ο αριθμός και το είδος ενδεχομένως υφισταμένων εργαστηρίων.

γγ) Λοιπές ενδεχομένως υφιστάμενες διαθέσιμες αίθουσες, καθώς και η χρήση για την οποία προορίζονται.

γδ) Η ενδεχόμενη ύπαρξη και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.

γε) Η ενδεχόμενη ύπαρξη έτερης συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

γστ) Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών κατά το οικείο σχολικό έτος.

γζ) Η αισθητική ή άλλη αξία του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η σχολική μονάδα, καθώς και ιστορικά ή άλλα δεδομένα, με τα οποία αυτή συνδέεται.

δ) Η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

Λαμβάνονται υπόψη:

δα) Κατά προσέγγιση ο πληθυσμός του δήμου ή δημοτικής ενότητας, στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

δβ) Η εγγύτητα σε λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της προηγούμενης ή επόμενης βαθμίδας, με το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να συνδεθεί, ή σε έτερη σχολική μονάδα της προηγούμενης και επόμενης βαθμίδας ή σε έτερη σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας, η οποία έχει υποβάλει αίτηση χαρακτηρισμού της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο πλαίσιο της ίδιας δημόσιας πρόσκλησης, ή σε Α.Ε.Ι..

Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

1. Οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως: i) Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) ή ii) Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ. ή iii) Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. συνοδεύονται από την υποβολή των αναφερομένων στις περ. α) και β) εγγράφων, βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και από την ανάρτηση των κατά περίπτωση αναγκαίων εγγράφων και στοιχείων, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως και 7, τα οποία υποβάλλονται ή αναρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 2 για τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και για την τεκμηρίωση του βαθμού, στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 3:

α) Όταν η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο σχολικής μονάδας, υποβάλλονται από τον ίδιο:

αα) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή των ΠΕΙ.Σ. ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) αυτά δίκτυα,

αβ) βεβαίωση που αναφέρει την πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης και

αγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής και των συνυποβαλλομένων εγγράφων και στοιχείων.

β) Όταν η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η σχολική μονάδα, τότε υποβάλλονται από τον ίδιο:

βα) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας στο δίκτυο των Π.Σ. ή των ΠΕΙ.Σ. ή σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) αυτά δίκτυα και

ββ) υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και στοιχείων.

2. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στα προσόντα και στην επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι τα εξής:

α) Δικαιολογητικά οργανικότητας: Αναρτάται στο αντίστοιχο πεδίο βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, με τον αριθμό των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα, ανά κλάδο/ειδικότητα, για τα πέντε (5) τελευταία σχολικά έτη.

β) Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των ακαδημαϊκών προσόντων των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα είναι τα εξής:

βα) Τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών που δεν αποτέλεσαν προσόν διορισμού τους. Στην περίπτωση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών είναι απαραίτητο να αναφέρεται και η αναγνώριση της συνάφειάς τους. Οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν μεταφραστεί επίσημα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Εναλλακτικά, τα Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) των εκπαιδευτικών, εφόσον από αυτά συνάγεται η αναγνώριση συνάφειας και η αναγνώριση των τίτλων σπουδών αν οι τίτλοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, στην οποία βεβαιώνεται για κάθε τίτλο σπουδών ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα που τον κατέχει.

ββ) Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που προκύπτει από την κατοχή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Στο αντίστοιχο πεδίο αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, στην οποία βεβαιώνεται για κάθε τίτλο ο αριθμός των εκπαιδευτικών που τον κατέχει, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), όπως προκύπτει από την επίσημη μετάφραση του τίτλου. Αν ένας εκπαιδευτικός κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, τότε στη βεβαίωση αναφέρεται μόνο το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της παρούσης.

βγ) Πιστοποιημένες επιμορφώσεις. Αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία καταγράφεται, ανά πρόγραμμα επιμόρφωσης που ικανοποιεί κριτήρια του άρθρου 3, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που το παρακολούθησε ανά κλάδο και ειδικότητα.

βδ) Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης Α’ και Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. αναρτάται στο αντίστοιχο πεδίο βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που έχει πιστοποίηση Α’και Β’ επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

γ) Δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας συνιστούν τα Π.Υ.Μ. των μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οριστική τοποθέτηση στη σχολική μονάδα, στα οποία αναφέρεται η διδακτική προϋπηρεσία τους, καθώς και η διδακτική εμπειρία τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή βεβαιώσεις Τμήματος Α.Ε.Ι., στις οποίες αναφέρεται η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο Τμήμα Α.Ε.Ι.. Αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ή του Διευθυντή Eκπαίδευσης, κατά περίπτωση, στην οποία βεβαιώνεται η διδακτική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα και η διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι., όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα Π.Υ.Μ.

3. Δικαιολογητικά που αφορούν στη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Αναρτώνται βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία που πιστοποιούν:

α) Τη διοργάνωση ή συμμετοχή της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών του σχολείου που συμμετείχε εκπροσωπώντας αυτό, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, όπως:

αα) Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις, όπως Σωκράτης, Comenius, Erasmus/ Erasmus+, eTwinning, M.U.N., EYP, Euroscola και Βουλή των Εφήβων.

αβ) Διοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις που συνδέουν θέματα διδακτικών αντικειμένων με πρακτικές βιωματικού χαρακτήρα, όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας στη σχολική μονάδα, τα οποία μπορούν να τεκμηριωθούν, εφόσον ζητηθεί. Προσδιορίζονται το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω, τα σχολικά έτη πραγματοποίησής τους, καθώς και ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν ανά έτος και γνωστικό αντικείμενο.
Στις εν λόγω περ. αα) και αβ), από τις βεβαιώσεις ή λοιπά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προκύπτει ο τίτλος ή η θεματική της κατά περίπτωση δράσης, στην οποία υπήρξε συμμετοχή της σχολικής μονάδας, ο φορέας διοργάνωσης, το σχολικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα, ο αριθμός των μαθητών και εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος, η διάκριση ή θέση, την οποία έλαβαν, καθώς και έκθεση συνοπτικής αποτίμησής τους ή παρουσίαση των παραδοτέων. Συγκεκριμένα, ως προς την περ. αα) είναι απαραίτητο η σχολική μονάδα να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της στο αντίστοιχο πρόγραμμα και αυτό να μπορεί να πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα, που διοργάνωσε και επόπτευε τη δράση, εφόσον ζητηθεί. Αν τη δράση διοργάνωσε η ίδια η σχολική μονάδα, τότε προϋπόθεση της συμπερίληψης της δράσης στην έκθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της είναι η δυνατότητα τεκμηρίωσης της παρακολούθησης και της ολοκλήρωσης της δράσης από τη σχολική μονάδα, εφόσον ζητηθεί. Η ανάρτηση των βεβαιώσεων ή λοιπών στοιχείων της παρούσης περίπτωσης γίνεται και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από αυτόν.

αγ) Τη λειτουργία μαθητικών ομίλων ή άλλων δράσεων και την υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων.

β) Την τεκμηριωμένη εμπειρία της σχολικής μονάδας σε:

βα) Πρακτική άσκηση φοιτητών, η οποία προκύπτει από βεβαιώσεις συνεργασίας με Α.Ε.Ι. στην υποστήριξη της πρακτικής άσκησης φοιτητών από τη σχολική μονάδα ή από εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στην έκθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας χρειάζεται να προσδιορίζονται τα στοιχεία της πρακτικής άσκησης, όπως η σχολή, το τμήμα του Α.Ε.Ι., ο αριθμός των φοιτητών ανά διδακτικό έτος και γνωστικό αντικείμενο, ο αριθμός εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που συμμετείχαν.

ββ) Διοργάνωση από τη σχολική μονάδα ή συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., η οποία προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις των φορέων που εποπτεύουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Από την έκθεση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας προκύπτουν η θεματική ή ο τίτλος της δράσης, τα σχολικά έτη υλοποίησής της, η διάρκειά της, το επιστημονικό πεδίο, με το οποίο σχετίζεται, τα πορίσματα ή άλλα παραδοτέα, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών. Σε περίπτωση παραγωγής νέου εκπαιδευτικού υλικού, προσδιορίζεται το είδος του, το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αφορά, το πεδίο αξιοποίησής του καθώς και άλλα παραδοτέα. Αν η σχολική μονάδα διοργάνωσε τη δραστηριότητα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τεκμηριώσει τη διοργάνωση, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, εφόσον αυτό ζητηθεί. Αν η σχολική μονάδα συμμετείχε στη δραστηριότητα χρειάζεται να τεκμηριωθεί η ολοκλήρωση της συμμετοχής της σχολικής μονάδας σε αυτή, εφόσον ζητηθεί.

γ) Διοργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις ή πρωτοβουλίες σύνδεσης της σχολικής μονάδας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την κοινωνία. Αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, στην οποία αναφέρονται ο τίτλος ή η θεματική της κατά περίπτωση δράσης, στην οποία υπήρξε συμμετοχή της σχολικής μονάδας, ο φορέας διοργάνωσης, το σχολικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα, συνοπτική αποτίμηση του αντικτύπου τους ή αναφορά στα παραδοτέα.

δ) Συμμετοχή της σχολικής μονάδας ή μαθητών που εκπροσώπησαν τη σχολική μονάδα σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Αναρτάται βεβαίωση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, από την οποία προκύπτουν ο τίτλος του διαγωνισμού, το είδος, ο κλάδος της επιστήμης ή το αντικείμενο του διαγωνισμού, παραδοτέα ή θέση διάκρισης.

Αν η αίτηση υποβάλλεται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτώνται από τον ίδιο οι βεβαιώσεις του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας που μνημονεύονται στις περ. β) έως και δ), οι οποίες υποχρεωτικά του χορηγούνται για τον σκοπό αυτό, μαζί με κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο διαθέτει η προτεινόμενη προς χαρακτηρισμό σχολική μονάδα.

4. Επιπλέον, αναρτώνται απολογιστικές εκθέσεις ή εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευταίων ετών, εφόσον υπάρχουν.

5. Δικαιολογητικά που αφορούν στο μέγεθος της σχολικής μονάδας: Αναρτάται περιγραφή του μεγέθους της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην περ. γ) του άρθρου 3 και αναφορά στην αισθητική ή άλλη αξία του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η σχολική μονάδα, καθώς και στα ιστορικά ή άλλα δεδομένα, με τα οποία αυτή συνδέεται.

6. Δικαιολογητικά που αφορούν στην τοποθεσία σχολικής μονάδας: Αναρτάται έγγραφο, με το οποίο:

α) περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας της σχολικής μονάδας,

β) γίνεται ειδική αναφορά στην κατανομή του μαθητικού πληθυσμού στην περίπτωση χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και

γ) αναφέρεται η εγγύτητα της υπό χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας με Α.Ε.Ι., με τα οποία η σχολική μονάδα δύναται να συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας για την υλοποίηση των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά για την αποτίμηση της επίπτωσης του εν λόγω χαρακτηρισμού της σχολικής μονάδας ως προς την κατανομή του σχολικού πληθυσμού στην περιοχή αναρτάται στην πλατφόρμα βεβαίωση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον ίδιο, η οποία εκδίδεται κατά τον χρόνο που ο ίδιος υποβάλλει την εν λόγω αίτηση χαρακτηρισμού ή χωρίς υπαίτια βραδύτητα, αφότου Διευθυντής ή Προϊστάμενος σχολικής μονάδας που υπάγεται στην περιοχή αρμοδιότητας και ευθύνης του γνωστοποιήσει ότι υπέβαλε αίτημα χαρακτηρισμού της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

7. Στα δικαιολογητικά των παρ. 5 και 6 μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα στοιχεία, όπως φωτογραφίες, εφόσον, κατά την κρίση των αιτούντων, είναι απαραίτητα για την καλύτερη απόδοση ή περιγραφή των εν λόγω χαρακτηριστικών της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση των αιτήσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, εγγράφων ή στοιχείων, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε ειδική συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λειτουργίας Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον συνολικό αριθμό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., των οποίων η λειτουργία μπορεί να υποστηριχθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εκτός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί ή χωρίς να έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη στην παρούσα διαδικασία δεν εξετάζονται.

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. κατά την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων χαρακτηρισμού σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ως ΠΕΙ.Σ. δύναται να ζητήσει: α) την εκ του σύνεγγυς ή μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίαση και υποστήριξη των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, μετά των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, β) την άποψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί της εν λόγω αίτησης χαρακτηρισμού του Διευθυντή ή Προϊσταμένου σχολικής μονάδας της περιοχής αρμοδιότητάς του, η οποία υποβάλλεται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 2 και γ) την άποψη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας επί της εν λόγω αίτησης χαρακτηρισμού του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 2.

4. Ειδικά όσον αφορά στις σχολικές μονάδες που κρίνει επικρατέστερες για να εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ως ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ., κατά την εξέταση των αιτήσεων χαρακτηρισμού τους, υποχρεούται να ζητήσει την εκ του σύνεγγυς ή μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίαση και υποστήριξη των αιτήσεων που υπεβλήθησαν και την κατάθεση φακέλου που περιέχει τα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα ή στοιχεία, όσα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικώς ή αναρτηθεί και, επιπλέον, όσα τεκμηριώνουν το περιεχόμενο των δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων ή στοιχείων που υποβλήθηκαν ή αναρτήθηκαν. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στο αρχείο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε χώρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 3 συνεκτιμώνται, στο σύνολό τους και όχι κάθε ένα (1) ξεχωριστά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνεται μια γενική, συνολικώς θεωρούμενη, εικόνα περί της δυνατότητας του σχολείου να χαρακτηρισθεί ή μη ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και, ειδικότερα περί του εάν είναι δυνατό και αναμενόμενο να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς - παιδαγωγικούς σκοπούς του και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

6. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο υποχρεούται αμμελητί να εκφέρει τη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Αν η αίτηση αφορά στον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας, είτε ως Π.Σ. είτε ως ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2, η εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. πρέπει να διαλαμβάνει ειδική αιτιολογία σχετικά με την ένταξη της σχολικής μονάδας είτε στο δίκτυο των Π.Σ. είτε στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ.. Η έκδοση απορριπτικής απόφασης σε αίτηση χαρακτηρισμού μίας σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η τελική αιτιολόγηση των εισηγήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιλαμβάνεται στο πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης, το οποίο αναρτάται σε αντίστοιχη θέση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 2. Σε κάθε περίπτωση, η αιτιολογία των εισηγήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ και των γνωμών του Ι.Ε.Π. αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία των ηλεκτρονικών φακέλων και των φακέλων της παρ. 4.

7. Εφόσον αίτηση χαρακτηρισμού σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. δεν εξετασθεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ή απορριφθεί, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου από την ίδια τη σχολική μονάδα ή από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η προταθείσα για χαρακτηρισμό σχολική μονάδα, από το επόμενο σχολικό έτος και μετά.

Άρθρο 6
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι: α) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλουν στην πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 2 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την οποία υποβάλεται αίτηση έκδηλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και γ) τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 2.

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα των περ. α) και γ) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), email, τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.. Για τα υποκείμενα της περ. β) της παρ. 1 υποβάλλονται σε επεξεργασία τα στοιχεία που αναφέρονται στα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5.

3. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι οι εξής:

  1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ενεργεί αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τα μέλη της κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του άρθρου 1 και των συνυποβαλλόμενων με αυτές δικαιολογητικών.
  3. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιτελεί ρόλο Εκτελούντος την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 2, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.
  4. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"" (Ι.Τ.Υ.Ε.)», το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενεργεί ενεργεί αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας της παρ. 1 του άρθρου 2, η οποία πραγματοποιείται με την χρήση των κωδικών τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται:

  1. στην έννομη υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 13 του ν. 4692/2020 (περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και
  2. στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ..

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

6. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις χαρακτηρισμού και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης των σχολικών μονάδων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου εκδόθηκε η απόφαση χαρακτηρισμού συγκεκριμένης σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., άλλως μέχρι αμετάκλητης επίλυσης διαφοράς που ανακύπτει και στη συνέχεια διαγράφονται/καταστρέφονται οριστικά.

7. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν και δύνανται να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν.4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η υπό στοιχεία 22631/Δ6/26-02-2021 (Β’ 776) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

 


Καταργήσεις

Το υπ' αρ.Πρωτ.22631/Δ6/26-02-2021 (ΦΕΚ 776/2021), με θέμα Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων

Το αρ.πρωτ.91327/09-08-2011 με θέμα "Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως ΠΠΣ"

Το αρ.πρωτ.97429/Δ4/30-08-2011 με θέμα "Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων"

Σχετικά Άρθρα